Hacettepe University Journal of Faculty of Letters
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1301-5737 | e-ISSN 2630-5976 | Period Biannually | Founded: 1983 | Publisher Hacettepe University | http://dergipark.gov.tr/huefd


Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin yayın organı olan Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFD), 1983 yılından bu yana dil, edebiyat, sosyal ve insani bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası özgün bilimsel araştırma yazılarına yer veren akademik ve hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA (Modern Language Association of America) ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından taranmaktadır.

Hacettepe University Journal of Faculty of Letters

ISSN 1301-5737 | e-ISSN 2630-5976 | Period Biannually | Founded: 1983 | Publisher Hacettepe University | http://dergipark.gov.tr/huefd
Cover Image


Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin yayın organı olan Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFD), 1983 yılından bu yana dil, edebiyat, sosyal ve insani bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası özgün bilimsel araştırma yazılarına yer veren akademik ve hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, MLA (Modern Language Association of America) ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından taranmaktadır.

Volume 36 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Kapak ve Editörden
  Pages 1 - 5
  Sait Uluç
 2. Leksikografi Nedir? Terimin Uygulama ve Kuram Temelli Türkçe Karşılıkları ve Bu Karşılıkların Kapsamları
  Pages 1 - 10
  Fırat Erikli
 3. Doris Lessing’s The Golden Notebook: A Critique of Socialism or the Stalinisation of Socialism?
  Pages 11 - 22
  Sercan Hamza Baglama
 4. Mother-Son Relationship and Identity Formation in The Moor’s Last Sigh
  Pages 23 - 32
  Kübra Kangüleç Coşkun
 5. Toplumsesbilgisel Açıdan Türkçede Perde Genişliğinin Konuşma Algısı ve Belirtisellik
  Pages 33 - 50
  Emre Yağlı
 6. Posthuman Female Identities and Cyborg Alices in Orphan Black
  Pages 51 - 60
  Buket Akgün
 7. Temel İnsani Değerler ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
  Pages 61 - 74
  Meral Öztürk, Vehbi ÜNAL
 8. Anlam Tercihi Araştırmalarının Sözcük Öğretimine Katkısı: “fiyat/ücret/bedel” Sözcükleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 75 - 84
  Ayşe Eda Gündoğdu
 9. 18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Yunanistan’da Dil Sorunu ve Ulusal Bireyin İcadı
  Pages 85 - 98
  Aslı Çete
 10. Memory as Resistance in Documentary Drama The Laramie Project and The Exonerated
  Pages 99 - 109
  Sinan Gul
 11. Shakespeare'in Hamlet Oyununda Çürümüşlük ve Hastalık İzlekleri ve İmgeleri
  Pages 110 - 121
  A. Deniz Bozer
 12. Masal Uyarlamalarının Vladimir Propp’un Yaklaşımı ile İncelenmesi “Pamuk Prenses” Masalı Örneği
  Pages 122 - 132
  Derya Perk
 13. Effective Conflict Resolution and Negotiation Skills Scale
  Pages 133 - 149
  Nihal Mamatoğlu, Seçil Keskin
 14. Bulgaristan Türkü Göçmen Kadınlarının Öz-Kimlik İnşası
  Pages 150 - 162
  Gizem Kılıçlı
 15. Bizans El Yazmalarındaki İncilci Minyatürlerinden Cam Hokkalar
  Pages 163 - 178
  Tümay Hazinedar Coşkun
 16. Von Freunden und Fraktionen: Die Historiendramen von Shakespeare
  Pages 179 - 187
  Murat Öğütcü
Indexes and Platforms