ISSN: 1304-9720
e-ISSN: 2547-9679
Başlangıç: 2002
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

** Duyuru


Değerli Araştırmacılar,
Lozan Barış Antlaşması'nın ve Cumhuriyet'in ilanının 100. Yıldönümü münasebetiyle dergimizin yayın periyodu olan Haziran ve Aralık sayıları haricinde Ekim 2023'te zikredilen konularla ilgili özel bir sayı çıkarılacaktır. Kıymetli katkılarınızı bekler iyi çalışmalar dileriz.

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları-Recent Period Turkish Studies, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün yayınıdır. Açık-erişimli, bilimsel ve hakemli bir dergi olarak yılda iki defa Haziran ve Aralık aylarında yayınlanır. Derginin başlangıç tarihi 2002’dir.  

Dergi, yakın dönem Türk ve Dünya Tarihini ilgilendiren tarih, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Osmanlı Tarihi, sosyoloji, edebiyat, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, iktisat disiplinlerinden özgün araştırmalara dayanan çalışmaları yayınlanmakta, bu sayede ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyası ile akademisyenler arasında bir köprü görevi görmektedir. Derginin amacı Türkçe ve İngilizce araştırma, inceleme, derleme yazıları yayınlamak suretiyle bilime katkı sağlamaktır.

Dergi odaklandığı alanlarda boşluğu dolduracak özgün araştırmalara dayanan makaleler; incelenen konuları zengin bir kaynakçaya dayanarak değerlendiren, eleştiren ve bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan araştırma, inceleme ve derleme yazıları yayınlar.

 Alanla ilgili çevirilere ve durumun belirtilmesi koşulu ile daha önce bir bilimsel kongrede sunulmuş ancak yayınlanmamış bildirilerin metinlere; Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili eser, şahsiyet ve ilmi faaliyetlerin tanıtım yazılarına da dergide yer verilir.


2022 - Sayı: 42

Creative Commons

88x31.png