Yükseköğretim Dergisi
Cover Image
ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org

3.419

12.924

Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), the official journal of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD), is an interdisciplinary, peer-reviewed scientific journal on higher education studies. It is published triannualy (April, August, December) in both printed (p-ISSN 2146-796X) and electronic (e-ISSN 2146-7978) versions and welcomes manuscripts in Turkish or English.

The aim of the journal is to establish a scientific platform to evaluate the essential functional characteristics of higher education in Turkey and the world, to address similarities and differences among countries’ higher education systems in terms of practice, and to examine common problems and to suggest solutions for these problems. In this way, the journal aims to establish an academic archive that will contribute to the development of applicable, sustainable, innovative, entrepreneurial and strategic approaches in higher education.

The journal is currently indexed in the following abstracting and indexing services: TUBITAK ULAKBIM Turkish Social Sciences and Humanities Database (SBVT), ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete), and Google Scholar.

Yükseköğretim Dergisi

ISSN 2146-796X | e-ISSN 2146-7978 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Deomed Reklam ve Yayıncılık Ltd.Şti | http://www.yuksekogretim.org
Cover Image

3.419

12.924

Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), the official journal of the Higher Education Strategy and Research Association (YÖSAD), is an interdisciplinary, peer-reviewed scientific journal on higher education studies. It is published triannualy (April, August, December) in both printed (p-ISSN 2146-796X) and electronic (e-ISSN 2146-7978) versions and welcomes manuscripts in Turkish or English.

The aim of the journal is to establish a scientific platform to evaluate the essential functional characteristics of higher education in Turkey and the world, to address similarities and differences among countries’ higher education systems in terms of practice, and to examine common problems and to suggest solutions for these problems. In this way, the journal aims to establish an academic archive that will contribute to the development of applicable, sustainable, innovative, entrepreneurial and strategic approaches in higher education.

The journal is currently indexed in the following abstracting and indexing services: TUBITAK ULAKBIM Turkish Social Sciences and Humanities Database (SBVT), ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCOhost, EBSCO (Academic Search Complete), and Google Scholar.

Volume 9 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Editörden
  Pages 0 - 0
  Editör Kurulu
 2. Are Our Students Ready to Become Successful Employees? A Comparative Analysis of Seven Countries
  Pages 1 - 18
  Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė, İmran Aslan, Ewa Glinska, Antonio Mihi Ramirez, Ruth Alas
 3. Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Açıköğretim Uygulamaları
  Pages 19 - 28
  Nazire Burçin Hamutoğlu, Gözde Sezen Gültekin, Merve Savaşçı
 4. Öğrencilerin Bakış Açısından Öğretim Elemanlarının Sınıf İçindeki Etik Dışı Davranışları
  Pages 29 - 39
  Reyhan Gedik Dinç, Sıdıka Gizir
 5. Akademisyenlerin Yabancı Dilde Sözlü İletişim Kurabilme Özyeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 40 - 48
  Ömer Özer, Özler Çakır, N. Bilge Uzun
 6. Akademisyenliğe Yabancılaşma Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 49 - 58
  Sevgi Yıldız, Devrim Alıcı
 7. Akademisyenlerin İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler
  Pages 59 - 66
  Ülfiye Çelikkalp, Münire Temel, Şebnem Bilgiç
 8. Öğretim Elemanlarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Bilimsel Düşünme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması
  Pages 67 - 74
  Ali Kolomuç, Muammer Çalık
 9. Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'deki Yükseköğrenimi Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği
  Pages 75 - 83
  Özlem Haskan Avcı, Muharrem Koç, Öznur Bayar
 10. Turkish Public University Students' Views on the Quality of PhD Education in Nursing
  Pages 84 - 90
  Sevgisun Kapucu, Hülya Bulut
 11. Sürdürülebilir Bir Kurumsal Akademik Arşiv Yönetimi: Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi Deneyimi
  Pages 91 - 102
  Sönmez Çelik, Ramazan Çelik
 12. Örgün Yükseköğretim Kurumlarındaki Mahpus Öğrenciler: Akdeniz Üniversitesi Örneği
  Pages 103 - 124
  Hasan Hüseyin Aygül, Alara Fulya Şensoy, Gökçe Çelik