Cilt: 28 - Sayı: 1

Yıl: 2021

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Coşkun ÇILBANT Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ORCID: 0000-0002-7406-423X 0000-0002-7406-423X
Makro İktisat
Doç. Dr. Serkan CURA Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü 0000-0001-7142-0502
Maliye, Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Ekonomisi, Mali İktisat, Maliye Kuramı