Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi
Submission Date
Start: July 1, 2021
End: December 4, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2687-6302 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/turek


Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi başta turizm, ekonomi ve işletme alanlarında, bilginin değere dönüşümüne katkı sağlama ve bilim dünyası ile bilim insanları arasında bir platform oluşturma misyonu ile yayımlanmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde turizm ve turizme yakın alanlar ile birlikte, turizm ekonomisi, ekonomi, işletme ve finans olmak üzere, bu alanlarla bağlantılı derleme ve araştırma makaleleri kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makale çalışmaları, editörlük ve yayın kurulunun uygun görmesi sonucunda hakem değerlendirme sürecine dahil edilmektedir. Hakemlik süreci çift-kör hakemlik sistemine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları dergisi uluslararası indekslerde taranmaktadır.

Dergimizde yer alan çalışmalarda ORCID ID numarasının belirtilmesi zorunlu olup ORCID iD  numaranızı  https://orcid.org/register  adresinden alabilirsiniz.

Dergimizin, Aralık 2021 sayısı (Cilt:3 Sayı:2) için makale kabulüne başlanmıştır.


Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi

ISSN 2687-6302 | Period Biannually | Founded: 2019 | Publisher Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/turek
Cover Image


Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi başta turizm, ekonomi ve işletme alanlarında, bilginin değere dönüşümüne katkı sağlama ve bilim dünyası ile bilim insanları arasında bir platform oluşturma misyonu ile yayımlanmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde turizm ve turizme yakın alanlar ile birlikte, turizm ekonomisi, ekonomi, işletme ve finans olmak üzere, bu alanlarla bağlantılı derleme ve araştırma makaleleri kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makale çalışmaları, editörlük ve yayın kurulunun uygun görmesi sonucunda hakem değerlendirme sürecine dahil edilmektedir. Hakemlik süreci çift-kör hakemlik sistemine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Turizm, Ekonomi ve İşletme Araştırmaları dergisi uluslararası indekslerde taranmaktadır.

Dergimizde yer alan çalışmalarda ORCID ID numarasının belirtilmesi zorunlu olup ORCID iD  numaranızı  https://orcid.org/register  adresinden alabilirsiniz.

Dergimizin, Aralık 2021 sayısı (Cilt:3 Sayı:2) için makale kabulüne başlanmıştır.


Submission Date
Start: July 1, 2021
End: December 4, 2021