Cilt: 28 - Sayı: 2

3     |     3

İçindekiler

Sayı Editör Kurulu

Ahmet Kemal ÇELEBİ
Unvan: Prof. Dr.
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Coşkun ÇILBANT
Unvan: Doç. Dr.
Konular: Makro İktisat
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü ORCID: 0000-0002-7406-423X
Serkan CURA
Unvan: Doç. Dr.
Konular: Maliye Kuramı, Mali İktisat, Kamu Ekonomisi, Bütçe ve Mali Planlama, Maliye
ORCID: 0000-0001-7142-0502
Kurum: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü
Taranılan Endeksler

22548

Flag Counter

open-access-logo-png-transparent.png


ith-logo.png


Creative Commons Lisansı