Art-Sanat
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2148-3582 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Istanbul University | http://art-sanat.istanbul.edu.tr


Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

e-ISSN 2148-3582

 

The Art-Sanat Journal

Owner

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editors

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar

Dr. Filiz Ferhatoğlu

Managing Editor

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar


Editorial Board

Prof. Dr. Fikret TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAZAK

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen VARDAR

Dr. Filiz Ferhatoğlu


Email

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr

art-sanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄► 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

İNDEXES

Art-Sanat Journal is covered by the following indexes: 

 Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).

Art-Sanat

e-ISSN 2148-3582 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Istanbul University | http://art-sanat.istanbul.edu.tr
Cover Image


Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

e-ISSN 2148-3582

 

The Art-Sanat Journal

Owner

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editors

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar

Dr. Filiz Ferhatoğlu

Managing Editor

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar


Editorial Board

Prof. Dr. Fikret TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAZAK

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen VARDAR

Dr. Filiz Ferhatoğlu


Email

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr

art-sanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄► 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

İNDEXES

Art-Sanat Journal is covered by the following indexes: 

 Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).

Issue 12 - Jul 2019
 1. Edirne Selimiye Külliyesinde Bilinmeyen Bir Çeşme
  Pages 1 - 18
  N. Çiçek Akçıl Harmankaya
 2. 12-14. Yüzyıl Türk-İslam Mimarisi ile Gotik Mimarisindeki Figürlü Yağmur Olukları Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi
  Pages 19 - 56
  Alper Altın
 3. Reflections of the İstanbul Hilton Hotel on Mid-century Hotel Buildings in Turkey
  Pages 57 - 88
  Hande Atmaca Çetin, Zeynep Tuna Ultav, Funda Uz
 4. Oryantal Mi Oryantalist Mi? Osmanlı’da Oryantalist Algıya Mobilya Üzerinden Bir Okuma
  Pages 89 - 108
  İlona Baytar
 5. Antik Rüzgâr Yakalayıcıların Anadolu’daki Örnekleri: Şanlıurfa’nın Badgelleri
  Pages 109 - 128
  Ayhan Bekleyen, Yahya Melikoğlu
 6. Dünden Bugüne Gaziantep Geleneksel Mimarisinde Taşın Kullanımı
  Pages 129 - 162
  Gaye Cansunar Yetki, Tülay Çobancaoğlu
 7. Üsküdar Ahmediye Külliyesi ve Lale Devri Mimarisi İçindeki Yeri
  Pages 163 - 192
  Seda Coşkun
 8. Niksar’dan Bizans Dönemine ait Keramoplastik ve Çini Örnekleri
  Pages 193 - 204
  Ü. Melda Ermiş
 9. Sivas Çifte Minareli Medrese’nin Minarelerindeki Tuğla ve Çini Süslemeler Üzerine Yeni Öneriler
  Pages 205 - 222
  Sevinç Gök
 10. Bellek ve Sanat İlişkisi: Canan Tolon ve Sarkis Zabunyan
  Pages 223 - 241
  Hülya Karaçalı Annepçioğlu, Cüneyt Kurt
 11. Batanay’ın Nikriz Mevlevî Âyini’nde Makamsal Sembolizm
  Pages 243 - 268
  İsmet Karadeniz
 12. Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme
  Pages 269 - 290
  Mustafa Çağhan Keskin
 13. Ornamental Motifs of Haft Rang Tiles in The Architecture of Houses Constructed in Shiraz in the Pahlavi Era
  Pages 291 - 318
  Dordaneh Mohammadi
 14. Orta ve İç Asya Buluntularına Göre Erken Devir Türklerinde Ayna
  Pages 319 - 342
  Jale Özlem Oktay Çerezci
 15. Surrounding Wall of Mimar Sinan’s Mosques: Components and Construction Techniques
  Pages 343 - 367
  Nil Orbeyi
 16. Sanatta Kanguru ve Osmanlı Dönemi Çanakkale Seramiklerinde Görülen Kanguru Biçimli Bibloların Araştırılması
  Pages 369 - 384
  Azize Melek Önder
 17. Erken Bizans Dönemi Resimli Dini El Yazmaları
  Pages 385 - 420
  Pınar Serdar Dinçer
 18. Kanatlı Olarak Betimlenen Vaftizci Yahya Figürü
  Pages 421 - 455
  Işık Eflan Tınaz
 19. 15 Temmuz Afişlerinin Göstergebilim Çerçevesinde Grafik Tasarım Yapısının Değerlendirilmesi
  Pages 457 - 471
  Engin Uğur
Creative Commons

88x31.png