ISSN: 2147-3153
e-ISSN: 2148-2217
Founded: 2012
Period: Biannually
Publisher: Fatih Sultan Mehmet Vakıf University
Cover Image
       

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı, hakemli ve açık erişimli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimarî, felsefe, psikoloji, sanat tarihi, hukuk, sosyoloji, ilahiyat gibi sosyal bilim alanlarını kapsamaktadır.

2022 - Issue: 19

Research Article

2. Antep Savunmasında Kılıç Ali’nin Rolüne Yeniden Bakmak

Research Article

5. Uluslararası Hukuk Süjesi Olarak Türkiye’deki Süryani Toplumu

Research Article

8. Âyetler Işığında İnanç Açısından Reenkarnasyon

Research Article

13. Ergenlerde Ayrılma-Bireyleşme Düzeyi ve Cinsiyete Göre Beden Algısı, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Yeme Tutumu

Research Article

14. Changes in Children’s Play During COVID-19 Pandemic: Parents’ Views

Research Article

18. Restorasyon Sonucu Ortaya Çıkan Zeyrek Çinili Hamam Kalemişleri