ISSN: 1300-0225
e-ISSN: 2667-6087
Founded: 1991
Period: Biannually
Publisher: Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Cover Image
       

ANADOLU

Journal of Aegean Agricultural Research Institute  

ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087

Celebrating the 30th Anniversary of ANADOLU

ANADOLU journal of the Aegean Agricultural Research Institute (AARI), Republic of Turkey Ministry Agriculture and Forestry, is devoted to original scientific research articles and current reviews in the field of agricultural sciences.
ANADOLU is, and publishes twice a year in Turkish and English. ANADOLU is an international, peer-reviewed (Double-Blind Peer Review), and open access journal published since 1991.
The articles published in the journal are identified with the DOI number in accordance with the agreement made with CrossRef under the sponsorship of ULAKBİM - DergiPark.
ANADOLU is indexed by TUBITAK-TR Index, CABI Direct, CAB and related Abstracs, AGRIS, EBSCO, SOBIAD, Google Scholars, CiteFactor, and located in DERGIPARK Academic. ANADOLU ANADOLU is in the process of being evaluated by Web of Science (Wos) Clarivate Analytics.

Published articles of ANADOLU can be accessed from following web sites;
DERGI PARK (http://dergipark.gov.tr/anadolu)
ETAE (AARI) (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/etae/Menu/48/Anadolu-Dergisi)
TUBITAK ULAKBIM - TR Dizin (https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TVRVNU9RPT0)

Printing office: Meta Basım, Bornova - İZMİR.
Journal design: İsmail BUHUR ismailbuhur@hotmail.com, Meta Basım

2021 - Volume: 31 Issue: 2

Research Article

3. Kenevir (Cannabis sativa L.) Sapının Katı Yakıt Pelet Özelliklerinin Belirlenmesi

Research Article

5. Kırgızistan’ın Kuzey Bölgesinde Patates (Solanum tuberosum L.) Ekiliş Alanlarında Saptanan Bitki Paraziti Nematod (Nematoda: Tylenchida) Türleri

Research Article

6. Farklı Arazi Örtüsünün Arazi Degradasyonu Üzerine Etkileri: Çanakkale Çıplak Köyü Örneği

Research Article

8. Mısır Ekim Alanları ve Dane Veriminin Uzaktan Algılama ve Hybrid-Maize Bitki Modeli ile Belirlenmesi

Research Article

12. Hasat Sonrası Salisilik Asit Uygulamalarının “Roxana” Kayısı Çeşidinin Muhafazası Süresince Aroma Bileşenlerine Etkisi