Journal of Strategic and Social Researches
Cover Image
ISSN 2587-2621 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Mehmet Ali KARAMAN |

8.209

24.279

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (SSAD)

ISSN: 2587-2621
Sosyal Bilimleri konu alan, Coğrafya, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Felsefe, Hukuk, İktisat, İletişim, İşletme, Siyaset Bilimi, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Teoloji  ve Uluslararası İlişkiler gibi bilim dallarında akademik yayın yapmak ve bu alandaki kültürel birikimi değerlendirmek maksadıyla kurulmuş uluslararası nitelikte akademik bir e-dergidir.

Dergide yukarıda zikredilen bilim dalları başta olmak üzere Sosyal Bilimlerin alanı olan her konuda yayına yer verilir. Mezkûr alanlara ait konuların tartışıldığı, kültür hayatına dair tespit ve tahlillerin yapıldığı ve bunların akademik disiplin çerçevesinde ortaya konulduğu özgün yazıların yayımlanması amaçlanmıştır. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi hakemli bir dergi olup dörder aylık dönemler hâlinde (Mart-Temmuz-Kasım) yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Gerektiği durumlarda dergi özel sayılar yayımlayabilir.

Dergiye gönderilen makalelerin gönderildiği andan itibaren tüm hakları Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisine aittir.

Dergide yayınlanan makalelerin yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.


Journal of Strategic and Social Researches

ISSN 2587-2621 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Mehmet Ali KARAMAN |
Cover Image

8.209

24.279

Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (SSAD)

ISSN: 2587-2621
Sosyal Bilimleri konu alan, Coğrafya, Edebiyat, Eğitim Bilimleri, Felsefe, Hukuk, İktisat, İletişim, İşletme, Siyaset Bilimi, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Spor Bilimleri, Tarih, Teoloji  ve Uluslararası İlişkiler gibi bilim dallarında akademik yayın yapmak ve bu alandaki kültürel birikimi değerlendirmek maksadıyla kurulmuş uluslararası nitelikte akademik bir e-dergidir.

Dergide yukarıda zikredilen bilim dalları başta olmak üzere Sosyal Bilimlerin alanı olan her konuda yayına yer verilir. Mezkûr alanlara ait konuların tartışıldığı, kültür hayatına dair tespit ve tahlillerin yapıldığı ve bunların akademik disiplin çerçevesinde ortaya konulduğu özgün yazıların yayımlanması amaçlanmıştır. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi hakemli bir dergi olup dörder aylık dönemler hâlinde (Mart-Temmuz-Kasım) yılda üç sayı olarak elektronik ortamda yayımlanır. Gerektiği durumlarda dergi özel sayılar yayımlayabilir.

Dergiye gönderilen makalelerin gönderildiği andan itibaren tüm hakları Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisine aittir.

Dergide yayınlanan makalelerin yasal sorumluluğu yazarlarına aittir.