Cilt: 8 - Sayı: 1

Yıl: 2018

Bahçe Bitkileri / Horticulture

Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering

Bitki Koruma / Plant Protection

Biyoloji / Biology

Fizik / Physics

Gıda Mühendisliği / Food Engineering

Harita Mühendisliği / Topographical Engineering

İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering

Kimya / Chemistry, Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering

Araştırma Makalesi

5. Yenilebilir Dört Bitki Türünün Fitokimyasal İçeriğinin Miktarsal Tayini için LC-MS/MS Metot Validasyonu

Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering

Matematik / Mathematics

Moleküler Biyoloji ve Genetik / Moleculer Biology and Genetic

Peyzaj Mimarlığı / Landscape Architecture

Tarım Ekonomisi / Agricultural Economy

Tarımsal Biyoteknoloji / Agricultural Biotechnology

Tarla Bitkileri / Field Crops

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme / Soil Science and Plant Nutrition

Zootekni / Animal Science

Araştırma Makalesi

2. Erzurum İli Narman İlçesi Sığır Yetiştiricilerinin Sığır Besleme Tercihleri