HADITH
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2667-5455 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Veysel ÖZDEMİR | http://www.hadithresearches.net/


HADITH, hadis (sünnet) ile ilgili alanlarda sağlıklı ve doğru bilgi üretme ve yayılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu itibarla üst düzey ilmi nitelikteki çalışmaların yayımlandığı uluslararası süreli bir yayın organıdır. Yayın periyodu 31 Temmuz ve 31 Aralık olmak üzere yılda iki sayı şeklindedir.


HADITH, aims to produce and disseminate accurate and precise information in the fields related to hadith. In this respect, it is an international periodical publication that publishes high level scientific studies. It is a peer-reviewed Journal published twice a year as 31st July and 31st December.


الهدف من هذه المجلة نشر الموضوعات المختصة بالحديث النبوي وعلوم السنة، التي تهتم بأعلى المعايير العلمية، ولهذا جاءت المجلة لتكون مجلة عالمية دورية تصدر في السنة مرتين، مرة في يوليو وأخرى في ديسمبر (31 يوليو - 31 ديسمبر).

HADITH

ISSN 2667-5455 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Veysel ÖZDEMİR | http://www.hadithresearches.net/
Cover Image


HADITH, hadis (sünnet) ile ilgili alanlarda sağlıklı ve doğru bilgi üretme ve yayılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu itibarla üst düzey ilmi nitelikteki çalışmaların yayımlandığı uluslararası süreli bir yayın organıdır. Yayın periyodu 31 Temmuz ve 31 Aralık olmak üzere yılda iki sayı şeklindedir.


HADITH, aims to produce and disseminate accurate and precise information in the fields related to hadith. In this respect, it is an international periodical publication that publishes high level scientific studies. It is a peer-reviewed Journal published twice a year as 31st July and 31st December.


الهدف من هذه المجلة نشر الموضوعات المختصة بالحديث النبوي وعلوم السنة، التي تهتم بأعلى المعايير العلمية، ولهذا جاءت المجلة لتكون مجلة عالمية دورية تصدر في السنة مرتين، مرة في يوليو وأخرى في ديسمبر (31 يوليو - 31 ديسمبر).