International Journal of Human Studies
Cover Image
e-ISSN 2636-8641 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Zeynel KARACAGİL |

International Journal of Human Studies started its publishing life in 2018. The journal is published twice a year, every June and December. There can be a special issue published in special occastions. Editorial board can decide to publish a special issue with absolute majority. All the papers sent to be published in the International Journal of Human Studies shouldn't be sent or published in any other journal before. International Journal of Human Studies has all the publishing rights of any paper that has been published in the journal. It is mandatory to refer to the paper officially in case of using a part of or an idea from a published paper. Any paper that has been published in the International Journal of Human Studies cannot be re-published or used as a whole without the written approval of the editorial board.

International Journal of Human Studies

e-ISSN 2636-8641 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Zeynel KARACAGİL |
Cover Image

3.516

7.207

International Journal of Human Studies started its publishing life in 2018. The journal is published twice a year, every June and December. There can be a special issue published in special occastions. Editorial board can decide to publish a special issue with absolute majority. All the papers sent to be published in the International Journal of Human Studies shouldn't be sent or published in any other journal before. International Journal of Human Studies has all the publishing rights of any paper that has been published in the journal. It is mandatory to refer to the paper officially in case of using a part of or an idea from a published paper. Any paper that has been published in the International Journal of Human Studies cannot be re-published or used as a whole without the written approval of the editorial board.

Volume 1 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Jenerik
  Pages 1 - 1
  Baş Editör
 2. Yasın Protestoya Dönüşümünü İncelemek: Cumartesi Anneleri Hareketi Örneği
  Pages 1 - 17
  Ayşem SEZER ŞANLI
 3. Bütünleşmenin Zorlu Aşaması: "Ortak" Bir Dış ve Güvenlik Politikası İnşa Etmek
  Pages 18 - 34
  Barış Gürsoy
 4. Bilişsel Önyargı ve Hevristik Bağlamında Finansın İnsani Boyutu Olarak “Davranışsal Finans”: Bir Literatür İncelemesi ve Derleme Çalışması
  Pages 35 - 62
  Bilgehan Tekin
 5. Doğrudan Yabancı Yatırımları Etkileyen Faktörlerin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler ile İncelenmesi
  Pages 63 - 73
  Özlem Yorulmaz, Selay Giray Yakut, Burcu Kocarık Gacar
 6. Bilgi Ekonomisinin Gelişimi ve Dünya Ekonomileri Üzerindeki Etkisi
  Pages 79 - 103
  Hüseyin Tezer
 7. The Role of Euro in Global Economy and the Effects of The Eurozone Crisis
  Pages 103 - 127
  Çağdaş CENGİZ
 8. Extreme Altitude Mountain Climbing Decreases Sensation Seeking Score and Increases the Anxiety Level
  Pages 128 - 140
  Dicle Aras, Fırat Akça, Özkan Güler, Abdulkadir Birol, Göktuğ Ertetik, Güney Çetinkaya, Cengiz Akalan
 9. Muhafazakar Modernleşme: Sabahattin Zaim Üzerinden Bir Değerlendirme
  Pages 141 - 151
  Serkan Yorgancılar
 10. Boşanmanın psiko-sosyal sebepleri üzerine bir değerlendirme
  Pages 152 - 161
  Nesrin DUMAN
 11. Bartın Şehrinde Nüfus Yerleşme ve Fonksiyonel Özellikler
  Pages 162 - 186
  Sevil Sargın, Murat Dinç
 12. Öğretmen Adaylarının İnsani Değerler ve Çocuk Sevme Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 187 - 207
  Gül Kadan, Rıdvan Küçükali
 13. Öğretmen Adaylarının Gözünden Okul ve Öğretmenler
  Pages 208 - 218
  İbrahim halil Yurdakal
 14. Gastronomi ve Turizm İlişkisi Bağlamında Temel Konuların İncelenmesi
  Pages 219 - 245
  Faruk Seyitoğlu
 15. Toplumsal Cinsiyetin Yaratılması ve Sürdürülmesinde Temel Kurumların Rolü
  Pages 246 - 265
  Funda Râna Adaçay
 16. Yeniden Yurtlanma Sürecinde Suriyeli Mülteciler: Türkiye'nin Göç Mevzuatının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi
  Pages 266 - 276
  Hakan Cavlak
 17. Halide Edip Adıvar and Her Perception of the ‘New Woman’ Identity
  Pages 277 - 284
  MUZAFFER DERYA NAZLIPINAR SUBAŞI
 18. Usability of Yellow Striped Pavements by Visually Handicapped People in Hatay
  Pages 285 - 295
  İrem Hüzmeli, Esra Doğru Hüzmeli, Nihan Katayıfcı, Özden Gökçek, Bircan Yücekaya
 19. Yetiştirme Yurdunda Kalmış Bireylerde Yalnızlık ve Sosyal Bütünleşme Düzeylerinin Bazı Sosyo-Demografik Özellikler Bakımından İncelenmesi
  Pages 296 - 312
  Murat Yıldız, Mehmet Emin Kılıç
 20. Globalization, Transnational Migration and Associations
  Pages 297 - 305
  Seher Çataloğlu, Meryem Bulut
 21. Medine Sözleşmesi’nin Anayasallığı
  Pages 306 - 314
  Murat AKARSU
 22. Temel İşgücü Göstergeleri Bakımından Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Türkiye’nin Düzey 2 Bazında Bölgesel Olarak Değerlendirilmesi
  Pages 315 - 334
  HAKAN ÖNDES
 23. The Role of Demographic Characteristics on Nepotism Perception: A Study on the Employees of Hospitality Businesses in Trabzon
  Pages 335 - 352
  Cengiz Gazeloğlu, Eren Erkılıç, Engin Aytekin