ISSN: 2667-5447
Founded: 2017
Publisher: Kilis 7 Aralik University
Cover Image
 
            Sayın yazarlar ve okuyucular
  • Dergimiz Türkçe ve İngilizce olarak beden eğitimi ve spor bilimleri alanındaki nitelikli, özgün araştırma makaleleri ile derleme (review) çalışmalarını gerekli editör ve hakem değerlendirmelerini yaptıktan sonra düzenli olarak yılda iki defa (Haziran/Aralık) yayımlayan aynı zamanda çevrimiçi (online) ve açık erişim (open access) politikasını benimseyen ulusal ve uluslararası akademik bir dergidir.
  • 01.06.2023 tarihinden itibaren dergimize gönderilecek olan makaleler için üniversitelerin etik kurulu tarafından onaylanmış Etik Kurul Raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
  • Yayımlanan çalışmaların bilimsel etik ve her türlü hukuki sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir. 
  • Dergimize makale göndermeden önce yazarların ''Etik İlkeler ve Yayın Politikası'' başlıklı sekmede yer alan maddeleri okumaları tavsiye edilir. Makale gönderim işlemini tamamlayan her yazarın bu maddeleri okuyup kabul ettiği varsayılır. Yazarlardan gönderinin hiçbir aşamasında ücret talep edilmez. Dergimiz yayımlanan hiçbir makaleye ücret ödemez.


       

2023 - Volume: 7 Issue: 2

Research Article

7. Beden Eğitimi ve Sporda Fair Play Çalışmalarının İncelenmesi