Makaleler


Ö. PAZARCI, E. SALMANOĞLU
Pediatrik Osteomiyelit Tanısında Sintigrafi, Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, (2019)
O. PAZARCI, C. EKİCİ, K. YAZICI, S. KILINÇ, H. ÖZTÜRK
Is femoral artery calcification a sign of mortality in elderly hip fractures?, Anatomy, (2019)
Ö. PAZARCI, N. AYTEKİN, S. KILINÇ, H. ÖZTÜRK
Scapular glenopolar angle in shoulder dislocation cases, Anatomy, (2018)
O. PAZARCI, O. BULUT, G. TEZEREN, H. ÖZTÜRK, Z. ÖZTEMUR
MRI assessment of DDH after reduction, Cumhuriyet Tıp Dergisi, (2017)
Ö. PAZARCI, U. GÖLGE, Y. ÇAMURCU, H. SAYGILI, S. KILINÇ, M. KESKİNBIÇKI, M. KORKMAZ
Internet use by orthopedic and traumatology patients in Turkey, Cumhuriyet Tıp Dergisi, (2015)