Sayı: 10

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Söyleşi

Çeviri

Görüş

Kitap Eleştirileri

Kitap İncelemesi

11. Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Mehmet TOPLU Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0002-1777-9829
Açık ve Uzaktan Öğrenme, Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri, Dokümantasyon, İnternet, Kütüphanecilik, İnternet Yayıncılığı, Medya Okuryazarlığı, Medya Teknolojileri, Sosyal Medya Çalışmaları, İletişim Ekonomisi, İletişim Etiği, İletişim Sosyolojisi, İletişim Tarihi, Yeni İletişim Teknolojileri, Siyasal Düşünceler, Siyaset Sosyolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Emrah AYAŞLIOĞLU Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0002-9245-7424
Dijital Oyun / Dijital İletişim / Dijital Yayıncılık, Grafik Tasarımı, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, İnternet Yayıncılığı, Medya Araştırmaları, Yeni Medya Teknolojileri, Halkla İlişkiler, İletişim Çalışmaları, Dijital İletişim, Reklam Araştırmaları
Cem YAŞIN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İletişim Çalışmaları, İletişim Araştırmaları
Doç. Dr. Nihal KOCABAY-ŞENER İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4018-082X
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, İletişim Çalışmaları, Dijital İletişim, İletişim Sosyolojisi
Doç. Dr. Bilge ŞENYÜZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 0000-0001-8717-6487
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, İnternet Yayıncılığı
Dr. Öğr. Üyesi Eda TURANCI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0002-2539-8452
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, İletişim Çalışmaları
Doç. Dr. Bahar KAYIHAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 0000-0001-5196-4350
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, İletişim Çalışmaları
Dr. Arş. Gör. Can CENGİZ ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-3938-9506
İletişim Çalışmaları
Dr. Şeyda KOÇAK KURT ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0003-2797-1424
Gazetecilik, Medya Araştırmaları, Medya Okuryazarlığı, Medya Teknolojileri, Sosyal Medya Çalışmaları, İletişim Çalışmaları, Dijital İletişim, İletişim Araştırmaları, İletişim Sosyolojisi, İletişim Tarihi, Toplumsal Cinsiyet, Yeni İletişim Teknolojileri, Göç Sosyolojisi, İletişim Sosyolojisi, Kadın Araştırmaları, Toplumsal Cinsiyet
Arş. Gör. Arda Umut SAYGIN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Arş. Gör. Demet FIRAT Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İletişim Sosyolojisi, Kültürlerarası İletişim
Arş. Gör. Feyyaz FIRAT Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 0000-0002-9694-0747
Yeni İletişim Teknolojileri
Arş. Gör. Emrah ÖZTÜRK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi 0000-0002-7268-5673
İletişim Çalışmaları