Telif Hakkı ve Açık Erişim

Telif Hakkı ve Açık Erişim
Yazarın Telif Hakkı
Dergimiz, 1986- 1989 yılları arasında “Selçuk Dergisi” adıyla yayımlanırken, 2016 yılı itibariyle Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi adıyla yayınlanmaktadır. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi dergi makalelerinin yazarlarından telif haklarını dergimize devretmelerini istememektedir. Yazarlar (veya işverenleri) makaledeki telif haklarını elinde tutarlar. Yazarlardan istenilen sadece CC BY-NC lisansı kapsamında yayını kabul etmesidir. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi tarafından yayınlanan tüm makaleler (araştırmayı kimin finanse ettiğine bakılmaksızın) açık erişim olarak yayınlanır ve CC BY-NC açık erişim lisansı şartlarına uygun olarak yeniden kullanımına izin verilir.

Yazarlar, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makalelerin telif hakkına sahip olurlar ve çalışmaları, Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır.

1) Yazarların dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda verilen telif hakkı sözleşmesini okumaları ve ıslak imzalı bir kopyasını da dergi sistemine yüklemeleri gerekmektedir (Telif Hakkı Anlaşması).
2) Dergi sistemine yüklenen makalenin, yazar(lar)a ait özgün bir çalışma olduğunu ve intihal yapmadığını,
3) Makalede adı geçen bütün yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için gereken her türlü sorumluluğu aldıklarını,
4 ) Makalede adı geçen bütün yazarların gönderilen makalenin son hâlini görüp onayladıklarını,
5) Dergiye gönderilen makalenin daha önce herhangi bir platformda yayınlanmamış ya da hiçbir platforma yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu,
6) Makale metninin, kullanılan şekil, görsel ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
7) Yazarlar, dergiye makaleyi gönderirken, derginin makaleyi yayımlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki vermiş olur.
8) Yazarlar, dipnot ve kaynakçalarında yazarları ile birlikte alıntı ayrıntılarını tanımladığında, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
9) Bu lisansta yer alan hiçbir madde, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz ya da kısıtlamaz.
10) Makale ile ilgili tüm ticari haklar, yazarların kendilerine aittir.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nin Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC
Lisans: CC BY-NC
Gömülü Lisanslar: Evet. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirir.
Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.
OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/usad/ 
LOCKSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/usad/lockss-manifest 
RSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/usad/rss-feeds 

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak hiçbir erişim kısıtlaması uygulanmaması ve verilerin kullanımı esnasında da birçok kısıtlamadan serbest olması durumudur. Açık Erişim olanakları sayesinde herkes, çevrimiçi yayınlara ücretsiz ulaşabilir. Böylece araştırma sınırsız bir şekilde yayılım gösterebilir. Bu durum yazarlar, okuyucular ve destekleyici kurumlar için oldukça önemlidir. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, lisanslama ile kullanıcı haklarının ve telif hakkı aidiyetinin açık olmasının, açık erişimin verimli bir şekilde çalışmasını sağladığını düşünmektedir. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu imzalamıştır. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan tüm makaleler, Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC 4.0) kapsamında yayımlanmaktadır. Bu lisans ile dergide yayınlanan makaleler, yazarın ve herhangi bir ticari olmayan kuruluşun, CC-BY-NC lisansına uygun olacak şekilde, ticari olmayan kullanımlar için tekrar kullanılabilir olur.Ancak ticari kullanıcılar veya ticari kullanım için Yazarlardan izin alınmalıdır. Makale ile ilgili tüm ticari haklar, yazarların kendilerine aittir. Makalelerde CC BY-NC lisansı belirtilmektedir. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan tüm makalenin tam metinlerine https://dergipark.org.tr/tr/pub/usad/archive adresinden herkes anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir:

• Paylaş: Makalenin her ortam veya formatta kopyalayabilir ve tekrar dağıtılabilir olduğunu gösterir.
• Uyarla: Karıştırmak, aktarmak ve mevcut eserin üzerine inşa etmeyi ifade etmektedir. Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:
• Atıf: Referans verirken kurallara uyulmalı, lisansa bağlantı sağlamalı ve eğer bir değişiklik durumu söz konusuysa bununla ilgili bilgi verilmelidir. Bunlar, doğru bir şekilde yerine getirilse bile bu, lisans sahibinin kullanıcıyı ve kullanım şeklini onayladığı anlamına gelmez.
• Gayri Ticari: Makalenin ticari amaçlar doğrultusunda kullanıma uygun olmadığını gösterir.
• Ek sınırlamalar yoktur: Lisans kapsamında verilen izinlerin kullanımı, bunları kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulanamayacağını gösterir

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.