Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2148-9041 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Hacettepe University | http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/


Dear Researchers,

The articles to be sent to our journal for evaluation are taken into account in 2020 TR index Journal Evaluation Criteria. Within the scope of “Ethics Committee Approval” among these criteria, ethics committee approval must be obtained for studies requiring an ethics committee decision, this approval must be specified and documented in the method section of the article (name of the committee, date and number). Otherwise, your articles will not be evaluated.


CONTROL LIST (Before submitting your article, make sure it is not missing from the list below):

1. Copyright Transfer Form
2. Cover Page
3. Article Main Text (Prepared in accordance with the article writing template)
4. Ethics Committee Permit Certificate (if required)
5. Plagiarism (Similarity) Report

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

e-ISSN 2148-9041 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Hacettepe University | http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/
Cover Image


Dear Researchers,

The articles to be sent to our journal for evaluation are taken into account in 2020 TR index Journal Evaluation Criteria. Within the scope of “Ethics Committee Approval” among these criteria, ethics committee approval must be obtained for studies requiring an ethics committee decision, this approval must be specified and documented in the method section of the article (name of the committee, date and number). Otherwise, your articles will not be evaluated.


CONTROL LIST (Before submitting your article, make sure it is not missing from the list below):

1. Copyright Transfer Form
2. Cover Page
3. Article Main Text (Prepared in accordance with the article writing template)
4. Ethics Committee Permit Certificate (if required)
5. Plagiarism (Similarity) Report

Volume 24 - Issue 2 - Jun 23, 2021
 1. TÜRKİYE’DE İLLER DÜZEYİNDE SAĞLIK PERSONELİ DAĞILIMI VE DAHA ETKİN POLİTİKA İHTİYACI
  Pages 235 - 254
  Songül ÇINAROĞLU
 2. DİJİTAL SAĞLIK UYGULAMALARININ BİLİNİRLİĞİNİN VE KULLANIMININ DİJİTAL BÖLÜNME ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
  Pages 255 - 274
  Zeynep KUH, Ramazan ERDEM
 3. YÖNETİCİ HEKİMLERİN MELEZ İŞ KİMLİĞİ DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 275 - 294
  Ramazan Rüçhan KAYA, Elif KAYA
 4. THE COST OF NOSOCOMIAL INFECTIONS: SAMPLE OF SIVAS NUMUNE HOSPITAL
  Pages 295 - 318
  Kürşat YURDAKOŞ, Yıldırım B. GÜLHAN, Erdinç ÜNAL
 5. EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALAN 65 YAŞ ve ÜZERİ BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 319 - 334
  Pınar UÇAKKUŞ, Türkan YILDIRIM
 6. TÜRKİYE’NİN SAĞLIK HARCAMALARININ GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDE ASİMETRİK ETKİSİ
  Pages 335 - 346
  Banu BEYAZ SİPAHİ
 7. SOSYAL MEDYADA COVID-19 AŞISI TARTIŞMALARI: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ
  Pages 347 - 360
  Ahmet Önder PORSUK, Çiğdem CERİT
 8. CERRAHİ BİRİMLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK VE YENİLİKÇİLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 361 - 374
  Elif GEZGİNCİ, Bediye ÖZTAŞ
 9. AŞI KARŞITLIĞI VE EKONOMİSİ
  Pages 375 - 398
  Pınar YALÇIN BALÇIK, Hüseyin DEMİR
 10. DEĞER TEMELLİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE BİR DEĞER BİLEŞENİ OLAN HASTA SONUÇLARININ ÖLÇÜMÜ VE ÖNEMİ
  Pages 399 - 414
  E. Fatma SEYFİOĞLU, N. Ümit BAŞDAŞ
 11. SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA ÇOCUK HASTALARLA İLETİŞİM
  Pages 415 - 434
  Ahmet ALKAN, Kevser Hüsna ÖZYILDIZ
Indexes and Platforms