International Journal of Engineering Research and Development
Cover Image
e-ISSN 1308-5514 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kirikkale University | http://ijerad.kku.edu.tr


International Journal of Engineering Research and Development (IJERAD) was launched for publication in 2009 and is a peer-reviewed  research journal that publishes and encourages the original and high-quality research results that have been studied in all disciplines of engineering.

The IJERAD interests include, without limitation, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Industrial Engineering, Materials and Metallurgy Engineering and Bioengineering.

Our journal evaluates the articles by at least two referees according to the blinded arbitration system and accepts the publication.

The language of the articles must be Turkish or English. All articles that are undertaken that are not published in any form in elsewhere by the author(s), in which the information presented is original and that do not have ethical concerns, are published online within the frame of the general codes of ethics.

Our journal works with the open access system and the articles published in the journal issues are accessed freely. No fees are charged to our journal during article submission or printing.

International Journal of Engineering Research and Development

e-ISSN 1308-5514 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Kirikkale University | http://ijerad.kku.edu.tr
Cover Image

30.475

126.307


International Journal of Engineering Research and Development (IJERAD) was launched for publication in 2009 and is a peer-reviewed  research journal that publishes and encourages the original and high-quality research results that have been studied in all disciplines of engineering.

The IJERAD interests include, without limitation, Electrical and Electronics Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Industrial Engineering, Materials and Metallurgy Engineering and Bioengineering.

Our journal evaluates the articles by at least two referees according to the blinded arbitration system and accepts the publication.

The language of the articles must be Turkish or English. All articles that are undertaken that are not published in any form in elsewhere by the author(s), in which the information presented is original and that do not have ethical concerns, are published online within the frame of the general codes of ethics.

Our journal works with the open access system and the articles published in the journal issues are accessed freely. No fees are charged to our journal during article submission or printing.

