Telif Hakları Bildirimi

Telif Hakları Bildirimi (Aralık 2023 Sayısından İtibaren İstenecektir)
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’ne makale gönderirken yazarların, derginin online sistemine yükleme yaparken aşağıda belirtilen telif hakkı sözleşmesini okuyup onaylamaları gerekmektedir.
Dergimize gönderilen yazılar, daha önce herhangi bir ortamda yayımlanmamış veya herhangi bir yayın ortamına yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Yazarların dergimize online sistem üzerinden çalışmalarını yüklerken sistemde kontrol listesi ekranında görülen ve aşağıda belirtilen telif hakkı bildirim metnini okuyup onaylamaları gerekmektedir.
Yazarlar, kontrol listesinin sonunda bulunan "Yukarıdaki maddelere uygun olduğunu beyan ederim." kutusunu işaretleyerek telif hakkı bildirim metnini kabul etmiş olurlar.

Telif Hakkı Bildirim Metni
Yazar(lar);
a) Dergiye gönderilen makalenin, belirtilen yazar ya da yazarlar tarafından hazırlanmış özgün bir çalışma olduğunu ve çalışmada intihal yapılmamış olduğunu,
b) Tüm yazarların çalışmalarına bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu aldıklarını,
c) Makalede adı geçen bütün yazarların gönderilen makalenin son hâlini görüp onayladıklarını,
d) Dergiye gönderilen makalenin daha önce herhangi bir platformda yayımlanmamış ya da hiçbir platforma yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğunu,
e) Makale metninin, kullanılan şekil, görsel ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.

Yazarlar, CC BY-NC lisansı kapsamında çalışmalarını dergiye göndererek aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.
1. Yayımlanan makalenin telif hakları yazarına aittir.
2. Yazarlar, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’ne, makaleyi gönderirken, derginin makaleyi yayımlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki vermiş olur.
3. Yazarlar, dipnot ve kaynakçalarında yazarları ile birlikte alıntı ayrıntılarını tanımladığında, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
4. Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz.
5. Makale ilgili tüm ticari haklar, yazarlara aittir.
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Söz konusu çalışmalar Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari amaçlar dışında her şekilde paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun biçimde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenlemesine, dönüştürülmesine ve uyarlanmasına izin verir.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.