Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2687-2765 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü |


Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi (TEAD), Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü’nün süreli, ulusal ve hakemli bilimsel yayın organıdır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce olup yılda iki kez yayınlanır. Derginin İngilizce adı  ise “The Journal of Agricultural Economics Researches (JAER)” dır.

Derginin amacı; tarım ekonomisinin farklı alanlarındaki bilimsel gelişmelerin bilim insanları, araştırmacılar ve tarım ile ilgili tüm paydaşlar arasında paylaşımının sağlanmasıdır.

Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2687-2765 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü |
Cover Image


Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi (TEAD), Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü’nün süreli, ulusal ve hakemli bilimsel yayın organıdır. Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce olup yılda iki kez yayınlanır. Derginin İngilizce adı  ise “The Journal of Agricultural Economics Researches (JAER)” dır.

Derginin amacı; tarım ekonomisinin farklı alanlarındaki bilimsel gelişmelerin bilim insanları, araştırmacılar ve tarım ile ilgili tüm paydaşlar arasında paylaşımının sağlanmasıdır.