e-ISSN: 2636-7459
Founded: 2018
Period: Tri-annual
Publisher: Durmuş GÜNAY
Cover Image
       

Aim and Scope

Journal of University Research is a peer-reviewed international scientific research journal which is published triannually. It is published in April, August and December. All articles may be written in Turkish or English. The journal is directed mainly to the concept of a university and so higher education area. The aims of this journal are to contribute to university culture and to provide research studies for the use of all stakeholders in higher education. All original and innovative, scientific research articles, previously unpublished anywhere, will be accepted.

Journal of University Research does not charge a submission fee. Submission to this journal proceeds totally online and also you can track the status of your submitted paper via our web interface. Detailed instructions about manuscript preparation can be found on the journal website. 

2021 - Volume: 4 Issue: 3

Research Article

Uzaktan Eğitim Engelleri: Bir Meta-Sentez Çalışması

Research Article

HİZMET YÖNELİMLİLİĞİN YAŞAM TATMİNİNE ETKİSİNDE GİRİŞİMCİLİĞİN ARACILIK ROLÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Research Article

Osmanlı’nın İlk Sivil Mühendis-Matematikçilerinden Mehmet Misbâh’ın Matematik Çalışmaları ve Darülfünûn Fünun Fakültesi Mecmuası’nda Yayımlanan Makaleleri

Research Article

BİLİM TARİHİ DİSİPLİNİ VE BİLİM TARİHİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR

Review

ANTİK MISIR’DAN ORTA ÇAĞ İSLAM DÜNYASI’NA KISA MATEMATİK TARİHİ

Research Article

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ BAĞLILIĞI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Research Article

ASTRONOMİ ALETLERİ TARİHİ: USTURLAP VE RUBU TAHTASI

Research Article

TÜRKİYE’DE SÜRDÜREBİLİR ÜNİVERSİTE KONUSU ÜZERİNE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME

Research Article

CEBRİN SEMANTİĞİ: HÂRİZMÎ CEBRİNİN FELSEFİ AÇIDAN ‎DEĞERLENDİRMESİ

Review

16. -17. YÜZYIL TÜRKÇE SİYASETNÂMELERİNDE ORTAK TEMALAR VE SİYASETNÂMELERİN İŞLEVİ