Selçuk Law Review
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1306-8075 | e-ISSN 2548-1177 | Period Tri-annual | Founded: 1988 | Publisher Selcuk University | https://www.selcuk.edu.tr/hukuk/Ayrinti/7763-dergimiz-hakkinda


Selçuk Law Review is starting a new era!

Academic studies submitted to SLR since 2020 (research article, review of judgement, etc.) will be published as an e-journal as soon as possible, if the evaluation process has been completed positively. In this way, it is aimed to share the academic studies earlier in the journal. In addition, the review will published 3 times a year (April, August, December).

Our journal is an international refereed journal indexed by TR Index.

Article deadlines for:

April: 15 March          August: 15 July           December: 15 November

Selçuk Law Review

ISSN 1306-8075 | e-ISSN 2548-1177 | Period Tri-annual | Founded: 1988 | Publisher Selcuk University | https://www.selcuk.edu.tr/hukuk/Ayrinti/7763-dergimiz-hakkinda
Cover Image


Selçuk Law Review is starting a new era!

Academic studies submitted to SLR since 2020 (research article, review of judgement, etc.) will be published as an e-journal as soon as possible, if the evaluation process has been completed positively. In this way, it is aimed to share the academic studies earlier in the journal. In addition, the review will published 3 times a year (April, August, December).

Our journal is an international refereed journal indexed by TR Index.

Article deadlines for:

April: 15 March          August: 15 July           December: 15 November

Volume 28 - Issue 2 - Jul 15, 2020
 1. Tahkimin Rus ve Türk Hukuk Sistemlerinde Hâkimler ve Hakemler Açısından Karşılaştırılması
  Pages 389 - 425
  Nazim AKSOY
 2. Rusya Federasyonu Ceza Hukukunda Ölüm Cezası
  Pages 427 - 444
  Emin HÜSEYİNOĞLU
 3. Uluslararası İnsancıl Hukukta İşgale İlişkin Hukuki Meseleler
  Pages 445 - 471
  Gökhan ALBAYRAK
 4. Patent Konularının Bağımlılığı Hâlinde Zorunlu Lisans
  Pages 473 - 509
  Fevzi Fırat GÖZÜYEŞİL
 5. Saklı Paylı Mirasçıların Alacaklılarının ve İflas İdaresinin Tenkis Davası Açma Hakkı (TMK m. 562)
  Pages 511 - 542
  Ali Ahmet GENÇ
 6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Uyum Açısından Türkiye’de Hâkim Önüne Çıkarılma Hakkı
  Pages 543 - 573
  Talip ALAN , Kamuran REÇBER
 7. Tenkis Def’înin Yargılamada İleri Sürülmesi ve Sonuçları (Gizli İnşaî Hüküm Kavramı Üzerine Bazı Tespitler)
  Pages 575 - 602
  Anıl KÖROĞLU
 8. Teminat Amaçlı Geri Alım Hakkı Tesisinin Lex Commissoria Yasağına Aykırı Olup Olmadığının Değerlendirilmesi
  Pages 603 - 630
  Süheyla ZORLU
 9. Taşınmaz Manzarası Üzerindeki Hukukî Yararın Korunması
  Pages 631 - 673
  Bedia GÜLEŞ
 10. Memur Disiplin İşlemlerinde Amaç Unsuru
  Pages 675 - 711
  Mehmet HATİPOĞLU , Ahmet Cahit SARICALAR
 11. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Eğitilmeleri
  Pages 713 - 744
  Zehra Gizem ATEŞ
 12. Sözleşme Öncesi Görüşmelerin Kesilmesi Bağlamında Culpa In Contrahendo Sorumluluğu ve Olumsuz Zarar
  Pages 745 - 775
  Özkan ÖZYAKIŞIR , Muhammed Kiomers GANBARİ
 13. İşçi Statüsüne Sahip Olmamakla Birlikte 5510 Sayılı Kanunda Kısmî Sigortalı Sayılan Kişiler
  Pages 777 - 818
  Merda Elvan TUNCA
 14. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 74. Maddesinin “Güvenli Üçüncü Ülke” Kavramı Bağlamında Genel Değerlendirilmesi
  Pages 819 - 855
  Hüseyin ÖZCAN
 15. Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usullerinde İtiraz Kurumuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Pages 857 - 885
  Uğur ERSOY
Indexes and Platforms
Indexing

erihplus.jpg


HeinOnline.gif


logo.png


Akademia_sosyal_bilimler_indeksi_logosu.gif


images?q=tbn:ANd9GcQzjCPPIGbQBejZMjxoZGpMgd7ARokVAmpHGt99nPaMU2xrWMgSHg


Logo_Horizontal.png


scholar_logo_64dp.png