Hacettepe University Journal of Faculty of Letters
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1301-5737 | e-ISSN 2630-5976 | Period Biannually | Founded: 1983 | Publisher Hacettepe University |


Hacettepe University Journal of Faculty of Letters (HUJFL) is a peer-reviewed academic journal published biannually (June and December) by Hacettepe University Faculty of Letters. HUJFL has been publishing original national and international research covering the fields of social sciences, humanities, language, and literature since 1983.

HUJFL is indexed in ULAKBİM TR and Directory of Open Access Journals (DOAJ). 

Hacettepe University Journal of Faculty of Letters

ISSN 1301-5737 | e-ISSN 2630-5976 | Period Biannually | Founded: 1983 | Publisher Hacettepe University |
Cover Image


Hacettepe University Journal of Faculty of Letters (HUJFL) is a peer-reviewed academic journal published biannually (June and December) by Hacettepe University Faculty of Letters. HUJFL has been publishing original national and international research covering the fields of social sciences, humanities, language, and literature since 1983.

HUJFL is indexed in ULAKBİM TR and Directory of Open Access Journals (DOAJ). 

Volume 36 - Issue 2 - Dec 30, 2019
 1. Kapak ve Editörden
  Pages 1 - 5
  Sait ULUÇ
 2. “Güney”in Anlatı Katmanlarında Anlamın Yeniden Kuruluşu
  Pages 188 - 197
  Zeynep ÖNAL
 3. Are General Intelligence and Implicit Memory Related?: The Effect of Age
  Pages 198 - 208
  Hande KAYNAK
 4. Classes and Status Groups in Times of Great Transformation: Reading Agrarian Change in Çukurova through the Lens of Yaşar Kemal
  Pages 209 - 220
  Burak GÜREL
 5. Aklın Yolu İki: Natüralizm ya da Konvansiyonalizm: Platon'dan Rousseau'ya dilin kökeni ve işlevi üzerine bir soruşturma
  Pages 221 - 243
  Onur DURSUN
 6. Myth And Fantasy in Margaret Atwood’s Maddaddam Trilogy
  Pages 244 - 252
  Canan ŞAVKAY
 7. Günümüz Toplumlarında Anneliğin Değişen Biçimlerini Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerinden Değerlendirmek
  Pages 253 - 271
  Gül AKTAŞ
 8. Medieval Gardens: Body, Space, and the Allure of the Locus amoenus
  Pages 272 - 281
  Züleyha ÇETİNER-ÖKTEM
 9. The Multiple Modernities in Turkish Literature: A. H. Tanpınar’s Liminality or Terkip
  Pages 282 - 292
  Hilal KAYA
 10. Klasik Türk Edebiyatında Cinsiyetlendirilmiş Mekânlar: Nefhatü’l-Ezhâr, Zenân-Nâme, Mir’ât-ı Cünûn Örnekleminde Kadın ve Mekân
  Pages 293 - 306
  Gökçehan Aysel YILMAZ , Merve Esra ÖZGÜRBÜZ
 11. Dijital Çağda Otobiyografik Anlatılar Olarak Kişisel Fotoğraflar
  Pages 307 - 323
  Serpil KARAASLAN
 12. "Parçalanmış [Bir] Dil"in Anlam Alanları: Çiğdem Sezer Şiirlerinde Kadın
  Pages 324 - 335
  Zeynep TEK
 13. Tayfun Pirselimoğlu’nun “Olası” Distopyası: Şehrin Kuleleri
  Pages 336 - 351
  Umut DÜŞGÜN
 14. Osmanlı Duvar Resimlerine Balkanlar’dan Bir Örnek: Hadım Camii
  Pages 352 - 368
  Muzaffer KARAASLAN
 15. Androgyny in Moderata Fonte’s Tredici canti del Floridoro
  Pages 369 - 382
  Merve AYDOĞDU ÇELİK
 16. Türkiye’ye Farklı Ülkelerden Göç Etmiş Kadınların Sağlık Hizmetlerine Erişimi Üzerine Nitel Bir Alan Araştırması
  Pages 383 - 399
  Ayça GELGEÇ BAKACAK , Emel AKALIN , Pınar ÖKTEM
 17. Die Korrelation zwischen Textlinguistik und Lehrbüchern anhand einer textlinguistischen Analyse von „Lagune“
  Pages 400 - 410
  Pamuk Nursen TOPBAŞ , Onur YILMAZ
Indexes and Platforms