Hacettepe University Journal of Faculty of Letters
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1301-5737 | e-ISSN 2630-5976 | Period Biannually | Founded: 1983 | Publisher Hacettepe University |


Hacettepe University Journal of Faculty of Letters (HUJFL) is a peer-reviewed academic journal published biannually (June and December) by Hacettepe University Faculty of Letters. HUJFL has been publishing original national and international research covering the fields of social sciences, humanities, language, and literature since 1983.

HUJFL is indexed in ULAKBİM TR and Directory of Open Access Journals (DOAJ). 

Hacettepe University Journal of Faculty of Letters

ISSN 1301-5737 | e-ISSN 2630-5976 | Period Biannually | Founded: 1983 | Publisher Hacettepe University |
Cover Image


Hacettepe University Journal of Faculty of Letters (HUJFL) is a peer-reviewed academic journal published biannually (June and December) by Hacettepe University Faculty of Letters. HUJFL has been publishing original national and international research covering the fields of social sciences, humanities, language, and literature since 1983.

HUJFL is indexed in ULAKBİM TR and Directory of Open Access Journals (DOAJ). 

Volume 37 - Issue 2 - Dec 31, 2020
 1. Türkçe Kısa Metinlerde Yazar Tanıma Yönteminin Sınanması ve Geliştirilmesi
  Pages 246 - 262
  Utku TANRIVERE
 2. Etno-Kültürel Bir Kimlik Olarak Türkiye Arapları: Şego ve Bıdri Aşiretleri Örneğinde Tarih, Aşiret ve Devlet İlişkileri
  Pages 263 - 275
  Deniz AŞKIN
 3. Türk İşaret Dilinde Anlamsal Bağlantılığın ve Gösterimselliğin Sözlüksel Erişime Etkisi
  Pages 276 - 289
  Bahtiyar MAKAROĞLU
 4. Patterns of Responses to Abusive Ad Hominem Attacks: The Case of Facebook News-commenting
  Pages 290 - 303
  Yeliz DEMİR
 5. Mark Ravenhill’in Shoot/Get Treasure/Repeat Adlı Oyununda Korku Kültürü
  Pages 304 - 320
  Yavuz PALA
 6. Benlik Saygısı ve Yaşam Memnuniyeti İlişkisi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencileri Örneği
  Pages 321 - 329
  Abdurrahim GÜLER
 7. Politics of Harold Pinter’s Dystopian Drama: One for the Road and Party Time
  Pages 330 - 340
  Özlem ÖZMEN
 8. II. Meşrutiyet Dönemi’nde Antalya’da Karayollarının Durumu (1908-1918)
  Pages 341 - 357
  Ahmet KISA, Mustafa MALHUT
 9. Terör Korkusu ve Algılanan Terör Riskinin Alturistik Boyutları
  Pages 358 - 371
  Tuba GÜN ÇINĞI
 10. Alman Yeraltı Edebiyatında Türkiyeli Yazarlar
  Pages 372 - 388
  Fethi DEMİR
 11. The Translatability of Cultural Elements in Yaşar Kemal’s Orta Direk
  Pages 389 - 405
  Didem KAYA SOYKAN
 12. Toplumsal Dönüşümü Bir Köprünün Tarihi Üzerinden Okumak: İvo Andriç ve Drina Köprüsü
  Pages 406 - 423
  Anıl VAREL
 13. Eine vergleichende Studie zu didaktischen Elementen in der deutschen Kinder- und Jugendliteratur: “Savruk Peter - Der Struwwelpeter ” und “ Nur Mut, Kurt! - Cesur ol Korkut!”
  Pages 424 - 436
  Hüsniye KOÇAK, Onur YILMAZ
 14. Bir “Göçmen” ve Bir “Yerli”: Özdamar ve Tanpınar’da Vatan Kavramı
  Pages 437 - 448
  Dursun KARAKAYA
 15. Anlatı Sinemasında Gerçekçi ve Biçimci Öğelerin Kullanımı: Alfonso Cuaron ve Roma Filmi
  Pages 449 - 461
  Özcan DEMİR
 16. Tarihî ve Modern Türk Dillerinde Es “Bilinç~Şuur ve Zihin” Sözcüğü ve Türevleri
  Pages 462 - 470
  Hasan İSİ
Indexes and Platforms