International Journal of Economics and Administrative Studies
Cover Image
ISSN 1307-9832 | e-ISSN 1307-9859 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Kenan ÇELİK | http://www.uiiid.com

121.430

394.337


The International Journal of Economics and Administrative Studies (IJEAS) is published in English and Turkish languages four times a year, every January, April, July and October since 2008. IJEAS publishes original contributions on applied issues in economics, business administration, international relations, public administration and econometrics. All papers that are published in the journal are subject to an independent blind peer-review process. 


The articles in the journal are indexed in Econlit, DOAJ, EBSCO, ASOS, Index Copernicus, TUBITAK ULAKBIM Social Sciences and Humanities,  Arastirmax, Akademik Dizin, İdeal Online and Sobiad.

Citation Statistics-Google Scholar 

Please check the writing style before submitting your article. Journal Template.


International Journal of Economics and Administrative Studies

ISSN 1307-9832 | e-ISSN 1307-9859 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Kenan ÇELİK | http://www.uiiid.com
Cover Image

121.430

394.337


The International Journal of Economics and Administrative Studies (IJEAS) is published in English and Turkish languages four times a year, every January, April, July and October since 2008. IJEAS publishes original contributions on applied issues in economics, business administration, international relations, public administration and econometrics. All papers that are published in the journal are subject to an independent blind peer-review process. 


The articles in the journal are indexed in Econlit, DOAJ, EBSCO, ASOS, Index Copernicus, TUBITAK ULAKBIM Social Sciences and Humanities,  Arastirmax, Akademik Dizin, İdeal Online and Sobiad.

Citation Statistics-Google Scholar 

Please check the writing style before submitting your article. Journal Template.


Issue 23 - Apr 2019
 1. 23. Sayı İçindekiler
  Pages 1 - 9
  Kenan ÇELİK
 2. PERSONNEL SELECTION METHOD BASED ON TOPSIS MULTI-CRITERIA DECISION MAKING METHOD
  Pages 1 - 16
  Oya KORKMAZ
 3. DENİZ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL EGEMENLİK ALANLARI BAĞLAMINDA ARKTİK’TEKİ İHTİLAFLI ALANLAR VE HUKUKİ DURUM
  Pages 17 - 34
  Kadir SANCAK
 4. KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER GELİŞTİRME SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
  Pages 35 - 52
  Şebnem AKIN ACUNER
 5. ENTROPİ TABANLI EDAS YÖNTEMİ İLE LOJİSTİK FİRMALARININ PERFORMANS ANALİZİ
  Pages 53 - 66
  Alptekin ULUTAŞ
 6. AUDIT QUALITY AND EARNINGS MANAGEMENT: EVIDENCE FROM TURKEY
  Pages 67 - 78
  Ahmet OZCAN
 7. THE IMPACT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON EXPORT FLOWS IN DEVELOPING COUNTRIES
  Pages 79 - 94
  Oğuz TUMTURK
 8. TÜRKİYE’DE ENFLASYON, DÖVİZ KURU VE TÜKETİCİ KREDİLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
  Pages 95 - 112
  Savaş DURMUŞ, Dilek ŞAHİN
 9. AKILLI TELEFON SEÇİM FAKTÖRLERİNİN BÜTÜNLEŞİK YAPISAL EŞİTLİK MODELİ - ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE İNCELENMESİ
  Pages 113 - 130
  Selçuk PERÇİN, Mehmet Serhat PANCAROĞLU
 10. SERMAYE PİYASASI ENDEKSLERİ İLE ALTIN PİYASASI ARASINDA Kİ ETKİLEŞİM: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ
  Pages 131 - 150
  Buket TAŞTAN, Ayşegül ÇEKİÇ
 11. DÖVİZ KURUNU BELİRLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ARDL SINIR TESTİ UYGULAMASI
  Pages 151 - 168
  Mustafa ŞİT, Haydar KARADAĞ
 12. İFLASIN ERTELENMESİ KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 169 - 178
  Şaban UZAY
 13. BORSA ENDEKSİ HAREKETLERİNİN MAKİNE ÖĞRENME ALGORİTMALARI İLE TAHMİNİ
  Pages 179 - 190
  Hakan PABUÇCU
 14. ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER
  Pages 191 - 212
  Ahmet İLHAN, Recep Yücel
 15. QUESTIONING LEGAL IMPLICATIONS OF INTERNATIONAL INVESTMENT AG-REEMENTS IN DEVELOPMENT PERSPECTIVE
  Pages 213 - 224
  Kerem TUZLU
 16. BEKLENTİ ENDEKSLERİNİN SANAYİ ÜRETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 225 - 236
  Serkan ÇANKAYA, Elçin AYKAÇ ALP
 17. SOSYAL MEDYA MADENCİLİĞİ İLE FİRMALARIN TWITTER VERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 237 - 256
  Büşra AYAN, Mustafa CAN, Umman Tuğba GÜRSOY
 18. KIRILGAN 8’LİDE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE KREDİ NOTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 257 - 276
  Ali Rıza SANDALCILAR, Ali ALTINER, Yusuf ÇOLAK
Indexes and Platforms
Open Access Policy

The journal allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any lawful purposes.

Creative Commons License
This journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.