Medical Journal of Ankara Training and Research Hospital

Medical Journal of Ankara Training and Research Hospital

ISSN 1304-6187 | Period Tri-annual | Founded: 2003 | Publisher Ankara EAH |
Cover Image

6.818

49.126
Volume 52 - Issue 2 - Jul 2019
 1. E-Selectin as an Early Atherosclerosis Marker in Prediabetes
  Pages 95 - 100
  İlknur Öztürk Ünsal, Nujen Çolak Bozkurt, Evrim Çakır, Mustafa Özbek, Erman Çakal
 2. HAYVAN SALDIRISINA BAĞLI BAŞ VE BOYUN BÖLGESİ YARALANMALARI: KLİNİK DENEYİMLERİMİZ
  Pages 101 - 107
  Koray GÜRSOY, Galip Gencay ÜSTÜN, Fethiye Berna GÖKTAŞ DEMİRCAN, Uğur KOÇER
 3. ENÜREZİS NOKTURNALI HASTALARIN ve ANNELERİNİN KAYGI ve ÖFKE DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 108 - 111
  Zahide Yalaki, Arife Uslu Gökçeoğlu, İlyas Çakır
 4. An Assessment of Antibiotics-Related Knowledge Levels and Behaviors of Patients Presenting to Family Practice Centers
  Pages 112 - 116
  Gökmen Özceylan, Dilek TOPRAK
 5. Yoğun Bakım Ünitelerinde Beyin Ölümü Olgularının Değerlendirilmesi: 6 Yıllık Retrospektif Bir Çalışma
  Pages 117 - 122
  Mehmet Akif Yazar
 6. DOĞUMUN İKİNCİ EVRESİNDE EPİDURAL ANALJEZİDE BUPİVAKAİN İLE BUPİVAKAİN +FENTANİL KOMBİNASYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 123 - 127
  MELTEM BEKTAŞ, Alp Alptekin, Bülent Baltacı, Türkay Çakan, Nurten Ünal
 7. Monocyte to HDL-Cholesterol Ratio in Male with Hypogonadotropic Hypogonadism
  Pages 128 - 132
  Kenan Çadırcı, İsra OĞUZ, Tuba USTA, Havva KESKİN, Ayşe ÇARLIOĞLU, Şenay ARIKAN
 8. Üriner İnkontinansın Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Duygu durum Üzerine Etkisi ve Hastaların Egzersiz Farkındalık Düzeyleri
  Pages 133 - 137
  Şahika Burcu Karaca, Ayşe Nur Demir
 9. Helicobacter pilori eradikasyonu için verilen iki farklı ardışık tedavinin eradikasyon oranlarının karşılaştırılması
  Pages 138 - 144
  Aysun Gönderen, Kamil Gönderen, Mehmet YILDIZ
 10. Tibia Plato Kırıklarında Schatzker ve AO / OTA sınıflandırma sistemlerine göre Ortopedi ve Travmatoloji Asistan ve Uzman Hekimler Arasındaki Güvenirlik Analizi
  Pages 145 - 148
  Mehmet Yücens, Ahmet Nadir Aydemir
 11. Correlation of irritable bowel syndrome subtype based on the Rome IV Criteria with body mass index
  Pages 149 - 152
  Çağrı Akalın
 12. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Hemodiyaliz hastalarında HBV, HCV ve HİV serolojik İndikatörleri
  Pages 153 - 157
  Merve sefa Sayar, Dilek Bulut, Aslı Haykır solay
 13. Bir Genel Cerrahi Uzmanının Perkütan Endoskopik Gastrostomi Deneyimi; 90 Olgunun Değerlendirilmesi
  Pages 158 - 161
  MEHMET KUBAT, Bahadır Osman Bozkırlı
 14. The MEFV variants in patients with familial Mediterranean fever and their clinical correlations
  Pages 162 - 166
  Özkan Varan, Hamit Küçük, Hakan Babaoğlu, Nuh Ataş, Reyhan Bilici Salman, Hasan Satış, Mehmet Akif Öztürk, Şeminur Haznedaroğlu, Berna Göker, Abdurrahman Tufan
 15. Acute Kidney Injury After Hip Fracture Surgery and Its Impact on Mortality
  Pages 167 - 173
  Selma Alagöz
 16. Hipofiz adenomlarında Radyoterapi
  Pages 174 - 180
  GÜL GÜRSOY, Berrin Demirbaş Çarmıklı
 17. Sekonder iyileşme ile Tedavi Edilen Bir "Aplazia Kutis Konjenita" Olgusu
  Pages 181 - 183
  Mustafa Eren Yüncü, Nail Özdemir
 18. İntrakraniyal Hipotansiyon Hastasında Serebral Venöz Tromboz
  Pages 184 - 186
  Ruhsen Ocal, Afşin Emre Kayıpmaz
 19. SUPERIOR SEMICIRCULAR CHANNEL DEHISCENCE WITH CHRONIC OTITIS MEDIA
  Pages 187 - 189
  Hatice ÇELİK, Mustafa İBAS
Indexes and Platforms
COPYRIGHT TRANSFER FORM

