Cilt: 27 - Sayı: 2

Yıl: 2020

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Kemal ÇELEBİ MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Mustafa MIYNAT MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Maliye Kuramı
Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Finansal Bilgi Yönetimi
Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ORCID: 0000-0002-7406-423X
Makro İktisat
Doç. Dr. Serkan CURA Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü 0000-0001-7142-0502
Maliye, Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Ekonomisi, Mali İktisat, Maliye Kuramı
Doç. Dr. Cemal Erdem HEPAKTAN Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF 0000-0002-3522-1941
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İnovasyon Yönetimi