Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2667-5447 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kilis 7 Aralik University |


                 Sayın yazarlar ve okuyucular
  • Dergimiz Türkçe olarak beden eğitimi ve spor bilimleri alanındaki nitelikli, özgün araştırma makaleleri ile derleme (review) çalışmalarını gerekli editör ve hakem değerlendirmelerini yaptıktan sonra düzenli olarak yılda iki defa (Haziran/Aralık) yayımlayan aynı zamanda çevrimiçi (online) ve açık erişim (open access) politikasını benimseyen akademik bir dergidir.
  • Dergimizin kapsamına giren araştırma konuları ''Amaç ve Kapsam'' sekmesinde yer almaktadır. Sorumlu yazarın bu bölümü inceleyip mevcut araştırmanın dergi kapsamında olup olmadığını kontrol etmelidir.
  • Gönderilecek olan makalelerin ''Yazım Kuralları'' sekmesinde yer alan ilgili maddelere uygun olması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma sorumlu yazara iade edilir.
  • Yayımlanan çalışmaların bilimsel etik ve her türlü hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. 
  • Dergimize makale göndermeden önce yazarların ''Etik İlkeler ve Yayın Politikası'' başlıklı sekmede yer alan maddeleri okumaları tavsiye edilir. Makale gönderim işlemini tamamlayan her yazarın bu maddeleri okuyup kabul ettiği varsayılır. Yazarlardan gönderinin hiçbir aşamasında ücret talep edilmez. Dergimiz yayımlanan hiçbir makaleye ücret ödemez.

           Saygılarımızla

          Baş Editör Doç Dr. Cengiz TAŞKIN

       

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

ISSN 2667-5447 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kilis 7 Aralik University |
Cover Image


                 Sayın yazarlar ve okuyucular
  • Dergimiz Türkçe olarak beden eğitimi ve spor bilimleri alanındaki nitelikli, özgün araştırma makaleleri ile derleme (review) çalışmalarını gerekli editör ve hakem değerlendirmelerini yaptıktan sonra düzenli olarak yılda iki defa (Haziran/Aralık) yayımlayan aynı zamanda çevrimiçi (online) ve açık erişim (open access) politikasını benimseyen akademik bir dergidir.
  • Dergimizin kapsamına giren araştırma konuları ''Amaç ve Kapsam'' sekmesinde yer almaktadır. Sorumlu yazarın bu bölümü inceleyip mevcut araştırmanın dergi kapsamında olup olmadığını kontrol etmelidir.
  • Gönderilecek olan makalelerin ''Yazım Kuralları'' sekmesinde yer alan ilgili maddelere uygun olması gerekmektedir. Aksi takdirde çalışma sorumlu yazara iade edilir.
  • Yayımlanan çalışmaların bilimsel etik ve her türlü hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. 
  • Dergimize makale göndermeden önce yazarların ''Etik İlkeler ve Yayın Politikası'' başlıklı sekmede yer alan maddeleri okumaları tavsiye edilir. Makale gönderim işlemini tamamlayan her yazarın bu maddeleri okuyup kabul ettiği varsayılır. Yazarlardan gönderinin hiçbir aşamasında ücret talep edilmez. Dergimiz yayımlanan hiçbir makaleye ücret ödemez.

           Saygılarımızla

          Baş Editör Doç Dr. Cengiz TAŞKIN