Konular

• Endüstri Mühendisliği
• Yapay Zeka
• Yönetim Bilişim Sistemleri


Makaleler


D. ŞENGÜL, G. CAGIL
Bulanık SWARA ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile İş Değerlemesi, Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, (2020)
G. CAGIL, B. YILDIRIM
Bir Montaj Parçasının Derin Öğrenme ve Görüntü İşleme ile Tespiti, Zeki Sistemler Teori ve Uygulamaları Dergisi, (2020)
G. ÇAĞIL, B. AYYAR
TÜRKİYE’DE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BİLİNİRLİK ARAŞTIRMASI, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
A. TÜRKER, A. GÖLEÇ, A. Aktepe, S. Ersöz, M. İpek, G. ÇAĞIL
Siparişlerin gecikme tahmini için veri madenciliğine dayalı gerçek zamanlı bir sistem tasarımı ve uygulaması, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, (2019)
G. ÇAĞIL, F. OKCU, N. GÜNGÖR
Determination Of Errors On The Surface Of The Packaging By Image Processing Technique, Zeki Sistemler Teori ve Uygulamaları Dergisi, (2019)
N. AÇIKGÖZ, G. ÇAĞIL
Tedarik Zincirinde Kaos: Bir Literatür Taraması, Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, (2019)
S. KULAÇ, G. ÇAĞIL
Bir İç Lojistik Sistem Probleminin, Araç Rotalama Çözüm Yöntemleri ile İyileştirilmesi, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2019)
M. CENGİZ TOKLU, G. ÇAĞIL, E. PAZAR, R. FAYDALI
SWARA-WASPAS Metodolojisine Dayalı Tedarikçi Seçimi: Türkiye'de Demir-Çelik Endüstrisi Örneği, Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, (2018)
G. Çağıl, N. Açıkgöz
Yeni bir 4-boyutlu tedarik zinciri sisteminde hiperkaos, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018)
G. ÇAĞIL, M. CENGİZ TOKLU
Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde uygulamalı mühendislik deneyimi modeli ve öğrenciler üzerindeki etkileri, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018)
G. ÇAĞIL
Mevsimlik Olmayan Box-Jenkins Modellerinde İki Aşamalı Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması, Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, (2017)
G. ÇAĞIL, G. BAHADIR
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümlerin Veri Zarflama Analizi ile Karşılaştırmalı Etkinlik Ölçümü, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi, (2017)
G. ÇAĞIL, S. BORAN, Ş. SUCU
ALTI SİGMA YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ KALİTESİ İYİLEŞTİRME: BİR UYGULAMA, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)