Turizm Akademik Dergisi
Cover Image
ISSN 1302-5759 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Detay Yayıncılık |

Turizm Akademik Dergisi 2000-2006 yılları arasında yayınlanmış, sonrasında akademik faaliyetlerine ara vermiş bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin uluslararası düzeyde yeniden yayınlanmasına karar verilmiş ve akademik çalışma kabul edilmeye başlanmıştır. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. Turizm Akademik Dergisi yılda iki kez yayımlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.


İmtiyaz Sahibi:

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör ve Yazı İşleri Müdürü:  

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eş-Editör:

Dr. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE

Dr. Mert GÜRLEK, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Dr. Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYE

Dr. Mustafa Coşar, Hitit Üniversitesi, Çorum, TÜRKİYE (Bilişimden Sorumlu Editör Yardımcısı)


Turizm Akademik Dergisi

ISSN 1302-5759 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Detay Yayıncılık |
Cover Image

21.002

62.681

Turizm Akademik Dergisi 2000-2006 yılları arasında yayınlanmış, sonrasında akademik faaliyetlerine ara vermiş bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin uluslararası düzeyde yeniden yayınlanmasına karar verilmiş ve akademik çalışma kabul edilmeye başlanmıştır. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. Turizm Akademik Dergisi yılda iki kez yayımlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.


İmtiyaz Sahibi:

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör ve Yazı İşleri Müdürü:  

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eş-Editör:

Dr. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE

Dr. Mert GÜRLEK, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Dr. Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYE

Dr. Mustafa Coşar, Hitit Üniversitesi, Çorum, TÜRKİYE (Bilişimden Sorumlu Editör Yardımcısı)


CİLT 5, SAYI 2, GÜZ 2018 Last Issue
Volume 5 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Investigation of Fatalistic Beliefs and Experiences Regarding Occupational Accidents Among Five Stars Accommodation Companies Employees
  Pages 1 - 15
  Engin ÜNGÜREN
 2. Planlanmış Davranış Teorisi Çerçevesinde E-spor Turizmine Katılma Niyeti
  Pages 17 - 31
  Ali Turan BAYRAM
 3. Examining the Impacts of Tourism on Gumushane Residents According to the Doxey Index
  Pages 33 - 45
  Uğur AKDU, Murat ÖDEMİŞ
 4. Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi
  Pages 47 - 62
  Erhan BOĞAN, Caner ÇALIŞKAN, Bekir Bora DEDEOĞLU
 5. A Bibliometric Analysis on Sustainable Tourism Studies: A Review of 8 Years (2010-2017)
  Pages 63 - 72
  Cüneyt TOKMAK, Ali DOĞANTEKİN, İlker KILIÇ
 6. Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliği: Turizm Eğitimi Veren Kurum Müfredatları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 73 - 83
  Mahir DEMİR, Elbeyi PELİT, Turgut TÜRKOĞLU
 7. Etik Örgüt Kültürünün Sorun Bildirme Davranışına Etkisi: Ankara İlinde Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Uygulama
  Pages 85 - 96
  Zeynep KAVKALI, Murat YEŞİLTAŞ
 8. Girişimcilik Eğiliminde Eğitimin Etkisi: Turizm İşletmeciliği Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 97 - 108
  Mehmet TUNCER, Sait DOĞAN
 9. Yerli Turistlerin Kurumsal İtibar Algılarının Marka Denkliğine Etkisi: Türk Hava Yolları Örneği
  Pages 109 - 127
  Cenk Murat KOÇOGLU
 10. Turizm İşletmelerinde Duygusal Emek: Eleştirel Bir Yaklaşım
  Pages 129 - 140
  Yasin KELEŞ, Muharrem TUNA
 11. Türkiye’deki Doğa Tarihi Müzelerinin Web Siteleri: Tasarım Kriterleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
  Pages 141 - 153
  Ferkan KAPLANSEREN, Manolya AKSATAN
 12. Akademisyenlerin Boş Zaman Aktivitelerine Katılımı, İş Tatmini ve İş Verimliliği: Kırklareli Üniversitesi’nde Bir Araştırma
  Pages 155 - 170
  İlke BAŞARANGİL
 13. Garson Mesleğine Yönelik Performans Değerlendirme Kriterlerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma: Ankara 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Uygulaması
  Pages 171 - 183
  Sait DOĞAN, Mehmet YEŞİLTAŞ
 14. Turizm Eğitiminin Gıda Güvenliği Bilgisi ve Davranışına Etkisi
  Pages 185 - 202
  Nurettin AYAZ, Kübra SÜNBÜL, Büşra Meltem TÜRKMEN
 15. Çevresel Kaygı ve Algılanan Ahlaki Yükümlülüğün Yeşil Otelleri Ziyaret Etme Niyetine Etkisinin İncelenmesi
  Pages 203 - 214
  Üzeyir KEMENT
 16. Kırklareli’de Ekoturizm Sertifikalarından Koruma Alanları Ağı (PAN Parks)’nın Uygulanabilirliği ve Vize İlçesi Cittaslow Kazanımları
  Pages 215 - 224
  Bayram AKAY, Nihal YILMAZ