Konular

• Topoloji
• Karar verme
• Çok kriterli Karar verme
• Bulanık Mantık