e-ISSN: 2148-3582
Founded: 2014
Publisher: Istanbul University
Cover Image
       

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

e-ISSN 2148-3582

 

The Art-Sanat Journal

Owner

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Mustafa BALCI)

Editor In Chief

Prof. Dr. Mustafa BALCI

Responsible Manager

Doç. Dr. Kadriye Figen Vardar

Co-Editors In Chief

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Ferhatoğlu

Section Editor

Doç. Dr. Kadriye Figen Vardar

Editorial Board

Prof. Dr. Mustafa BALCI

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Doç. Dr. Kadriye Figen VARDAR

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Ferhatoğlu


Email

art-sanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄► 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

İNDEXES

Art-Sanat Journal is covered by the following indexes: 

 Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), SCOPUS, DOAJ, Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).

2023 - Issue: 19

Creative Commons

88x31.png