FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2147-3153 | e-ISSN 2148-2217 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Fatih Sultan Mehmet Vakıf University |


FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı, hakemli ve açık erişimli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat gibi insan ve toplum bilimi alanlarını kapsamaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217)'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar "iThenticate" intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2147-3153 | e-ISSN 2148-2217 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Fatih Sultan Mehmet Vakıf University |
Cover Image


FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı, hakemli ve açık erişimli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat gibi insan ve toplum bilimi alanlarını kapsamaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217)'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar "iThenticate" intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

Issue 17 - Jun 24, 2021
 1. TSMK H. S. 25 Envanterli Mushaf-ı Şerîf’in Tezhip Sanatı Açısından İncelenmesi
  Pages 1 - 34
  Nihal ARACI
 2. Haydarpaşa’da Gün Işığına Çıkarılan Abdülmecid Han Çeşmesi ve Sarnıcı ile Halid Ağa Çeşmesi Kitâbesi
  Pages 35 - 54
  Hasan BİNAY, Zeynep Emel EKİM
 3. Mahmud Celaleddin Efendi’nin Mc Gill University Library’de Bulunan Eserlerinin İncelenmesi
  Pages 55 - 72
  Özgür ÇETİNTAŞ
 4. Süleymannâme (TSMK, H. 1517) Vr. 503a’da Yer Alan Elçi Kabul Sahnesinde Kozmik Merkez Üzerinden Yol Alan İktidar Dili
  Pages 73 - 110
  Zaliha PEÇE
 5. Bir Büyük Selçuklu Dönemi Şaheseri Ardistân Cuma Camii Alçı Süsleme ve Kitabeleri
  Pages 111 - 194
  Kamran SOKHANPARDAZ
 6. Victor Hugo’nun Mimari Koruma Düşüncesine Katkıları ve “Yıkıcılarla Savaş” Makalesi
  Pages 195 - 224
  Muradiye ŞİMŞEK, Ömer DABANLI
 7. Osmanlı Mahalli Fuarcılığı Üzerine Bir Kesit: Sivas Hamidiye Sınaat ve Ziraat Sergisi
  Pages 225 - 256
  Hakan ASAN
 8. Orta Gelir Tuzağı Riski Yaşayan Üst Orta Gelirli Ülkelerde Kaldor Büyüme Modellerinin Ekonometrik Analizi
  Pages 257 - 278
  Melek ASTAR
 9. Güney Amerika Dekolonyal Düşüncesinin Temel Kavramları, Vaatleri ve Sınırları
  Pages 279 - 306
  Ömer Kemal BUHARİ
 10. Enderûna Giriş Yolları ve Enderun Teşkilatı
  Pages 307 - 354
  Sevgi Ağca DİKER
 11. Kudüs’te Ebu Medyen El-Ğavs ve Şeyh Ömer El-Mücerred Vakıflarının Mali Durumu, 1855-1900
  Pages 355 - 414
  Şerife Eroğlu MEMİŞ
 12. Ortaçağ Dönemi Derviş Topluluklarını Nasıl Kavramsallaştırmalı?
  Pages 415 - 436
  M. Seyyit ŞEN
 13. Bilgi ve Belge Yönetimi Öğreniminde Meslekî Aidiyet ve Stajlar
  Pages 437 - 454
  Mehlika Karagözoğlu ASLIYÜKSEK
 14. Fantazmagorik Bir Mekân Olarak Twitter ve Simülatik Flâneurler
  Pages 455 - 480
  Murat BOZKURT
 15. Tek Sözcük Döneminde Dil - Zihin İlişkisi, İki Dillilik ve İletişimdeki İşlevselliği (12. ve 13. Aylar)
  Pages 481 - 512
  Muhammet ÇELİK
 16. A Coping Model for the Fear of COVID-19 in the Context of Coping and Psychological Resilience
  Pages 513 - 566
  Ayşe GÖKMEN, Yasin TOPRAK, Said SAMİ
 17. Memlükler’de Kur’ân Tilâveti ve Kıraat İlmi
  Pages 567 - 586
  Ahmet GÖKDEMİR
 18. et-Tabâtabâî’nin Mîzân Tefsiri’nde Uyguladığı Cery Kavramının Arka Planı
  Pages 587 - 610
  Sabahattin GÜMÜŞ
 19. Osmanlı Hâşiye Kültürüne Bir Katkı: Koca Mehmed Râgıb Paşa ve Beydâvî Hâşiyesi
  Pages 611 - 652
  Melek MOLLAİBRAHİMOĞLU, Hidayet AYDAR
 20. Sosyal Fonksiyonları Bakımından Tekkelerin Osmanlı’daki Yeri
  Pages 653 - 672
  Mustafa ÖZSARAY
 21. Nâbî Dîvânı’nda Osmanlı Medeniyetinin Şehir Tasavvuru Üzerine Estetik Bir İnceleme
  Pages 673 - 714
  Ali CANÇELİK
 22. TV Dizi Adlarında Türkçenin Diğer Dillerle Etkileşimine Yönelik Betimsel Bir Çalışma
  Pages 715 - 750
  Gülşah Parlak KALKAN
 23. Abdullah Cevdet’in Din Algısında Tezahür Eden Toplumsal Kaygı
  Pages 751 - 796
  Sevim Zehra KAYA
 24. John Jefferson, The Holy Wars of King Wladislas and Sultan Murad. The Ottoman-Christian Conflict from 1438-1444, vol. 76
  Pages 797 - 804
  Fatma ERDİM
 25. V. I. Rassadin, Kartinnıy Slovar’ Soyotskogo Yazıka
  Pages 805 - 808
  Ayşe Şeyma FINDIK
 26. Colin Heywood ve Ivan Parvev (ed.), The Treaties of Carlowitz (1699): Antecedents, Course and Consequences
  Pages 809 - 818
  Ayşe KILIÇ
 27. Muhammed Mustafa el-Aʿzami, On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence
  Pages 819 - 824
  Abdüs Samet KOÇAK
 28. Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler 1494-1789, çev. Ertürk Demirel
  Pages 825 - 832
  Muazzez Gündüz OĞUL
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
İlmi Araştırmalar 1304-9828 0 1995-2008
Indexes and Platforms