Yasemin ÇAKIRER ÖZSERVET Doç. Dr. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Yayın 2 Hakemlik 6
2 Yayın
6 Hakemlik
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Çocuk Nörolojisi Çevre Politikası Kentleşme Politikaları Kentsel Politika Yerel Yönetimler Sosyal Politika Gençlik Sosyolojisi Göç Sosyolojisi Kent Sosyolojisi ve Toplum Çalışmaları Uluslararası Göç Kentsel Planlama ve Sağlık Şehir ve Bölge Planlama Sosyal ve Kişilik Psikolojisi Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış çocuk çocuk ve kent çocuk ve katılım akıllı kent yavaş şehir çocuk dostu gençlik politikaları

Biyografi

Lisans eğitimini 1995-2000 yılları arasında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde tamamladı. 2000 yılında Selçuk Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde akademisyenliğe başladı. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini 2004 yılında “Kentli Varsılların Varoş ve Yoksulluk Algısı ve Mekansal Ayrımlaşma İlişkisi, Adana Kenti Örneği”isimli teziyle tamamladı. Bu süreçte kent yoksulluğu üzerine bilimsel çalışmalar üretti. Doktora eğitimini istanbul Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde 2012 yılında “İstanbul Zeytinburnu’nda Ulusötesi Kentleşme Aktörleri Olarak Türk Kökenli Göçmenler” başlıklı teziyle tamamladı. Doktora süresince, Romanlar, İllegal ve transit göçmenler konularında araştırma ve çalışmalar gerçekleştirdi. 2013-2014 yılları arasıında Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalıştı. Bu sırada Çocuk ve Kent ilişkisi üzerine çalışmalara başladı. 2014 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümünde çalışmaya başladı halen de burada görev yapmaktadır. 2018 yılında Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler alanında doçent ünvanını aldı. Çalışmaları ağırlıklı olarak Kent sosyolojisi ve Kent politikaları alanında olmak üzere, uluslarası göç, çocuk ve kent ilişkisi, katılımcı yerel yönetimler, katılımcı tasarım ve planlama süreçleri, kent yoksulluğu, gençlik çalışmaları şeklindedir.

Kurum

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Crossref atıf bulunmamaktadır.
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.