Cilt: 31 - Sayı: 2, 30.06.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Araştırma Makalesi

3. Antimicrobial and Antioxidant effect of Ficaria verna Huds.

Creative Commons License
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi CC BY 4.0 lisanslıdır.