Burhan SÜMERTAŞ profil resmi
Burhan SÜMERTAŞ
Yayın 3 Hakemlik 5
3 Yayın
5 Hakemlik

Kurum

Yayınlar

Hubeyş et-Tiflîsî ve Kırâat Hatalarına Dair Eseri: Kitâbü’t-Telhîs
Yayın Bilgisi: 2018 , Akademik-Us
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 841

0

841

Semîn el-Halebî’nin Garîbü’l-Kur’ân Tekniği Açısından Râgıb’ı Eleştirisi
Yayın Bilgisi: 2017 , İlahiyat Tetkikleri Dergisi
DOI: 10.29288/ilted.334566
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1356

0

1356

Makalelerin Yayımlandığı Dergiler
Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.