ISSN: 1015-2105
e-ISSN: 2548-0154
Başlangıç: 1986
Yayımcı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
 

HAKKINDA
XI. yüzyılın ortalarına doğru Horasan’da kurulan ve hızla sınırlarını genişletmeye başlayan Selçuklular, Karahanlılar ve Gaznelilerden sonra o coğrafyada kurulan üçüncü Türk-İslâm devletidir. Selçuklular sınırlarını Çin sınırından, Akdeniz’e kadar genişletmişler, İslâm dünyasını Batınîlere, Haçlılara, Moğollara ve Karahitaylara karşı askerî, siyasi, dinî ve fikrî yönlerden muhafaza etmişler, zamanla dönemin en güçlü devleti haline gelerek, İslam dünyasının liderliğini üstlenmişlerdir.
Selçuklular batıya karşı resmî bir fetih politikası izleyerek Anadolu’yu Türk vatanı haline getirmişlerdir. Böylelikle Anadolu’da kurulacak olan başta Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar olmak üzere diğer Türk Devletlerinin kurulmasına zemin hazırlamış, teşkilât ve medeniyet bakımından da onlara kaynaklık etmişlerdir.
Selçuklular Horasan ve Anadolu’da inşa ettikleri teşkilât ve medeniyet ile Türk-İslâm Tarihi’nde yeni bir devir açmış ve bu döneme önemli katkılar sağlayarak, kendilerinden sonra gelen Türk Devletlerine de öncülük etmişlerdir. Topraklarının genişliği yaklaşık 10 milyon km2nin üzerinde olan Selçukluların sınırları içerisinde bugün 27 tane devlet bulunmakta olup buralardaki Selçuklu bakiyeleri etnik, kültürel ve dini olarak günümüze kadar ulaşmıştır.

Türk Tarihinin önemli bir dönemini kapsamasına rağmen Selçuklu Tarihi ile dünyada ve Türkiye’de ilgili yeterli çalışmaların yapıldığı söylenemez. Bu nedenle Selçuklu Tarihi ve Medeniyetinin bütün yönleri ile detaylı bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Ayrıca Selçuklu Türklerinin ve Oğuz boylarının diğer devlet ve milletlerle olan sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkileri aynı dönemde Avrupa’nın medni ve tarihi konumu ile Doğı-Batı arasındaki ticari ve dini- kültürel münasebetler, sonraki tarihi dönemleri de etkileyen önemli araştırma konuları arasındadır. Dolayısıyla Orta Çağ’da tarih, antropoloji, sanat, siyaset, kültür, coğrafya ve din derginin ana araştırma konularıdır.
Selçuklu tarihi, kültürü, sanatı ve medeniyeti üzerine çalışmalara yer veren USAD’ın yayım hayatına başlama tarihi Selçuklu Araştırmaları Merkezinin kurulduğu yıllara kadar inmektedir. 1986 yılında Selçuk Dergisi adıyla yayımlanmaya başlayan dergi yılda bir sayı olarak ancak 4 sayı çıkabilmiştir.
Selçuk Dergisi uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başlamış ve 5. sayıdan itibaren Selçuklu Araştırmaları Dergisi adıyla yoluna devam etmiş olan bu dergi, Altaylardan Selçuklu’ya, Selçuklu’dan Günümüze anlayışıyla yoluna devam etmektedir. Selçuklu Araştırmaları Dergisi bahar ve güz olmak üzere yılda 2 sayı olarak, hem basılı hem de elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Ağırlıklı olarak Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti hakkındaki çalışmaları içeren bu dergi tarihin diğer alanları ile ilgili olan özgün makaleleri de kabul etmektedir.

Makale Gönderimine Açılacak Tarih: 1 Temmuz 2024

Creative Commons

21939

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.