Melek Karacan profil resmi
Melek Karacan Dr. Arş. Gör. Aksaray Üniversitesi
Yayın 4 Hakemlik 2 CrossRef Atıf 1
4 Yayın
2 Hakemlik
1 CrossRef Atıf

Uzmanlık Alanları

Tasavvuf İlk Dönem Tasavvufu, Nakşbendiyye, Vahdet-i Vücûd, Ezeliyyet, Ruh

Kurum

Aksaray Üniversitesi

Yayınlar

0

66

Siyâset, Melâmet ve Şehâdet Döngüsünde Bir Şeyh: İsmâil Mâşûkî
Yayın Bilgisi: 2023 , Sufiyye
DOI: 10.46231/sufiyye.1382963
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 218

0

218

Tasavvufun Gâye ve Yöntemini Belirleyen Bir Kavram Olarak Ezeliyet: Cüneyd-i Bağdâdî’de İnsanın Ezelîliği Düşüncesi
Yayın Bilgisi: 2023 , Mütefekkir
DOI: 10.30523/mutefekkir.1312461
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 321

0

321

Cüneyd-i Bağdâdîye Göre Velâyet
Yazarlar: Ahmet T. Karamustafa Çevirmenler: Melek Karacan
Yayın Bilgisi: 2020 , Mütefekkir
DOI: 10.30523/mutefekkir.758031
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 586

0

586

Makalelerin Yayımlandığı Dergiler

Yayınlar

Cüneyd-i Bağdâdîye Göre Velâyet
Yazarlar: Ahmet T. Karamustafa Çevirmenler: Melek Karacan
Yayın Bilgisi: 2020 , Mütefekkir
DOI: 10.30523/mutefekkir.758031
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 586

1

0

586

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.