ISSN: 1309-6729
Başlangıç: 2010
Yayımcı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi
 
Dergimizin Haziran 2024 tarihinde  yayınlanacak olan 17. Sayısı için makale kabulü devam etmektedir.
Dergimizin önceki sayılarının Dergipark sistemine aktarımı devam etmektedir. Süreç devam ederken önceki sayılara  https://www.selcuk.edu.tr/aksehir_myo/Ayrinti/1993-akmyo-sosyal-bilimler-dergisi adresinden ulaşabilirsiniz.

Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi (AKMYOSB) yayın hayatına 2010 yılında başlamıştır. Dergi 2021 yılı itibariyle yılda bir sayı olarak yayınlanmaktadır. 2022 yılından itibaren yılda 2 sayı olarak yayınlanmaktadır. Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi (AKMYOSB) uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Sosyal Bilimlerin özellikle Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Ekonometri, Muhasebe ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Maliye ve Turizm alanlarıyla ilgili çalışmalara yer verilen dergi hakemli yapıda oluşturularak kalite ve etkinlik alanında yetkinliğe ulaşmayı hedeflemektedir. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerine de yer verilmektedir.


2023 - Sayı: 16

Araştırma Makalesi

How The Film Industry Changes Tourism?

Araştırma Makalesi

18-25 YAŞ ARASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN AİLE İŞLEVLERİNİN SINAV KAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Araştırma Makalesi

Mısır, Moğolistan ve Malezya Devletlerinin Ombudsman Teşkilatlarının Karşılaştırılması

İnceleme Makalesi

TURİZM EĞİTİMİ TEORİSİNDEKİ GELİŞMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Araştırma Makalesi

KAMUYU GÜÇLENDİRİCİ KARŞI HEGEMONİK EYLEMLİLİK MEKÂNI OLARAK SOSYAL MEDYA; SOSYAL MEDYADA KATILIMA DAİR BİBLİOMETRİK BİR ANALİZ