International Journal of Political Science and Urban Studies
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2630-6263 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |


Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yayınlanan "International Journal of Political Science and Urban Studies" (IPSUS) 2013 yılında "Siyasal Bilgiler Dergisi" adıyla yayın hayatına başladı. IPSUS uluslararası, açık erişimli, hakemli, yılda iki kez yayınlanan bilimsel bir dergidir.  Dergi siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve yerel yönetimler alanında Türkçe, İngilizce ve Fransızca dilinde yazılmış özgün araştırma ve derleme makalelerini kabul etmektedir. Dergi halen EBSCO, Ulrich’s Directory ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda taranmaktadır. 

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir ve yazarlara da herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. 


International Journal of Political Science and Urban Studies

e-ISSN 2630-6263 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi


Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yayınlanan "International Journal of Political Science and Urban Studies" (IPSUS) 2013 yılında "Siyasal Bilgiler Dergisi" adıyla yayın hayatına başladı. IPSUS uluslararası, açık erişimli, hakemli, yılda iki kez yayınlanan bilimsel bir dergidir.  Dergi siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve yerel yönetimler alanında Türkçe, İngilizce ve Fransızca dilinde yazılmış özgün araştırma ve derleme makalelerini kabul etmektedir. Dergi halen EBSCO, Ulrich’s Directory ve TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’nda taranmaktadır. 

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir ve yazarlara da herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır. 


Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi 2147-6934 2013-2020
Dizinler