Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-9041 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Hacettepe University | http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/


Sayın Araştırmacılar,

Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilecek makalelerde 2020 yılı TR dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu kriterlerden “Etik Kurul Onayıkapsamında, etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Aksi durumda yazılarınız değerlendirmeye alınmayacaktır.


KONTROL LİSTESİ (Makalenizi göndermeden aşağıdaki listede eksik olmadığından emin olun):

1. Telif Hakkı Devir Formu
2. Kapak Sayfası
3. Makale Ana Metni (Makale yazım şablonuna uygun olarak hazırlanmış)
4. Etik Kurul İzin Belgesi (eğer gerekiyorsa)
5. İntihal (Benzerlik) RaporuHacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

e-ISSN 2148-9041 | Period Quarterly | Founded: 2015 | Publisher Hacettepe University | http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/
Cover Image


Sayın Araştırmacılar,

Dergimize değerlendirilmek üzere gönderilecek makalelerde 2020 yılı TR dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu kriterlerden “Etik Kurul Onayıkapsamında, etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Aksi durumda yazılarınız değerlendirmeye alınmayacaktır.


KONTROL LİSTESİ (Makalenizi göndermeden aşağıdaki listede eksik olmadığından emin olun):

1. Telif Hakkı Devir Formu
2. Kapak Sayfası
3. Makale Ana Metni (Makale yazım şablonuna uygun olarak hazırlanmış)
4. Etik Kurul İzin Belgesi (eğer gerekiyorsa)
5. İntihal (Benzerlik) RaporuVolume 23 - Issue 4 - Dec 8, 2020
 1. TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE VERİMLİLİK DEĞİŞİMİ: 2014-2017 DÖNEMİNİN İNCELENMESİ
  Pages 523 - 536
  Gülnur İLGÜN, Birol YETİM, Şenol DEMİRCİ, Murat KONCA
 2. TÜRKİYE’DE KARŞILANAMAYAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BAKIM İHTİYAÇLARINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN ANALİZİ
  Pages 537 - 546
  Dilek BAŞAR DİKMEN, Fatih Hakan DİKMEN
 3. BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYİ
  Pages 547 - 560
  Salim YILMAZ, Ahmet Murat GÜNAL
 4. ULUSLARARASI ALANYAZINDA SAĞLIK TURİZMİ ALT BİLEŞENLERİ ÜZERİNE BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
  Pages 561 - 586
  Sermed DOĞAN, Tuğba Gül BAYNAL DOĞAN
 5. KURUMSAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI OLGUSUNA İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI: KAMU HASTANELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 587 - 604
  Sevda AYDIN BÜYÜK, Emine ŞENER, Pınar GÜNGÖR KETENCİ, Funda ÖZTÜRKAN ERDEK, Zeliha ARAS BALCI, Özlem ÖZTEKİN, Sunay GÜNER, İ̇lknur ALP
 6. INVESTIGATION OF MEDICAL TOURISM IN TURKEY THROUGH SWOT-ANP
  Pages 605 - 622
  Ekrem SEVİM, Emrah ÖNDER
 7. SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YALIN ÜRETİM UYGULAMASI: TOKAT İLİNDE BİR DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ
  Pages 623 - 638
  Ayşegül DAĞCI, Emre ASLAN
 8. DEFANSİF TIP UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ: KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI
  Pages 639 - 664
  Kubilay ÖZER, Şebnem ASLAN
 9. COMPARISON OF THE “LAISSEZ-FAIRE” AND “STATE INTERVENTION” APPROACH IN GERMANY AND ITALY IN COMBATING COVID-19
  Pages 665 - 680
  Rıdvan KARACAN, Mehmet Emin YARDIMCI
 10. MELEZ YÖNETİCİLİĞİN SAĞLIK YÖNETİCİLERİ PERSPEKTİFİNDEN NİTEL YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
  Pages 681 - 698
  Tuğba Gül BAYNAL DOĞAN, Özgür DEMİRTAŞ, Sermed DOĞAN
 11. ROBOTİK VE AÇIK RADİKAL PROSTATEKTOMİ YÖNTEMLERİNİN MALİYET ETKİLİLİK ANALİZİ
  Pages 699 - 724
  Deniz Tugay ARSLAN, Afsun Ezel ESATOĞLU, Evren SÜER
 12. HASTANE YÖNETİCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HİZMETKAR LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Pages 725 - 736
  Gülsen BUDAK TOPAKTAŞ, Oğuz IŞIK
 13. TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN KLİNİK UYGULAMA REHBERLERİ ALANINDAKİ FAALİYETLERİ
  Pages 737 - 755
  Rabia KAHVECİ, Esra Meltem KOÇ, Hilal AKSOY, Duygu AYHAN BAŞER
Indexes and Platforms