2019 January Last Issue
Volume 11 - Issue 1 - Jan 2019
 1. Structural and Magnetic Study of Fe-15,83%Mn-2,18%V and Fe-18,50%Mn-2,27%Cu Alloys
  Pages 1 - 6
  Nermin Kahveci Yağcı, Hasan İnaç
 2. Estimation of Seismic Response of R/C Frame Structures to Vertical Earthquake Motion Considering Fixed Support and Soil-Structure-Interaction (SSI)
  Pages 7 - 17
  Selçuk Baş
 3. B4C Takviyeli Magnezyum (AZ91) Matrisli Kompozitlerin Mikroyapısal Karakterizasyonu
  Pages 18 - 24
  Işıl Kerti
 4. Clustering-based Sales Forecasting in a Forklift Distributor
  Pages 25 - 40
  Pratiwi Eka Puspita, Tülin İnkaya, Mehmet Akansel
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesinde Hata Türleri ve Etkileri Analizinin (FMEA) Kullanımı
  Pages 41 - 50
  Burak Birgören, Meryem Yalçınkaya
 6. Baybora-1 Borlama Tozu Kullanılarak Yüzey Sertleştirme İşlemine Tabi Tutulan 41Cr4 Çeliğinin Aşınma Davranışının İncelenmesi
  Pages 51 - 63
  Bünyamin Yamanel, Osman Bican, Salih Uğur Bayça
 7. Sis Bilişim Tabanlı İmza Doğrulama: Senaryoya Dayalı Bir Yaklaşım
  Pages 64 - 76
  Erdal Erdal
 8. Farklı Kimyasallarla Modifiye Edilen Doğal Atık Takviyeli Epoksi Reçine Matrisli Kompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
  Pages 77 - 86
  Süheyla Kocaman
 9. Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen B4C+TiB2 Takviyeli Al 2024 Esaslı Kompozitlerde Takviye Miktarının Mekanik Özelliklere Etkisi
  Pages 87 - 98
  Muharrem Pul
 10. Ürün Seçimi için Hibritlenmiş Fuzzy-AHP ve TOPSIS Yöntemine Dayalı Bir Karar Destek Sistemi
  Pages 99 - 108
  Ali Osman Kusakci
 11. Türkiye’deki Endüstri Mühendisliği Eğitiminin Mezun Görüşlerine Dayalı Analizi
  Pages 109 - 123
  Ukbe Usame Uçar, Selçuk Kürşat İşleyen
 12. Design of Remotely Controlled Hydraulic Bottle Jack for Automobile Applications
  Pages 124 - 134
  Aniekan Ikpe, Aniekan Ikpe, Ikechukwu Owunna
 13. Mathematical Modelling, Simulation and Application of Full Flight Helicopter Simulator
  Pages 135 - 140
  Taylan Daş, Ismail Kumpas
 14. Classifying White Blood Cells Using Machine Learning Algorithms
  Pages 141 - 152
  Abdullah Elen, M. Kamil Turan
 15. İmmobilize ve Serbest Lakkaz Enziminin Optimum Koşullarının Araştırılması ve Renk Giderme İşleminde Kullanımı
  Pages 153 - 162
  Haydar Altınok
 16. Comparison of AHP-TOPSIS and AHP-VIKOR Methods in Product Selection in terms of Inventory Management
  Pages 163 - 172
  Melda Kokoç, Süleyman Ersöz
 17. Design of a Distributed Control System with Fuzzy Logic Controller and PLC in Wireless Sensor Network Based Industrial Environments and Monitoring the System with RFID
  Pages 173 - 191
  Akif Durdu, Üzeyir İlbay Bozkurt, Mehmet Celalettin Ergene
 18. Ni-P-Acetylacetonate-TiO2 Composite Plating with Electroless Plating: Plating Parameters and Corrosion Resistance
  Pages 192 - 199
  Burcu Didem Çorbacıoğlu
 19. Cost optimization of Colored Gypsum Composites
  Pages 200 - 210
  Sadık Alper Yıldızel, Gökhan Kaplan
 20. Katı Atık Depolama Tesisi Yer Seçimi için Birleştirilmiş Hedef Programlama ve AHP yaklaşımı
  Pages 211 - 225
  Ayyuce Aydemir-Karadag
 21. Hydrodynamic Analysis of Shark Body Hydrofoil Using CFD Methods
  Pages 226 - 238
  Abdullah Muratoğlu
 22. Araç Rotalamada Karbon Ayakizi ve Endüstriyel Bir Uygulama
  Pages 239 - 252
  Bensu Kaplanseren, Betül Mercan, Büşra Özdemir, Hatice Hazel Kadıoğlu, Çağrı Sel
 23. Predicting the Turkish Stock Market BIST 30 Index using Deep Learning
  Pages 253 - 265
  Halil Raşo, Mehmet Demirci
 24. Modern Optimizasyon Yöntemleri ile Bir Hidroelektrik Santralde Frekans Kontrolü
  Pages 266 - 274
  Hasan Tiryaki, Alper Gün
 25. Afyon Kilinin Porselen Karo Bünyelerinde Kullanımının Araştırılması
  Pages 275 - 281
  Müge Tarhan, Baran Tarhan
 26. Farklı Çaplara Sahip Dairesel Borularda Grafen Oksit (GO)-Saf Su Nanoakışkanı Kullanımının Isı Transferi Artışı Üzerindeki Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Pages 282 - 301
  Koray Karabulut, Ertan Buyruk, Ferhat Kılınç
 27. Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) İle Aile İşletmelerinde Performans Analizi
  Pages 302 - 315
  Hacer Handan Demir, Cemal Zehir
 28. Fotovoltaik Sistemin Çıkış Gücünün Sıcaklık ve Işımaya Bağlı Matematiksel Modellemesi ve Simülasyonu
  Pages 316 - 327
  Süleyman Adak, Hasan Cangi, Ahmet Serdar Yılmaz
 29. Formula SAE Aracında Ağırlık Azaltılmasına Yönelik Fren Pedalının Topoloji Optimizasyonu Yöntemiyle Optimum Tasarımı
  Pages 328 - 334
  Emre İsa Albak
 30. Faster R-CNN Kullanarak Elmalarda Çürük Tespiti
  Pages 335 - 341
  Onur Cömert, Mahmut Hekim, Kemal Adem
 31. Sürekli Olay Simülasyonlarında Kesiklileştirme ve Semantik Bilgiye Dayalı Sorgu Yapıları
  Pages 342 - 349
  Mehmet Fatih Hocaoğlu
 32. Seminal Quality Prediction Using Deep Learning Based on Artificial Intelligence
  Pages 350 - 357
  Hilal Benli, Bülent Haznedar, Adem Kalınlı
 33. ERP Kurulum Sürecinin Tamamlanmasının Ardından Modelleme Çalışmalarına Geçiş
  Pages 358 - 369
  Emel Yontar, Süleyman Ersöz
 34. Karbon Nanotüp (CNT) Ve Nano Grafen (G) Takviyeli Al 2024 Kompozitlerin Vorteks Yöntemiyle Üretilerek Aşınma Ve İşlenebilme Özelliklerinin İncelenmesi
  Pages 370 - 382
  Muharrem Pul
 35. Optical Bio-barcode Nanobiosensors
  Pages 383 - 395
  Fikret Yalçınkaya, Abdulhamid Hamsho
 36. Akıllı Yol Durum Sensörü Tasarımı
  Pages 396 - 401
  Fecir Duran, Mustafa Teke
 37. ATM Cash Flow Prediction and Replenishment Optimization with ANN
  Pages 402 - 408
  Sefik Ilkin Serengil, Alper Ozpinar
 38. KOBİ’LER İçin KOSGEB Destek Modellerinin Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri İle Sıralanması
  Pages 409 - 425
  Ali Sevinç, Tamer Eren