Cilt: 4 Sayı: 1, 15.06.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Kitap İncelemeleri

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin MUŞMAL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ 0000-0002-3137-0069
Osmanlı Tarihi, Yakınçağ Yenileşme Tarihi, Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Kent Tarihi
Doç. Dr. Alaattin UCA KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Yakınçağ Tarihi
Doç. Ziyaeddin KIRBOĞA KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-3636-790X
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , Sosyoloji, Din Sosyolojisi
Doç. Dr. Kemal GÖZ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 0000-0003-4768-6604
Kuzey-Batı (Kıpçak) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Dr. Öğr. Üyesi Serap SARIBAŞ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Karşılaştırmalı ve Ulusötesi Edebiyat, İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Kuzey Amerika Dilleri, Edebiyatları ve Kültürleri
Dr. Öğr. Üyesi İsmail AKKAŞ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 0000-0002-2744-3202
Arkeoloji

20525   20522     20540       Creative Commons Lisansı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. 

Karamanoglu Mehmetbey University Journal of the Faculty of Letters is lisensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative 4.0 International License.