The Journal of Turkish Social Research
Cover Image
ISSN 1301-370X | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Akademisyenler Birliği Derneği |

114.456

450.938

The Turkish Journal of Social Research is an international peer-reviewed journal which was commenced 22 years ago. The journal is published three times a year, in April, August and December. As a refereed journal, The Turkish Journal of Social Research publishes original research articles and compilations in the fields of social sciences and humanities with a national/international scientific quality. The journal is published both in hard copy and electronic format. After the article successfully passes the peer-review process, the authors are expected to pay 275 Turkish Liras to the journal’s bank account prior to publication. The whole amount is automatically transferred to the publishing house for publication expenses.

About the Article Template

As of 28 January 2017, the articles submitted to our journal must be formatted according to the article template. The article template is designed to be downloaded and formatted easily. The articles are returned to their authors if they do not conform to the style guidelines. After the article submission to the system, the articles may be rejected by the editors as a result of the precursory check. To see the review process, pleae click.

To download the article template, please click.

Our journal is indexed in:

·         Türk Eğitim İndeksi

·         Asos (Sosyal Bilimler İndeksi)

·         ICI Journals MAster

·         Index Copernicus

·         Arastirmax (Scientific Publication Index)

·         TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı

·         SOBİAD

 

The Journal of Turkish Social Research

ISSN 1301-370X | Period Tri-annual | Founded: 2015 | Publisher Akademisyenler Birliği Derneği |
Cover Image

114.456

450.938

The Turkish Journal of Social Research is an international peer-reviewed journal which was commenced 22 years ago. The journal is published three times a year, in April, August and December. As a refereed journal, The Turkish Journal of Social Research publishes original research articles and compilations in the fields of social sciences and humanities with a national/international scientific quality. The journal is published both in hard copy and electronic format. After the article successfully passes the peer-review process, the authors are expected to pay 275 Turkish Liras to the journal’s bank account prior to publication. The whole amount is automatically transferred to the publishing house for publication expenses.

About the Article Template

As of 28 January 2017, the articles submitted to our journal must be formatted according to the article template. The article template is designed to be downloaded and formatted easily. The articles are returned to their authors if they do not conform to the style guidelines. After the article submission to the system, the articles may be rejected by the editors as a result of the precursory check. To see the review process, pleae click.

To download the article template, please click.

Our journal is indexed in:

·         Türk Eğitim İndeksi

·         Asos (Sosyal Bilimler İndeksi)

·         ICI Journals MAster

·         Index Copernicus

·         Arastirmax (Scientific Publication Index)

·         TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı

·         SOBİAD

 

Volume 23 - Issue 2 - Apr 2019
 1. GRUPLAR ARASI TEMAS VE ÇAPRAZ EVLİLİKLER: İZMİR'DE ALEVİ-SÜNNİ EVLİLİKLERİ
  Pages 1 - 24
  Gül Özatesler Ülkücan, Abbas Türnüklü, Özge Erarslan İngeç, Sedef Tulum Akbulut
 2. TÜRKİYE’DEKİ İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE YEREL SEÇİM OY DAĞILIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI*
  Pages 25 - 52
  İstem istem Keser, Rahime burcu Kart
 3. SIĞINMACI ÇOCUKLAR İÇİN OYUN İMKANI SAĞLAMAK: YEREL YÖNETİMLERE TASVİYELER ÜZERİNE BİR TARIŞMA
  Pages 53 - 66
  Melih Bozkurt
 4. MEMORY AS AN UNRELIABLE SOURCE OF HISTORY AND/OR THE SIMULACRUM OF THE PAST IN JULIAN BARNES’ ENGLAND, ENGLAND
  Pages 67 - 78
  Yiğit Sümbül
 5. ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİNDE DÜŞTÜKLERİ ZAMAN TUZAKLARI VE BUNLARLA BAŞETME YOLLARI
  Pages 79 - 94
  Meltem Ökdem
 6. ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Pages 95 - 112
  MEHMET CAN ŞAHİN, NİHAN ARSLAN NAMLI
 7. “GURBET KUŞLARI” ADLI ESERDE GÖÇ KURAMLARININ İZİNİ SÜRMEK
  Pages 113 - 122
  SİBEL BAYRAM
 8. TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN FİNANSMAN YAPISI ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ
  Pages 123 - 140
  Ali KONAK, Dilek MÜTEVELLİ
 9. BORSA İSTANBUL’DA BASIM-YAYIN SANAYİ GRUBUNDA YER ALAN ŞİRKETLERİN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 141 - 152
  Kadir Cemil Akyüz, İlker Akyüz, İbrahim Yıldırım, Nadir Ersen
 10. SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NE AİDİYETLERİ BAKIMINDAN ADAPTASYON VE İLETİŞİM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
  Pages 153 - 176
  Hasan Çiftçi
 11. TEMEL EĞİTİMDE COĞRAFYA BİLGİSİ VE BİLİNCİNİN ÜST KADEMELERDE VERİLEN EĞİTİME ETKİLERİ
  Pages 177 - 192
  Tugay ÇALIŞKAN, Hakan ÖNAL, İrem ÇOLAK, Alattin KIZILÇAOĞLU
 12. VAROLUŞÇU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE PSİKOTERAPİ: TEORİ VE PRATİĞİ
  Pages 193 - 220
  Mehmet Zeki İLGAR, Semra COŞGUN İLGAR
 13. 4-7 Yaş çocuklarının çizdikleri resimler ve bu resimlere yönelik sözel dışa vurumları yoluyla zihinsel ve görsel gerçeklik durumlarının incelenmesi
  Pages 221 - 252
  Sevinç Ölçer
 14. INVESTIGATION OF PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ VIEWS ABOUT SCIENCE AND TECHNOLOGY
  Pages 253 - 270
  Hasan ÖZCAN, Şirin YILMAZ
 15. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI KONUSUNDA GÖRÜŞLERİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 271 - 286
  Emine Yılmaz Bolat