Yayım İlkeleri

Yayım İlkeleri
1. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar (Haziran) ve Güz (Aralık) olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli ve süreli bir yayın organıdır.
2. Yayımlanacak yazılar “Selçuklu Tarihi, Eski Türk Tarihi, Kültür Tarihi, Bizans, İlk Müslüman Türk Devletleri, Avrupa Tarihi, Beylikler, Kurumlar, Haçlı Tarihi, Moğollar (16. yüzyıla kadar Selçuklular ile ilgili olan makaleler)” ile ilgili daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalıdır.
3. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, daha önce başka bir dergide veya bildiri kitapçığında yayımlanmamış olması şartıyla değerlendirmeye alınabilir. Ayrıca derleme, çeviri, hatırat ve kitap tanıtımı yazılarına da yer verilebilir. Dergi editör kurulu gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmakla mükellef değildir. Durumun hukuki ve etik sorumluluğu yazara aittir.
4. Dergimizin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak İngilizce makalelere öncelik tanınmaktadır. Ayrıca Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça ve Rusça dilleriyle yazılmış makaleler de kabul edilmektedir.
5. İngilizce dahil hangi dille yazılırlarsa yazılsın bütün makaleler için Türkçe ve İngilizce dillerinde öz yazılmalıdır. Ana metin ve kaynakça hangi dille yazıldıysa o dille olacaktır. Öz 350 kelimeyi geçmemelidir. Öz ile birlikte anahtar kelimeler de verilmelidir.
6. Yüksek lisans ve doktora tezlerinden üretilen makalelerde tez danışmanı, tez başlığı ve tez tipi dipnotla belirtilmelidir. Tezin künyesi Kaynakça ’ya da eklenmelidir. Destek alınan proje de ilgili makalede belirtilmelidir.
7. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen yazılar, önce yayım kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir ve uygun bulunanlar, o alandaki çalışmalarıyla tanınmış en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Yazarlar, hakemlerin görüş ve önerileri doğrultusunda düzeltmeleri yaparlar. Hakemler kendilerine gönderilen yazıyı belirli bir süre içinde değerlendirir. Hakem ilgili sürede raporunu göndermezse hakemliği düşürülür. Editör ve Yayın Kurulu gerekli gördükleri durumlarda yazıların yazım şekilleri üzerinde değişiklik yapabilir.
8. Makaleler (http://usad.selcuk.edu.tr/usad) linkinden "Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi" sistemine yüklenmelidir. 2023 yılı Aralık sayısı itibariyle Dergipark sistemi kullanılacaktır. İletişim için usad@selcuk.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.
9. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nin editör kurulu üyeleri tarafından yazılan özgün araştırma makaleleri en az iki dış hakeme kör hakemlik esasına göre gönderilir. Editöryal yazılar ve yayın değerlendirme çalışmaları en az iki iç hakem tarafından incelenir.
10. Editöryal Kurul Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nde makale yayınlayabilir ancak çalışmanın dergiye ilk gönderildiği andan itibaren ilgili editörün görevi askıya alınır.
11. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayıda yazısı bulunan yazarlara, belli başlı kurum ve kütüphanelere birer nüsha dergi teslim edilir.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.