Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-5447 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kilis 7 Aralik University |


Dergi Hakkında

Dergi, Türkçe olarak Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri ile derleme çalışmalarını yayınlar. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na ait olan “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi”, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki nitelikli yazıları yayınlamaya adanmış disiplinlerarası akademik hakemli bir dergidir. Gönderilen çalışmaların en az iki hakem tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Dergi Yayın Konuları

Anatomi,


Beşeri Bilimler,


Beden Eğitimi,


Biyokimya ve Beslenme


Biyomekanik,


Büyüme ve Olgunlaşma,


Doğa Bilimleri,


Engellilerde Spor


Halk Sağlığı,


Hareket ve Antrenman Bilimleri,


Fizyoloji,


Koçluk ve Yetenek Belirleme,


Motor Davranışı,


Performans Analizi,


Psikoloji,


Rekreasyon,


Sağlık Bilimleri,


Sosyal ve Davranışsal Bilimler,


Spor ve Egzersiz Bilimleri,


Spor Hekimliği ve Sağlık,


Spor Öğretimi,


Spor Pedagojisi,


Spor Tarihi,


Spor Yönetimi ve diğer Beden Eğitimi, Spor alanlarında kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.


Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


Saygılarımızla...

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

ISSN 2667-5447 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kilis 7 Aralik University |
Cover Image


Dergi Hakkında

Dergi, Türkçe olarak Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri ile derleme çalışmalarını yayınlar. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na ait olan “Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi”, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki nitelikli yazıları yayınlamaya adanmış disiplinlerarası akademik hakemli bir dergidir. Gönderilen çalışmaların en az iki hakem tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Dergi Yayın Konuları

Anatomi,


Beşeri Bilimler,


Beden Eğitimi,


Biyokimya ve Beslenme


Biyomekanik,


Büyüme ve Olgunlaşma,


Doğa Bilimleri,


Engellilerde Spor


Halk Sağlığı,


Hareket ve Antrenman Bilimleri,


Fizyoloji,


Koçluk ve Yetenek Belirleme,


Motor Davranışı,


Performans Analizi,


Psikoloji,


Rekreasyon,


Sağlık Bilimleri,


Sosyal ve Davranışsal Bilimler,


Spor ve Egzersiz Bilimleri,


Spor Hekimliği ve Sağlık,


Spor Öğretimi,


Spor Pedagojisi,


Spor Tarihi,


Spor Yönetimi ve diğer Beden Eğitimi, Spor alanlarında kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.


Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


Saygılarımızla...