Kocaeli İlahiyat Dergisi
Cover Image
ISSN 2564-677X | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kocaeli University | http://dergipark.gov.tr/kider

2.483

18.601

Kocaeli İlahiyat Dergisi - Kocaeli Theology Journal

ISSN:  2564-677X

Cilt / Volume: 2 Sayı / Issue: 2 (15 Aralık / December 2018)

Kapsam: İslam ve Dini Araştırmalar

Scope: Islamic and Religious Studies

Periyot: Yılda 2 Sayı          (15Haziran & 15Aralık)

Period: Biannual (15June & 15December) 

BasımYeri: Kocaeli/Türkiye                               Place of Publication: Kocaeli/Turkey

Yayın Dili: Türkçe, Arapça ve İngilizce                     Language of Publication: Turkish, Arabic and English

Kocaeli İlahiyat Dergisi, yılda iki sayı yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir.

Kocaeli Theology Journal is a peer-reviewed academic journal published twice a year.

Kocaeli İlahiyat Dergisi

ISSN 2564-677X | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Kocaeli University | http://dergipark.gov.tr/kider
Cover Image

2.483

18.601

Kocaeli İlahiyat Dergisi - Kocaeli Theology Journal

ISSN:  2564-677X

Cilt / Volume: 2 Sayı / Issue: 2 (15 Aralık / December 2018)

Kapsam: İslam ve Dini Araştırmalar

Scope: Islamic and Religious Studies

Periyot: Yılda 2 Sayı          (15Haziran & 15Aralık)

Period: Biannual (15June & 15December) 

BasımYeri: Kocaeli/Türkiye                               Place of Publication: Kocaeli/Turkey

Yayın Dili: Türkçe, Arapça ve İngilizce                     Language of Publication: Turkish, Arabic and English

Kocaeli İlahiyat Dergisi, yılda iki sayı yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir.

Kocaeli Theology Journal is a peer-reviewed academic journal published twice a year.