Art - Sanat
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-3582 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Istanbul University | http://art-sanat.istanbul.edu.tr


Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

e-ISSN 2148-3582

 

The Art-Sanat Journal

Owner

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editors

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar

Dr. Filiz Ferhatoğlu

Managing Editor

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar


Editorial Board

Prof. Dr. Fikret TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAZAK

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen VARDAR

Dr. Filiz Ferhatoğlu


Email

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr

art-sanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄► 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

İNDEXES

Art-Sanat Journal is covered by the following indexes: 

 Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).

Art - Sanat

e-ISSN 2148-3582 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Istanbul University | http://art-sanat.istanbul.edu.tr
Cover Image


Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

 

ART-SANAT

Dergisi

 

e-ISSN 2148-3582

 

The Art-Sanat Journal

Owner

Ístanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

(adına Müdür Prof. Dr. Fikret Turan)

Editors

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Sazak

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar

Dr. Filiz Ferhatoğlu

Managing Editor

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen Vardar


Editorial Board

Prof. Dr. Fikret TURAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAZAK

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Figen VARDAR

Dr. Filiz Ferhatoğlu


Email

turkiyat.artsanat@istanbul.edu.tr

art-sanat@istanbul.edu.tr 


 ►◄►◄► 


İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

İNDEXES

Art-Sanat Journal is covered by the following indexes: 

 Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR), Akademik Araştırmalar Index (Acar index), Arastirmax, Emerging Sources Citation Index (ESCI / Web of Science 'WOS'), Index Copernicus, International Medieval Bibliography (IMB), Islamic World Science Citation Center (ISC), JournalTOCs, ResearchBib, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM).

Issue 14 - Jul 31, 2020
 1. Materiality of Mehmet II Smelling A Rose Based on Gentile Bellini’s Painting with Cultural Perspective
  Pages 1 - 16
  Tuğba BATUHAN
 2. Osmanlı’nın Son Döneminde Ebniye Kalfalarına Yapı İnşa İzni Verilmesi
  Pages 17 - 38
  Hüseyin Gürsel BİLMİŞ
 3. The Portugal Synagogue: Ιn Light of Its History and Architecture
  Pages 39 - 70
  Şakir ÇAKMAK , Siren BORA
 4. Amorium, Yukarı Şehir İç Sur Alanı Kazısından Geç Ortaçağ Sırlı Seramikleri Üzerine İlk Gözlemler
  Pages 71 - 110
  Lale DOĞER , Muhsine Eda ARMAĞAN
 5. Tarihsel Yığma Yapıların Hâlihazır Koruma Durumunun İzlenmesi İçin Öneriler: Matrone Kilisesi ve Çardak Han Örneği
  Pages 111 - 133
  Feyza DURMUŞLAR , Emre İPEKCİ , Mine HAMAMCIOĞLU TURAN , Engin AKTAŞ
 6. Gaziantep Kent Konutunda Mekân Kurgusu Değişiminin 1960-1980 Dönemi Örneklerinde İzlenmesi
  Pages 135 - 157
  Onur ERMAN , Esra KASAPBAŞI
 7. İznik / Nikaia, İstanbul Kapı Kazıları’ndan Pişmiş Toprak Kandiller
  Pages 159 - 184
  Filiz İNANAN , Mehmet AKÇINAR , Tuğba AKÇINAR
 8. Üsküdar: Harem Kadınlarının Prestij Sahası
  Pages 185 - 209
  Murat KALAFAT
 9. Türkiye’deki Kamusal Yeşil Alanların Tarihsel Gelişimi ve Yeni “Millet Bahçeleri”
  Pages 211 - 240
  İ̇pek KAŞTAŞ UZUN , Fatma ŞENOL
 10. Türk Hat Sanatında Hz. Muhammed Sevgisini Konu Alan Çalışmalar
  Pages 241 - 272
  Mehmet MEMİŞ
 11. Harika (Şazi Sirel) Lifij; Sanatçı Kişiliği ve Resimleri Üzerine
  Pages 273 - 296
  İ̇lkay Canan OKKALI
 12. Moğolistan’da Bulunan Göktürk Dönemi’ne ait Süslemeli Anı-Mezar Örnekleri
  Pages 297 - 321
  Jale Özlem OKTAY ÇEREZCİ
 13. Konya Sultan Selim (Süleymaniye) Camii Biçim Özellikleri ve Müellif Mimar Meselesine Bir Katkı
  Pages 323 - 347
  Ali Naci ÖZYALVAÇ
 14. Giulio Mongeri’ nin Erken Cumhuriyet Dönemi Yapısı Eskişehir Ziraat Bankası’nın Kültürel Miras Yönetimi Kapsamında İncelenmesi
  Pages 349 - 384
  Şule PFEİFFER-TAŞ , Rabia TEMEL
 15. A Forgotten Roman Mausoleum In Darende, Malatya: The Architectural Features and Conservation Issues of the Ozan Monument
  Pages 385 - 412
  Mustafa Kaan SAĞ , Kemal Kutgün EYÜPGİLLER
 16. Bitlis Kalesi Osmanlı Dönemi Lülelerinin Değerlendirilmesi (2018 Yılı Kazı Sezonu)
  Pages 413 - 440
  Korkmaz ŞEN , Yunus Emre KARASU
 17. Examination of Paintings of Naive Artists from Urfa in Terms of Colors, Compositions, Space and Subjects
  Pages 441 - 467
  Sait TOPRAK
 18. Geç Dönem Osmanlı Sağlık Yapılarının Gelişiminin Adana Vilayeti Örneği Üzerinden İncelenmesi
  Pages 469 - 493
  Nur UMAR , * Fatma Zehra SARI
 19. Haluk Perk Müzesi’nden Örnekler Eşliğinde Bizans İmparatorluğu Döneminde İnanç, Münzevi Yaşam, Hac ve Hacılık Kavramları
  Pages 495 - 531
  Ceren ÜNAL , Zeynep ÇAKMAKÇI
 20. Çocuk Müzelerinde İç Mekân Tasarımları: Atatürk ve Çocuk Müzesi İncelemesi
  Pages 533 - 556
  Hülya YAVUZ ÖDEN
 21. Toplumsal Bellek Kaydı Olarak Ara Güler’in Meyhane Fotoğrafları
  Pages 557 - 577
  Melis YENİCİ
 22. Atık Camların Kalıpla Şekillendirme Tekniğinde Kullanımı
  Pages 579 - 596
  Selvin YEŞİLAY , Özge BİÇER
Creative Commons

88x31.png