Sahibi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına Dekan

Prof.Dr. Osman ÇİFTÇİ

Editörler Kurulu

EDİTÖRLER VE YAYIN KURULU

Sahibi

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi adına Dekan
Prof. Dr. Osman ÇİFTÇİ

Baş Editör

Prof.Dr. Selçuk YÜKSEL

Editörler

Prof.Dr. Füsun ŞAHİN

Prof.Dr. Tamer EDİRNE

Prof.Dr. Süleyman DEMİR

Prof.Dr. S.Erkan ALATAŞ

Prof.Dr. Mehmet Bülent ÖZDEMİR

Prof.Dr. A.Esat KITER

Prof.Dr.  Özmert Muhammet Ali ÖZDEMİR

Prof.Dr. Güzin FİDAN YAYLALI

Prof..Dr. Nida KAÇAR

Prof.Dr.Melek BOR KÜÇÜKATAY

Doç.Dr. Ali Ersin ZÜMRÜTBAŞ

Doç.Dr. Gülfizar VARMA

Doç.Dr. Eylem DEĞİRMENCİ

Doç.Dr. Çağdaş ERDOĞAN

Doç.Dr.  Murat ÖZBAN

Doç.Dr.  Murat KUTLU

Doç.Dr.  Ebru Nevin ÇETİN

Doç.Dr.Duygu HEREK

Yayın/ Danışma Kurulu

Prof.Dr. Selçuk YÜKSEl , Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Prof.Dr. Nida KAÇAR, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Prıof.Dr. Güzin Fidan YAYLALI, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Prof.Dr.Zeynep Birsin ÖZÇAKAR, Ankara Üniversitesi, Ankara

Doç.Dr.Ali Ersin ZÜMRÜTBAŞ, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Doç.Dr.Cengiz CANDAN, Medeniyet Üniversitesi, İstanbul

Yayın Koordinatörü

Prof.Dr.Nida KAÇAR

Sekreter

Öğr.Gör.  Sevinç BAKİ
Bil.İşl. Kutsel ONAÇ
Grafik Tasarım/Dizgi

Öğr.Gör. Gülderen ÇAVUŞ

Cansu EKİNCİ