ANADOLU Journal of Aegean Agricultural Research Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087 | Period Biannually | Founded: 1991 | Publisher Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |


ANADOLU

Journal of Aegean Agricultural Research Institute  

ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087

Celebrating the 30th Anniversary of ANADOLU

ANADOLU journal of the Aegean Agricultural Research Institute (AARI), Republic of Turkey Ministry Agriculture and Forestry, is devoted to original scientific research articles and current reviews in the field of agricultural sciences.
ANADOLU is, and publishes twice a year in Turkish and English. ANADOLU is an international, peer-reviewed (Double-Blind Peer Review), and open access journal published since 1991.
The articles published in the journal are identified with the DOI number in accordance with the agreement made with CrossRef under the sponsorship of ULAKBİM - DergiPark.
ANADOLU is indexed by TUBITAK-TR Index, CABI Direct, CAB and related Abstracs, AGRIS, EBSCO, SOBIAD, Google Scholars, CiteFactor, and located in DERGIPARK Academic. ANADOLU ANADOLU is in the process of being evaluated by Web of Science (Wos) Clarivate Analytics.

Published articles of ANADOLU can be accessed from following web sites;
DERGI PARK (http://dergipark.gov.tr/anadolu)
ETAE (AARI) (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/etae/Menu/48/Anadolu-Dergisi)
TUBITAK ULAKBIM - TR Dizin (https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TVRVNU9RPT0)

Printing office: Meta Basım, Bornova - İZMİR.
Journal design: İsmail BUHUR ismailbuhur@hotmail.com, Meta Basım

ANADOLU Journal of Aegean Agricultural Research Institute

ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087 | Period Biannually | Founded: 1991 | Publisher Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
Cover Image


ANADOLU

Journal of Aegean Agricultural Research Institute  

ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087

Celebrating the 30th Anniversary of ANADOLU

ANADOLU journal of the Aegean Agricultural Research Institute (AARI), Republic of Turkey Ministry Agriculture and Forestry, is devoted to original scientific research articles and current reviews in the field of agricultural sciences.
ANADOLU is, and publishes twice a year in Turkish and English. ANADOLU is an international, peer-reviewed (Double-Blind Peer Review), and open access journal published since 1991.
The articles published in the journal are identified with the DOI number in accordance with the agreement made with CrossRef under the sponsorship of ULAKBİM - DergiPark.
ANADOLU is indexed by TUBITAK-TR Index, CABI Direct, CAB and related Abstracs, AGRIS, EBSCO, SOBIAD, Google Scholars, CiteFactor, and located in DERGIPARK Academic. ANADOLU ANADOLU is in the process of being evaluated by Web of Science (Wos) Clarivate Analytics.

Published articles of ANADOLU can be accessed from following web sites;
DERGI PARK (http://dergipark.gov.tr/anadolu)
ETAE (AARI) (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/etae/Menu/48/Anadolu-Dergisi)
TUBITAK ULAKBIM - TR Dizin (https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TVRVNU9RPT0)

Printing office: Meta Basım, Bornova - İZMİR.
Journal design: İsmail BUHUR ismailbuhur@hotmail.com, Meta Basım

Volume 30 - Issue 2 - Dec 15, 2020
 1. Türkiye Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Genetik Kaynaklarının Karakterizasyonu
  Pages 129 - 152
  Ayşegül ALTUNOK MEMİŞ, Muzaffer TOSUN
 2. Kısıntılı Sulama Koşullarında Dallı Darı (Panicum virgatum L.) Çeşitlerinin Tane Verimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 153 - 162
  Erdal GÖNÜLAL, Süleyman SOYLU
 3. Türkiye Anason (Pimpinella anisum L.) Genetik Kaynakları ve Yabancı Anason Genotiplerinin Uçucu Yağ Bileşenleri
  Pages 163 - 178
  Ünal KARIK
 4. Batı Akdeniz Bölgesi Yerel Yulaflarının bazı Tarımsal ve Kalite Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi
  Pages 179 - 196
  Murat ÇALIŞKAN, Ali KOÇ, Fatih VURAN, Fulya YÜCEOL, Çetin SAYILGAN
 5. Hatay İlindeki Nadir ve Endemik Salvia L. Türleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 197 - 206
  Samim KAYIKÇI, Erdinç OĞUR
 6. Yozgat İlinde Makarnalık Buğday Üretim ve Pazarlama Yapısının İncelenmesi
  Pages 207 - 220
  Rahmi TAŞCI, Belma ÖZERCAN, Merve BOLAT, Selda ARSLAN, Selami YAZAR, Sevinç KARABAK, Zeki BAYRAMOĞLU
 7. Çiftçilerin Arazi Kullanım Türlerine Karar Vermelerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi: Kumkale Ovası Örneği
  Pages 221 - 228
  Bengü EVEREST, Timuçin EVEREST
 8. Determining Feeding Habits in Fattening Farms in Muş Province
  Pages 229 - 244
  Mustafa KİBAR, Galip BAKIR
 9. The Preliminary Study on Effects of Pollinating Insects in Canola (Brassica napus L.) Production
  Pages 245 - 250
  Mehmet ALDEMİR, Aydın ÜNAY
 10. Bazı İspir Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Hatlarının Seleksiyonu Üzerine Bir Ön Çalışma
  Pages 251 - 265
  Cemil AYDOĞAN, Erdal ELKOCA, Kamil HALİLOĞLU, Murat AYDIN
 11. İzmir İli Kiraz İlçesinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 266 - 275
  Yasin BAYKALIR, Barış AKYÜZ, Zeki ERİŞİR
 12. Ön Seleksiyonla Seçilen F1 Armut Melezlerinin Fenolojik ve Fiziko-Kimyasal Özellikleri
  Pages 276 - 283
  Yasemin EVRENOSOĞLU, Kerem MERTOĞLU
 13. Vista Bella Elma Çeşidinde Farklı Tozlayıcı Çeşitlerin Meyve Tutumu ve Bazı Meyve Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
  Pages 284 - 294
  Emre AKKURT, Kerem MERTOĞLU, Yasemin EVRENOSOĞLU
Indexes and Platforms