ANADOLU Journal of Aegean Agricultural Research Institute
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087 | Period Biannually | Founded: 1991 | Publisher Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |


ANADOLU

Journal of Aegean Agricultural Research Institute  

ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087

Celebrating the 30th Anniversary of ANADOLU

ANADOLU journal of the Aegean Agricultural Research Institute (AARI), Republic of Turkey Ministry Agriculture and Forestry, is devoted to original scientific research articles and current reviews in the field of agricultural sciences.
ANADOLU is, and publishes twice a year in Turkish and English. ANADOLU is an international, peer-reviewed (Double-Blind Peer Review), and open access journal published since 1991.
The articles published in the journal are identified with the DOI number in accordance with the agreement made with CrossRef under the sponsorship of ULAKBİM - DergiPark.
ANADOLU is indexed by TUBITAK-TR Index, CABI Direct, CAB and related Abstracs, AGRIS, EBSCO, SOBIAD, Google Scholars, CiteFactor, and located in DERGIPARK Academic. ANADOLU ANADOLU is in the process of being evaluated by Web of Science (Wos) Clarivate Analytics.

Published articles of ANADOLU can be accessed from following web sites;
DERGI PARK (http://dergipark.gov.tr/anadolu)
ETAE (AARI) (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/etae/Menu/48/Anadolu-Dergisi)
TUBITAK ULAKBIM - TR Dizin (https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TVRVNU9RPT0)

Printing office: Meta Basım, Bornova - İZMİR.
Journal design: İsmail BUHUR ismailbuhur@hotmail.com, Meta Basım

ANADOLU Journal of Aegean Agricultural Research Institute

ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087 | Period Biannually | Founded: 1991 | Publisher Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
Cover Image


ANADOLU

Journal of Aegean Agricultural Research Institute  

ISSN 1300-0225 | e-ISSN 2667-6087

Celebrating the 30th Anniversary of ANADOLU

ANADOLU journal of the Aegean Agricultural Research Institute (AARI), Republic of Turkey Ministry Agriculture and Forestry, is devoted to original scientific research articles and current reviews in the field of agricultural sciences.
ANADOLU is, and publishes twice a year in Turkish and English. ANADOLU is an international, peer-reviewed (Double-Blind Peer Review), and open access journal published since 1991.
The articles published in the journal are identified with the DOI number in accordance with the agreement made with CrossRef under the sponsorship of ULAKBİM - DergiPark.
ANADOLU is indexed by TUBITAK-TR Index, CABI Direct, CAB and related Abstracs, AGRIS, EBSCO, SOBIAD, Google Scholars, CiteFactor, and located in DERGIPARK Academic. ANADOLU ANADOLU is in the process of being evaluated by Web of Science (Wos) Clarivate Analytics.

Published articles of ANADOLU can be accessed from following web sites;
DERGI PARK (http://dergipark.gov.tr/anadolu)
ETAE (AARI) (https://arastirma.tarimorman.gov.tr/etae/Menu/48/Anadolu-Dergisi)
TUBITAK ULAKBIM - TR Dizin (https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TVRVNU9RPT0)

Printing office: Meta Basım, Bornova - İZMİR.
Journal design: İsmail BUHUR ismailbuhur@hotmail.com, Meta Basım

Volume 30 - Issue 1 - May 8, 2020
 1. Ateş Yanıklığına Tolerant Ayva Tiplerinin Seleksiyon Islahı: Doğu Marmara Bölgesi
  Pages 1 - 10
  Müge ŞAHİN , Adalet MISIRLI , Hatice ÖZAKTAN
 2. Kars İlinde Sebze Olarak Tüketilen Yabani Bitki Türlerinin Tespiti ve Kullanım Şekilleri
  Pages 11 - 32
  Zakine KADIOĞLU , Kemal ÇUKADAR , Ali KANDEMİR , N. Nazan KALKAN , Hüseyin VURGUN , Veysel DÖNDERALP
 3. Iris sari SCHOTT ex BAKER’in In Vitro Çoğaltım ve Köklendirme Çalışmaları
  Pages 33 - 45
  Selay DOĞAN , Gülat ÇAĞLAR
 4. Kahramanmaraş’tan Toplanan Prunus divaricata subsp. divaricata Ledeb. Meyvelerinin Biyokimyasal Özellikleri ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
  Pages 46 - 56
  Nazan ÇÖMLEKCİOĞLU , Yusuf Ziya KOCABAŞ , Ashabil AYGAN
 5. Ayçiçeğinde Yüksek Oleik Yağ Asidi Özelliğinin Moleküler Markörler Kullanılarak Belirlenmesi
  Pages 57 - 68
  Çağlar ÇOLAK , Semra HASANÇEBİ , Yalçın KAYA
 6. A Research on Expansion and Adoption of the Wheat (Triticum aestivum L.)Varieties Certified as Esperia and Tosunbey: The Example of Polatlı District in Ankara
  Pages 69 - 79
  Celal CEVHER , Özlem BOY , Hasan TATLIDİL
 7. Weed Hosts of Field Dodder (Cuscuta campestris Yunck.) in Northwestern Marmara Region of Turkey
  Pages 80 - 86
  Bahadır ŞİN , Lerzan ÖZTÜRK , Nur SİVRİ , Gürkan Güvenç AVCI , İzzet KADIOĞLU
 8. Effects of Radioiodine (I131) on Mitotic Chromosomes of Root Meristem Cells of Vicia faba L. and Numerical Evaluation
  Pages 87 - 93
  Yasemin PARLAK , Didem GÖKSOY , Bahattin BOZDAĞ , Ali ÖZDEMİR , Gözde MÜTEVELİZADE , Kamuran AKTAŞ , Gül GÜMÜŞER , Elvan SEYİT , Canan ÖZDEMİR
 9. Çiftçi Koşullarında Yerel Çeşitlere Dayalı Buğday Üretimi
  Pages 94 - 102
  Asuman KAPLAN EVLİCE , Aydın AKKAYA
 10. Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Beslenmenin Hastalık ve Zararlılarla İlişkisi
  Pages 103 - 116
  Tuğçe OLGUN , Erkan TOPAL , Nazmiye GÜNEŞ , Devrim OSKAY , Aybike SARIOĞLU
 11. Mandalarda [Bubalus bubalis (Linnaeus, 1758)] Termal Stresin Azaltılma Olanakları
  Pages 117 - 123
  Taşkın DEĞİRMENCİOĞLU
Indexes and Platforms