..../..../20..   

Article Title: ............................................................................................................................................................................

                               ............................................................................................................................................................................

Dear Editor,

 

As the authors of the article we sent to Ankara Education and Research Hospital Medical Journal with the hope of publication;

We accept and declare about this study that;

1. Scientific ethics and responsibility belong to us,

2. Previously not published at home or abroad in Turkish or foreign languages

3. Not to be submitted to another publication for publication

4. All publication rights belong to Ankara Education and Research Hospital Medical Journal in case of acceptance for publication.

 

 

 

1.

Signature:.....................................................

Address:............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Fax:.........................................................

e-mail:..................................................

 

2.

Signature:.....................................................

Address:............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Fax:.........................................................

e-mail:..................................................

 

3.

Signature:.....................................................

Address:............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Fax:.........................................................

e-mail:..................................................

 

4.

Signature:.....................................................

Address:............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Fax:.........................................................

e-mail:..................................................

 

5.

Signature:.....................................................

Address:............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Fax:.........................................................

e-mail:..................................................

 

 

 

 

 

6.

Signature:.....................................................

Address:............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Fax:.........................................................

e-mail:..................................................

 

7.

Signature:.....................................................

Address:............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Fax:.........................................................

e-mail:..................................................

 

8.

Signature:.....................................................

Address:............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Fax:.........................................................

e-mail:..................................................

 

9.

Signature:.....................................................

Address:............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Fax:.........................................................

e-mail:..................................................

 

10.

Signature:.....................................................

Address:............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Fax:.........................................................

e-mail:..................................................

 

                                              

11.

Signature:.....................................................

Address:............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Fax:.........................................................

e-mail:..................................................

 

12.

Signature:.....................................................

Address:............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Fax:.........................................................

e-mail:..................................................

 

INSTRUCTIONS TO THE AUTHOR

GENERAL INSTRUCTIONS

The Medical Journal of Ankara Training and Research Hospital is the scientific periodical of Ankara Training and Research Hospital which is published thrice a year in order to reach both local and global medical circle. Retrospective, prospective or experimental trials, reviews, case reports, editorials, commentaries, letters to the editor, medical book reviews relevant to hot topics of medicine are all welcome.  

The journal pays regard to the highest ethical and scientific standards and absence of commercial concerns among the articles. Neither the editor (s) nor the publisher guarantees, warrants or endorses any product or service advertized in this publication.

Articles are accepted for publication on the condition that they are original, are not under consideration by another journal, or have not been previously published. Direct quotations, tables, or illustrations that have appeared in copyrighted material must be accompanied by written permission for their use from the copyright owner and authors.

All articles are subject to review by the editor and two or more referees if they are convenient to stylistic rules and published following the revisions made by the authors if needed.

 

SCIENTIFIC RESPONSIBILITY

All authors should have contributed to the article directly either academically or scientifically. All persons designated as authors should meet all of the following criteria:

·         Planned or performed the study,

·         Wrote the paper or reviewed the study,

·         Approved the final version

It is the authors’ responsibility to prepare a manuscript that meets scientific criteria.

 

ETHICAL RESPONSIBILITY

The Journal adheres to the principles set forth in the Helsinki Declaration (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/) and holds that all reported research involving ‘Human beings’ conducted in accordance with such principles. Reports describing data obtained from research conducted in human participants must contain a statement in the “Material and Methods” section indicating approval by the ethical review board and affirmation that “Informed Consent” was obtained from each participant.

