Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2667-7733 | Period Tri-annual | Founded: 1996 | Publisher Mustafa Kemal University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkutbd


Mustafa Kemal University Journal of Agricultural Sciences (MKUJAS) is double blind peer reviewed, open access international research journal published three issues per year regularly by the Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture since 1996 (former name is Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (MKU Journal of Agriculture Faculty) (former ISSN: 1300-9362). The publication languages of the journal are in Turkish and in English. Journal supported by an international editorial board consisting of experts in all disciplines from different research areas in Agriculture, Food Sciences and Plant Biotechnologies.

Mustafa Kemal University Journal of Agricultural Sciences use and accept online manuscript submission in the frame of open-access journal system and offers unlimited access to the service of the stakeholders with the unlimited access facilities.

The journal is indexed and abstracted by CLARIVATE (Web of Science Master Journal List), ULAKBİM TR DİZİNCABI (CAB Abstracts and Global Health), EBSCO Discovery, Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Crossref, Advanced Sciences Index (ASI), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), International Institute of Organized Research (I2OR) and Google Scholar, and also currently being tried to be covered by other important scientific databases.

Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2667-7733 | Period Tri-annual | Founded: 1996 | Publisher Mustafa Kemal University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkutbd
Cover Image


Mustafa Kemal University Journal of Agricultural Sciences (MKUJAS) is double blind peer reviewed, open access international research journal published three issues per year regularly by the Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture since 1996 (former name is Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (MKU Journal of Agriculture Faculty) (former ISSN: 1300-9362). The publication languages of the journal are in Turkish and in English. Journal supported by an international editorial board consisting of experts in all disciplines from different research areas in Agriculture, Food Sciences and Plant Biotechnologies.

Mustafa Kemal University Journal of Agricultural Sciences use and accept online manuscript submission in the frame of open-access journal system and offers unlimited access to the service of the stakeholders with the unlimited access facilities.

The journal is indexed and abstracted by CLARIVATE (Web of Science Master Journal List), ULAKBİM TR DİZİNCABI (CAB Abstracts and Global Health), EBSCO Discovery, Scientific Indexing Services (SIS), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Crossref, Advanced Sciences Index (ASI), Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR), International Institute of Organized Research (I2OR) and Google Scholar, and also currently being tried to be covered by other important scientific databases.

Volume 26 - Issue 1 - Apr 19, 2021
 1. Some reproductive, fattening and milk yield traits of South Karaman sheep
  Pages 1 - 7
  Dilek TÜNEY BEBEK, Mahmut KESKİN
 2. Denizli ili Çivril ilçesinde elma üretimi yapan tarım işletmelerinde üreticilerin tarım sigortası yaptırma tercihleri
  Pages 8 - 19
  Ayşe TEKİN, Bahri KARLI
 3. İvesi koyunu yetiştiriciliğinde kızgınlık toplulaştırma ve süperovulasyon için bir model
  Pages 20 - 28
  Sabri GÜL, İbrahim Ethem ERDOĞAN
 4. Humik asit ve azotlu gübre uygulamalarının lavanta (Lavandula angustifolia Mill.) bitkisinin bazı verim ve kalite özelliklerine etkisi
  Pages 29 - 40
  Sabri ASLAN, Ercument Osman SARIHAN
 5. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde tarımsal mekanizasyon düzeyinin 2010-2019 yıllarındaki değişimi ve gelecek yıllar için trend analizi ile belirlenmesi
  Pages 41 - 62
  Hamza KUZU, Hayrettin KARADÖL, Ali AYBEK
 6. Armut işletmelerinin teknik özellikleri: Antalya ili Korkuteli ilçesi örneği
  Pages 63 - 74
  Fidan Merve KART, Mevlüt GÜL
 7. Pelleting pruning residues of mandarin for bio-energy
  Pages 75 - 81
  Metin DAĞTEKİN, Gürkan GÜRDİL
 8. Kombu çayı üretiminde inkübasyon sıcaklığının etkisi
  Pages 82 - 92
  Hidayet SAĞLAM, Asliye KARAASLAN, Kübra MALKAÇ, Uğur TÜRBECİ, Mehmet DEMİR, Mert Can YILDIZ
 9. Carcass characteristics of rabbits raised in the semi-arid region of Nigeria
  Pages 93 - 97
  Emmanuel Abayomi ROTIMI, Hussaina Babba USMAN, Abduljalal Musa ALIYU
 10. Diyarbakır ekolojik koşullarında tescilli bazı susam (Sesamum indicum L.) çeşitlerinin tarımsal ve kalite özelliklerinin araştırılması
  Pages 98 - 105
  Veysi BÜRKÜK, Rüveyde TUNÇTÜRK
 11. Tarım topraklarındaki ağır metallerin kirlilik düzeylerinin belirlenmesi: Osmaniye örneği
  Pages 106 - 116
  Tuğba ŞİMŞEK, Nilgün KALKANCI, Gökhan BÜYÜK
 12. İkinci ürün koşullarında yetiştirilen soya bitkisinin farklı gelişme dönemlerinde tepe büyüme noktasında oluşan mekanik zararın tohum verimi ile bazı tarımsal özellikler üzerine etkileri
  Pages 117 - 127
  Halil BAKAL, Özge BAĞIRKAN, Halis ARIOĞLU
 13. Sığır gübresinin pamuk solgunluk hastalığı (Verticillium dahliae Kleb.) ile verim ve verim parametrelerine etkisi
  Pages 128 - 141
  Pınar SAĞIR, Aysel BARS ORAK, Emine KARADEMİR, Behzat BARAN
 14. Yalova merkez ilçesi kıyı bandı örneğinde kentsel peyzaj planlama odaklı mekânsal gelişim stratejilerinin belirlenmesi
  Pages 142 - 154
  İbrahim Emir KEÇECİ, Tuğba KİPER, Murat ÖZYAVUZ
 15. Uşak ilinde arı ürünlerinin tüketim durumları
  Pages 155 - 162
  Nuray ŞAHİNLER, Selçuk ÇETİNKAYA, Nesibe Özge TOY
 16. Black Magic üzüm çeşidinde organik ve organomineral gübre uygulamalarının verim, kalite ve bitki beslemeye etkileri
  Pages 163 - 170
  Serkan DEMİR, Serpil TANGOLAR
 17. Effects of foliar sulfur applications in cotton crop on stomatal conductance under water stress
  Pages 171 - 182
  Derya KAZGÖZ CANDEMİR, Berkant ÖDEMİŞ
 18. Use of response surface method for the prediction of osmo-solar drying behavior of Anamur banana rings
  Pages 183 - 192
  Zehra YILDIZ, Muhammed AKKARİ
 19. Farklı ağırlık grubundaki kınalı keklik (Alectoris chukar) yumurtalarında kuluçka öncesi ve sonrası değerler
  Pages 193 - 199
  Cafer ATEŞ, Tülay ÇİMRİN, Sema ALAŞAHAN
 20. Yozgat ili elma ve armut üretim alanlarında ateş yanıklığı [Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.] hastalığının mevcut durumunun belirlenmesi
  Pages 200 - 210
  Murat OZTURK, Soner SOYLU, Zeliha KAYAASLAN
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 1300-9362 44 1996-2019
Indexes and Platforms