Cilt: 3 Sayı: 1, 1.06.2022

Yıl: 2022

Uluslararası Temel Eğitim Çalışmaları Dergisi, yılda bir kez çevrimiçi yayın yapan uluslararası, çok disiplinli, hakemli, açık erişimli bir dergidir. IJPES temel eğitimin her alanında, yüksek kaliteli araştırmaların yayınlanması için bir platform sağlayarak Türkiye’de ve dünyada eğitimle ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. IJPES, geniş bir küresel bilgi alışverişini desteklemek amacıyla araştırmaların içeriğine anında açık erişim sağlar.

Uluslararası, çok disiplinli, hakemli, açık erişimli bir dergi olan IJPES, temel eğitimin her alanında bilimsel araştırmaların yayınlanması için bir platform sunmaktadır. IJPES, tek bir yaklaşım, disiplin, metodoloji veya paradigma içermeyen, çok disiplinli bir dergidir. Genel olarak okulöncesi ve ilkokul eğitimi ile ilgilidir ve okulöncesi ve ilkokul eğitimi ile ilgili herkese adanmıştır. IJPES orijinal araştırmaları memnuniyetle kabul eder. Makaleler çeşitli teorik perspektifleri ve farklı metodolojik yaklaşımları temsil edebilir. Gözden geçirme ve seçim sürecindeki ana kriterler, temel eğitim alanına yapılan katkının önemi ile ilgilidir.

IJPES’e gönderilen her makale ilk önce editörlerimiz tarafından değerlendirilir. Orijinal olmayan, kapsam dışında, önemli bilimsel hatalardan oluşan veya yanlış yazılmış çalışmalar, başka bir değerlendirme yapılmaksızın reddedilir. Bu tür çalışmaların yazarları, makalelerini IJPES’e gönderdikten iki hafta sonra reddedilme ayrıntılarını içeren bir e-posta alır. Diğer yazılar da hakemlere gönderilir. Konu alanındaki uzmanlığa sahip iki hakem, çalışmaları altı haftada değerlendirir. Yazarlar hakemlerin yorumlarını dört hafta içinde cevaplamalıdır. IJPES’e gönderilen tüm makaleler çift kör hakem yöntemi ile incelenir. IJPES, tüm çalışmaların gözden geçirme sürecinde çift-kör inceleme yöntemini kullanır. Çift kör inceleme yönteminde hakemlerin ve yazarların kimlikleri hiçbir tarafa ifşa edilmez. Bu yöntemde yazarların ve hakemlerin kimlikleri gizlidir. Makaleler Türkçe veya İngilizce (İngiliz veya Amerikan) yazılmış olmalıdır. Tüm yazılar Amerikan Psikologlar Birliği Yayın El Kitabı'na göre hazırlanmalıdır (6. baskı; daha fazla bilgi için lütfen bakınız: http://www.apastyle.org/). APA stilinde yazılmayan belgeler yeniden biçimlendirme için gönderene iade edilir.


Lütfen makalelerinizi dergi web sayfasında bulunan makale şablonunu kullanarak sisteme yükleyiniz.

.

ÜCRETSİZ

images?q=tbn%3AANd9GcSRmI3PyWhHEzu0GcR4VCZcs8WmlTRr8mPSkrLwlhJV7Y2pyBwd&usqp=CAUqMV-nsBH.png