All papers reporting experiments using animals must include a statement in the “Material and Methods” section giving assurance that all animals have received humane care in compliance with the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (https://www.nap.edu/catalog/5140/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals) and indicate approval by the animal experiment ethical review board.

Case reports should be accompanied by “Informed Consent” whether the identity of the patient is disclosed or not. It is the authors’ responsibility to obtain and present the consent to the authorities if requested in accordance with the Personal Data Preservation code.

If the proposed publication has a commercial interest or a funder directly or indirectly, the author must include in the cover letter a statement indicating that the author(s) has (have) no financial or other interest in the product or explain the nature of any relation (including consultancies) between the author(s) and the manufacturer or distributor of the product. Name of the ethical review board, approval date and number should be indicated in the “Materials and Methods” section if needed for that type of article. It is the authors’ responsibility to prepare a manuscript that meets ethical criteria.

 

EPIDEMIOLOGICAL AND STATISTICAL ANALYSIS

All manuscripts (retrospective, prospective or experimental) with statistical analysis are required to undergo biostatistical review in terms of validity and power analysis to ensure appropriate study design, analysis, interpretation and reporting.

 

LANGUAGE

The official languages of the Journal are Turkish and English. Turkish Dictionary of Turkish Language Association or online dictionary which belongs to Turkish Medical Foundations must be taken into consideration in Turkish articles. Manuscripts and abstracts in English must be checked for language by an expert or a native speaker prior to submission and his/her name should be indicated in the “Acknowledgements” section in case he/she is not one of the authors. All writing and grammatical mistakes in the articles, which are sent, are corrected by our redaction committee without changing the data presented. Authors are deemed to have accepted these corrections.

 

PUBLICATION PLATFORM

Medical Journal of Ankara Training and Research Hospital is published in electronic form via TÜBİTAK-DERGİPARK online scientific journal publishing platform (www.dergipark.gov.tr). Manuscript submission and process follow-up are carried out through DERGİPARK system. In order to submit an article, you must first to be a member of DERGİPARK platform. The publication rules of the journal are available electronically at http://dergipark.gov.tr/journal/965/announcement. Following the upload of the manuscript to DERGİPARK, an e-mail including the DERGİPARK ID number and title of the article should be sent to the journal's e-mail address. The e-mail address can be found at the end of the publication rules.

 

COPYRIGHT STATEMENT

The publisher owns the copyright of all accepted articles. Statements and opinions expressed in the published material herein are those of the author(s). All manuscripts submitted must be accompanied by the “Copyright Transfer Form” and peer reviewing will proceed thereafter.

 

ARTICLE TYPES

The Journal publishes the following types of articles:

 

Editorial Commentary/Discussion: Usually written by experts other than the authors of a published original article manuscript and published before the manuscripts.

 

Original Research Articles: Original prospective or retrospective studies of basic or clinical investigations are welcome. They should be composed of the following sections:

·         Abstract: Maximum 250 words (in Turkish and English respectively); the structured abstract should contain the following sections: purpose, material and methods, results, conclusion.

·         Keywords: Three to five words in accordance with “Medical Subject Headings (MeSH)”, Turkish and English, respectively.

·         Purpose: Brief and clear explanation of the purpose of the study.

·         Material and Method: Material, methods and statistical analyses are explained in detail. Informed consent and ethical approval should be clearly indicated in this section as mentioned above.

·         Results: Findings of the study are presented in detail.

·         Discussion: Findings of the study are discussed in light of the recent literature.

·         Conclusion: Conclusions are presented according to the results and discussion sections.

·         Acknowledgements: Individuals other than authors or institutions with contributions to the study are presented. Funding information and conflicts of interest should be indicated if present.

·         References: List of references cited by the order in the text.

 

Review Articles: The authors may be invited to write or may submit a review article. Reviews including the latest medical literature may be prepared on all medical topics. Authors who have published materials on the topic are preferred. They should be composed of the following sections:

 

·         Abstract: Maximum 250 words (in Turkish and English respectively); need not to be structured.

