International Journal of Political Science and Urban Studies
Cover Image
e-ISSN 2630-6263 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Marmara University |

61.454

245.883

IPSUS, previously titled as the Journal of Political Science which started to be published in 2013, aims to establish a new academic discussion platform with original studies in the areas of political science, international relations, public administration, local governments. In the past five years, there has been a total of 99 articles that were published in 11 printed issues in the English, French and Turkish languages. The importance is given to be included in academic indexes with the aim of being one of the Turkey's leading social science journals. Our Journal, scanned by the TUBITAK national index, ERIH PLUS and Ulrich's international index, also applied to the Emerging Sources Citation Index (ESCI), which is the first step to be accepted to the Social Science Citation Index (SSCI).


IPSUS is open access journal.  Article submissions and publication is free of charge. IPSUS does not pay the authors. 

International Journal of Political Science and Urban Studies

e-ISSN 2630-6263 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Marmara University |
Cover Image

61.454

245.883

IPSUS, previously titled as the Journal of Political Science which started to be published in 2013, aims to establish a new academic discussion platform with original studies in the areas of political science, international relations, public administration, local governments. In the past five years, there has been a total of 99 articles that were published in 11 printed issues in the English, French and Turkish languages. The importance is given to be included in academic indexes with the aim of being one of the Turkey's leading social science journals. Our Journal, scanned by the TUBITAK national index, ERIH PLUS and Ulrich's international index, also applied to the Emerging Sources Citation Index (ESCI), which is the first step to be accepted to the Social Science Citation Index (SSCI).


IPSUS is open access journal.  Article submissions and publication is free of charge. IPSUS does not pay the authors. 

Volume 7 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Why not Activated? The Temporary Protection Directive and the Mystery of Temporary Protection in the European Union
  Pages 1 - 18
  H. Deniz Genç, N. Aslı Şirin Öner
 2. Uluslararası Göçmenlerin Türkiye’ye Uyumu Yasal Düzenlemeler Ne Derece Uyumu/Entegrasyonu Hedefliyor?
  Pages 19 - 41
  Ceren ARK YILDIRIM, Yeşer Yeşim ÖZER YÜRÜR
 3. Why did They Leave? Perceptions on the Turkish Emigration from Dobrogea to Turkey (1918-1940)
  Pages 42 - 54
  Metin OMER
 4. “The Final Push Against the Eternal Enemy” The Serbian Preparations for the First Balkan War
  Pages 55 - 66
  Danilo SARENAC
 5. Karşılıklı Bağımlılık Kapsamında Türkiye-Rusya Enerji İlişkilerinin Analizi
  Pages 67 - 89
  Cemal KAKIŞIM
 6. Gorbaçov’dan Putin’e Rus Milliyetçiliğinin Gelişimi
  Pages 90 - 114
  İdil TUNÇER KILAVUZ
 7. Nuclear Nonproliferation Regime: Are New Institutions Needed?
  Pages 115 - 131
  Hasan SAYGIN, Özüm Sezin UZUN
 8. Rethinking the Iranian Islamic Revolution of 1979 with the Security Dilemma of the Cold War
  Pages 132 - 147
  Meral BALCI, Esra DENİZ
 9. Uluslararası Antlaşmaların Analizi Üzerinden Adalet ve Kalkınma Partisi Döneminde Türkiye’nin Değişen Ortadoğu Politikası
  Pages 148 - 167
  Gül ARIKAN AKDAĞ, Aylin AYDIN ÇAKIR
 10. Deparliamentarization in Turkey: A Major Decline in the Scrutiny Function
  Pages 168 - 190
  Mehmet KABASAKAL
 11. Kü-Yerel Süreçte Kent Girişimciliği Bağlamında Kardeş Kent: Trabzon-Zigetvar Örneği
  Pages 191 - 208
  Suna ERSAVAŞ KAVANOZ, Nisa ERDEM
 12. Türk Yerel Yönetim Sisteminde “Yeni Büyükşehir” Uygulamasının Kapatılan Bir Belde Belediyesi Üzerinden Değerlendirilmesi
  Pages 209 - 235
  Onur Kemal YILMAZ
 13. Dağıtımdan Tanınmaya Toplumsal Adaletin Anlamı
  Pages 236 - 259
  Alihan GÖK
 14. Farklı Gelir Gruplarının Konut Satın Alabilirliğinde Bölgesel Farklılıkların İncelenmesi
  Pages 260 - 285
  Elif ALKAY, Gökhan ÖVENÇ
 15. Platform Teknolojileri ve Temsiliyet Sorunu: Uber ve Booking.com Vakaları
  Pages 286 - 309
  Ebru TEKİN BİLBİL
 16. Arap İsyanları Sonrasında Ortadoğu’da Vekalet Savaşları: Yemen Örneği
  Pages 307 - 326
  Veysel Kurt
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Journal of Political Science 2147-6934 2147-6926 2013-2018