Arşivleme ve Veri Dağıtım Politikası

Arşivleme ve Veri Dağıtım Politikası
Editör, yayınlanan tüm çalışmaların güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlar. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi yayınladığı makaleleri açık erişim esasına göre yazar(lar)ın herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın elektronik arşivlere gönderir ve tam erişime açık hale getirir.
Yazarın yayınlanmak üzere uygun görülen makalesinin bir kopyasını yazar ya da destek veren kuruluş, arşiv sitelerine yükleyebilir. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi yazar lisansı, makalenin kaynağına atıfta bulunmak koşuluyla tekrar kullanımına yalnızca ticari amaç güdülmeksizin izin verir. Ticari kullanım için yazarlardan izin alınması gerekmektedir.

Arşiv Politikası: LOCKSS
Depo Politikası: Yayıncının Kendi Sitesi

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nin (e-ISSN: 2548-0154 - p-ISSN: 1015-2105 ) yayıncısı, arşiv politikasını duyurmaktan memnuniyet duyar.
• Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi yazarlara, makalelerini kendi kişisel web sitesi ya da benzeri bir ortamda arşivlemesine izin verir. Ayrıca yayımlandıktan sonra kurumsal bir ortamda arşivleme için bir makalenin (yayıncı pdf) yayımlanmış son hâlinin bir sürümünün kullanılmasına da olanak sağlamaktadır.
• Yazarlar, makalelerini halka açık ve/veya ticari amaç güden arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler. Ambargo süresi yoktur fakat yayınlanan kaynak gösterilmeli ve dergi ana sayfasına veya makalelerin DOI'sine bir bağlantı eklenmelidir.
• Yazarlar makalenin çıktısını PDF belgesi olarak indirebilirler. Yazarlar makalenin kopyalarını herhangi bir sınırlama olmadan istedikleri kişilerle paylaşabilir.
• Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, makalelerin tüm sürümlerine (Gönderilen sürüm, kabul edilmiş versiyon, yayınlanmış versiyon) izin verir. Herhangi bir kısıtlama olmadan yazarın istediği kurum veya başka bir arşivde saklanacaktır.
• Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, arşivlerin kalıcı olarak depolanmasında LOCKSS sistemi kullanmaktadır. tanford Üniversite Kütüphanelerine dayanan LOCKSS Programı, ödüllü, düşük maliyetli, açık kaynak dijital koruma araçları sunarak kütüphanelere ve yayıncılara kalıcı ve yetkili sayısal içeriğe erişimi sağlamaktadır. LOCKSS Programı, “çok sayıda kopyanın güvenliğini sağlama” ilkesi üzerine kurulmuş olup kütüphane yönetiminde bir dijital koruma sistemidir. LOCKSS Programı, kütüphaneleri açık kaynaklı uç uca dijital koruma yazılımı kullanarak geliştirmekte ve desteklemektedir.

Dergide Yayımlanan Versiyon
Yayım Türü: Açık Erişim
OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/usad/ 
LOCKSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/usad/lockss-manifest 
RSS: URL https://dergipark.org.tr/tr/pub/usad/rss-feeds 
Ambargo Süresi: Ambargo süresi yoktur.
Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC 4.0
Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.
Arşiv Yeri: Kurumsal Arşiv, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.
Politika Koşulları: Dergiye atıf yapılırken atıf ve alıntı standartlarına uyulmalıdır. DOI ile yayıncı sürümüne bağlanmalıdır.

Hakem Süreci Sonunda Kabul Edilen Versiyon
Ambargo Süresi: Yok
Arşiv Yeri: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.
Telif Hakkı Sahibi: Yazar(lar) telif hakkını korur.

Dergiye Gönderilen İlk Metin
Ambargo Süresi: Yok
Arşiv Yeri: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi Web Sitesi, Kurumsal Site, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler.

Kalıcı Makale Tanımlayıcı: DOI
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi her makalesine (Dergipark sisteminde) DOI atamaktadır.

ORCID: Evet
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, ORCID ID'lerinin makale meta verilerinde bulunması zorunlu tutar. ORCID ID, yazarları benzersiz şekilde tanımlayan alfasayısal bir koddur.

ROR ID: Evet

Ücret Politikası
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin değerlendirme süreçleri ve yayını için hiçbir ücret talep edilmemektedir. Yayına kabul edilen makalelerden de ücret alınmamaktadır. Dergimiz yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir. Dergimizin tüm giderleri Selçuk Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.