·         Keywords: Three to five words in accordance with “Medical Subject Headings (MeSH)”, Turkish and English, respectively.

·         Principal sections should be numbered consecutively. Subsections should be indicated with subheadings as 1.1, 1.2 etc. Title should be explanatory.

·         References: List of references cited by the order in the text.

 

Case Reports: Brief descriptions of a previously undocumented disease process, a unique unreported manifestation or treatment of a known disease process, or unique unreported complications of treatment regimens. They should include an adequate number of photos and figures. They should be composed of the following sections:

·         Abstract: Maximum 150 words (in Turkish and English respectively); should not be structured.

·         Keywords: Three to five words in accordance with “Medical Subject Headings (MeSH)”, Turkish and English, respectively.

·         Introduction: Brief description of the purpose of the case report.

·         Case: The diagnostic and therapeutic progress of the case and laboratory data are presented here.

·         Discussion: Case is discussed in the light of previous reports.

·         References: A maximum of 12 citations are allowed.

“Informed Consent” should be obtained from the patient and explained in the main text before the references section.

 

Letter to the Editor: Readers are encouraged to submit commentary on articles published in the Journal within the last year. It does not include a title and abstract and it should be no more than 500 words. The number of references should not exceed 5. Submitted letters should include a note indicating the attribution to an article (with the number and date) and the name, affiliation and address of the author(s) at the end. Letters may be published together with a reply from the original author or the editor.

 

Medical Education: Articles about hot topics supported by latest clinical and laboratory practice which give a medical message to the readers. They should be composed of the following sections:

·         Abstract: Maximum 150 words (in Turkish and English respectively);

·         Principal sections should be numbered consecutively. Subsections should be indicated with subheadings as 1.1, 1.2 etc.

·         References: List of references cited by the order in the text.

 

Book reviews: Reviews of up-to-date well-known local and global medical books.

 

MANUSCRIPT PREPARATION

 

Authors are encouraged to follow the following principles before submitting their material. The article should be written in PC compatible computers with Microsoft Word; “Times New Roman” font with 11 puntos and single spacing is essential.

 

Cover Letter:

Cover letter should include statements about manuscript category designation, single-journal submission affirmation, conflict of interest statement, sources of outside funding, approval for language for articles in English and approval for statistical analysis for original research articles and be submitted separately from the main text.

 

Title Page:

A brief running head should be provided in addition to a concise, informative title (Turkish and English). All authors should be listed with academic degrees and affiliations. In addition, office and mobile phone numbers, e-mail and postal addresses of the corresponding author should be added. If the study was presented in a congress, the author (s) should identify the date/place of the congress of the study presented.

 

Abstracts:

The abstract should be prepared in accordance with the instructions in the “Article Types” and placed in the article file.

 

Keywords:

Located at the bottom of the “Abstract” page, three to five words in accordance with “Medical Subject Headings (MeSH)” in Turkish and English should be added.

 

Abbreviations:

Abbreviations that are used should be defined in parenthesis where the full word is first mentioned. The same abbreviation is used in the entire text. “Scientific Style and Format” can be referred for international abbreviations. Abbreviations should not be used in the “Abstract” section. Commonly accepted abbreviations (DNA, RNA etc.) can be used as it is.

 

Figures, Photos, Tables and Graphics:

Figures, photos, tables and graphics should be numbered in the order of mentioning in the text and placed after “References” section each on a different page. Citations to figures, photos, tables and graphics should be at the end of the relevant sentence. All figures (at the bottom), photos (at the bottom), tables (at the top) and graphics (at the top) should have explanatory legends. If the figures, photos, tables and graphics to be included in the Word document are larger than 1 MB, they may be submitted as an additional jpg or gif file. In this case, the jpg or gif file should be numbered in accordance with the number of the figure, photo, table or graphic in the text.

In order to ensure standardization of the print quality; figures, photos, tables and graphics should be prepared with at least 300 dpi resolution and submitted separately to the system. Abbreviations used in the figures, photos, tables and graphics should be defined at the legend of the relevant image. Dimensions of the figures, photos, tables and graphics should be between 8cm x 8cm and 16cm x 20cm without any deformations due to resizing. If an illustration has been previously published, it should be accompanied with permission from the original source and this should be mentioned in the legend. Length, height, and volume measurements given in the article should be indicated as metric (meter, kilogram, liters) units or their multiples/submultiples. Temperature and blood pressure readings should be given as °C and mmHg respectively. Laboratory data should be presented according to International System of Units (SI). Other values can be given provided that it is explained in the text.

