Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2687-5624 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Mehmet CELIK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataddergi


   AKADEMİK TARİH VE ARAŞTIRMALAR DERGİSİ   ATAD   JOURNAL OF ACADEMIC HISTORY AND STUDIES
ARALIK sayısı için makale kabulüne başlanmıştır.

Akademik Tarih ve Araştırmalar Dergisi

e-ISSN 2687-5624 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Mehmet CELIK | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataddergi
Cover Image


   AKADEMİK TARİH VE ARAŞTIRMALAR DERGİSİ   ATAD   JOURNAL OF ACADEMIC HISTORY AND STUDIES
ARALIK sayısı için makale kabulüne başlanmıştır.

YENİ SAYI

ATAD yeni sayısı için makale kabulü devam etmektedir.

Kullandığımız İntihal Tespit Programı

Turnitin

Makale Gönderimi


Çalışmalarınızı https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataddergi adresinde bulunan "Makale Gönder" butonundan bizlere ulaştırabilirsiniz. Yüklemeden önce lütfen Yazım Kuralları ve Yayın İlkelerini okuyunuz.


 Dr. öğr. Üyesi Mehmet ÇELİK

İndex ve Veritabanları/ Index and Databeses