Issue: 1, 7/14/16

Year: 2009

SERTİFİKASYON

Makale

Çeviri

7. TÜRKİYE KAMU İÇ MALİ KONTROLÜ 2008 YILI MAYIS DEĞERLENDİRMESİ

Görüşler

Articles

Uygulama Önerisi

8. DENETİM BULGULARININ İZLENMESİ AŞAMALARI

TR Dizin'de yer alan Denetişim dergisi yayımladığı çalışmalarla; alanındaki profesyoneller, akademisyenler ve düzenleyiciler arasında etkili bir iletişim ağı kurarak, etkin bir denetim ve yönetim sistemine ulaşma yolculuğunda önemli mesafelerin kat edilmesine katkı sağlamaktadır.