 

References:

References in the text should be numbered and listed serially according to the order of mentioning before the full comma at the end of the sentence in parenthesis. All authors should be listed if six or fewer, otherwise list the first three then add the “ve ark” or “et al” for Turkish and English references respectively. Format of references should conform to the style used in the Index Medicus (www.icmje.org). Authors are responsible for the up-to-dateness and availability of the references. Oral/poster presentations and thesis can be cited as a last resort. Personal experiments and unpublished papers can not be given as references, however they can be used in discussion section. Web pages (www.hurriyet.com.tr etc.) can not be cited solely. Online articles can be cited if the web page and date is added.

 

Examples for writing references (please give attention to punctuation).

 

Format for journal articles;

Last name(s) and initial(s), title of article, journal name, date, volume number and inclusive pages.

Özcan NN, Özçam G, Koşar P, Özcan A, Başar H, Kaymak Ç. Correlation of computed tomography, magnetic resonance imaging and clinical outcome in acute carbon monoxide poisonining. Braz J Anesthesiol. 2016; 66(5): 529-32. doi: 10.1016/j.bjane.2014.05.006

 

Format for books;

Last name(s) and initial(s), chapter title, book title, editor’s name, edition, city, publisher, date and pages.

Sözen TH. Bruselloz. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, editörler. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji. Cilt 1. Sistemlere Göre İnfeksiyonlar.1. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002.s.636-42

 

Format for books which are published other languages than in Turkish;

Philips SJ, Whistant JP.  Hypertension  and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM; eds.

Hypertension: Pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Pr;1995.p.466-78

 

Format for books if the editor and author are the same person;

Last name(s) and initial(s), chapter title, editor’s name, book title, edition, city, publisher, date and pages.

Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. In: Solcia E, Capella C, Kloppel G, eds. Tumors of the Pancreas. 2nd ed.Washington: Armed Forces Institute of Pathology. 1997.p.145-210.

 

Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V.  Önemlilik testleri. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, editörler. Biyoistatik. 8. Baskı. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi;1998.s.76-156.

 

Format for conference papers;

Ozsoy MH,  Koca G, Dincel E, Yigit H, Fakioglu O, Cavusoglu AT, Sakaogullari A, Korkmaz M. “Surgery and Adjuvant Yttrium–90   Radiosynovectomy   in   The   Treatment   of   Diffuse   Pigmented   Villonodular Synovitis (DPVNS) of The Knee”. 5th Meeting of the European Federation of Associations of   Orthopaedic   Sports   Traumatology (EFOST); 67pp,     November   26–30,   2008, Antalya/Turkey

Format for theses;

Karaca G. Kolon Anastomozlarında, Harmonic Scalpel, Bisturi ve Monopolar Elektrokoter Kullanılarak Yapılan Rezeksiyon Sonrası Anastomozlarda, Bu Araçların Anastomoz Sağlığı ve İyileşmesi Üzerine Etkileri. T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara, Türkiye, 2010.

 

Format for online articles;

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) 1995 Jan-Mar (cited 1996 June 5): 1(1): (24 screens). Available from: URL: http:/ www.cdc.gov/ncidodlElD/cid.htm. Erişim tarihi: 25.09.2018 (Accessed September 25,2018)

Format for e-books;

Musculoskeletal MRI Atlas. Available at: http://www.gla.med.va.gov/mriatlas/Index.html. Erişim tarihi 25.09.2018. (Accessed September 25,2018.)

 

Correspondence: The Medical Journal of Ankara Training and Research Hospital

Address: Ankara Egitim ve Arastirma Hastanesi, Ulucanlar Cad. No: 89 06340 Altindag / Ankara / TURKEY

Phone: +90 (312) 595 3099

Fax: +90 312 363 3396

www.ankarahastanesi.gov.tr

e-mail: ankarahastanesidergisi@gmail.com