Cilt: 8 Sayı: 1, 31.07.2023

Yıl: 2023

Contents

Sayı Editör Kurulu

Turizm
Doç. Dr. Yusuf KARAKUŞ RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4878-3134
Turizm (Diğer), Turizmin Etkileri, Turizm Yönetimi, Turizm Pazarlaması, Sürdürülebilir Turizm, Gastronomi, Turizm
Pazarlama Yönetimi, Turizm Pazarlaması
İnsan Kaynakları Yönetimi, Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış, Yönetimde Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Doç. Dr. Ozan ATSIZ NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2962-1903
Turizmde Çevre Yönetimi, Turizm Yönetimi, Turizm, Turizm Pazarlaması
Turizm Yönetimi, Turizm

Journal of Multidisipliner Academic Tourism (JOMAT), 2016 yılında kurulmuş, açıkça uluslararası ve multidisipliner ve disiplinlerarası, hakemli bir bilimsel dergidir. JOMAT, turizm bilgisini üreten ve geliştiren hem ampirik hem de teorik temelli makaleler yayınlamayı amaçlamaktadır. Turizm ve ilgili konuların sosyal, kültürel, politik, organizasyonel, pazarlama, yönetim veya çevresel yönlerine daha çok odaklanmaktadır. Turizmle ilgili faaliyetlere de yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz. Dergi, kısa yorumları ve cevapları teşvik eder ve gönderilerin hızlı bir şekilde geri dönüşünü sağlar. Dergi ayrıca ayrıntılı literatür incelemelerini önemli ampirik araştırma ve politika analizi ile birleştiren tek bir konu hakkında genişletilmiş hakemli makaleleri de memnuniyetle karşılamaktadır. Ayrıca video, ses, fotoğraf biçimindeki ek materyalleri ve kağıda dahil edilmeyen verilerle ilgili ek ekleri de memnuniyetle karşılıyoruz. Dergi, araştırma makaleleri, Kitap İncelemeleri, teorik ve kavramsal çalışmaları ve ara sıra Fikir Yazıları yayınlar. Kitap incelemeleri ve Görüş Parçaları yalnızca davetiyeyle verilir.

Dergi, aşağıdaki konularla ve bunların turizm ve otelcilikteki uygulamalarıyla ilgili katkıları davet eder:

pazarlama yönetimi;

yenilikler;

küresel Sorunlar;

ekonomi;

tüketici davranışları;

Örgütsel davranış;

kültür; metodoloji;

Sürdürülebilirlik;

içecek yönetimi;

planlama ve geliştirme;

finansal Yönetim;

cinsiyet sorunları;

etik; girişimcilik;

eğitim; 

gelecekteki trendler.

Ayrıca Özel/Ek Sayıları da görevlendiriyoruz - Özel Sayı veya Görüş Yazısı için bir öneriniz varsa lütfen editörlerle iletişime geçin.

YAZARLAR İÇİN GENEL YÖNERGELER
Yazılar elektronik ortamda gönderilmelidir. Başvuru için Dergipark sisteminde hesap oluşturulması gerekmektedir. Kayıt olmak için tıklayın. (https://dergipark.org.tr/en/register). Tercihen yazarların bir Microsoft Word veya pdf dosyası göndermeleri beklenir. Lütfen makaleyi Journal of Multidisipliner Academic Tourism (Jomat) için hazırlanan şablona uygun olarak hazırlayın. Şablonu indirmek için lütfen buraya tıklayın. Sisteme gönderilen yazıda yazar bilgisi bulunmadığından emin olunuz. Makale dosyasıyla birlikte yazarlardan bir Meta Veri dosyası yüklemeleri istenecektir. Metadata excel dosyasını indirmek için lütfen buraya tıklayın. İndirdiğiniz excel dosyasını doldurmanız gereken iki sayfa bulunmaktadır. Sırasıyla “Meta Veri” ve “Yazar Katkıları” sayfalarını doldurun ve kaydedin. Gönderim aşamasında bu dosyayı makale ile birlikte ek dosya olarak yükleyiniz. Metadata excel dosyası excel makroları içerir. Bu nedenle lütfen aktivasyon işleminizi doldurmaya başlamadan önce yapınız. Makale ve metadata dışında yazarların bir "Başlık Sayfası" yüklemeleri önerilir. Deneysel çalışmalar için veri setinin yüklenmesi de önerilir.
Makale Düzeni
1) Ana belge başlığı (başlık cümle formatında yazılmalıdır. Yani cümlenin sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır), özet, 3 ila 7 anahtar kelime, metin, ekler içermelidir. , notlar, referanslar, her tablo ve şekil. Tablolar ve şekiller yazıya uygun şekilde yerleştirilmelidir. Bildiri içindeki dipnotlar ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
2) Özet 150 - 300 kelime olacaktır. Kısa ve gerçek bir özet gereklidir. Özet, araştırmanın amacını, metodolojisini, temel sonuçları ve ana sonuçları kısaca belirtmelidir.
3) Mutlak kelime sayısı şartı yoktur, ancak araştırma notları için hedef uzunluklar her şey dahil 3.000 ila 5.000 kelimedir. Tipik bir el yazması 12.000 kelimeyi geçmeyecektir.
Gönderilen yazıların veya önemli bölümlerinin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Toplantıda sunulmak üzere içeriğin kısaltılmış hali yayın olarak kabul edilmez.
Tüm yazarlar, makaleye önemli bir katkı sağladıklarından ve makalenin şekil ve içeriği ile uyumlu olduklarından emin olurlar. Sorumlu yazarlar, makalelerinin yanı sıra yazarların sözleşmesinde yer alan metin ve resimlerin telif haklarının kendilerine ait olduğunu onaylarlar. Başka kaynaklardan alınan materyaller (örn. çizimler veya tablolar) kullanılıyorsa, yazarlar bu materyali jomat'ta yayınlamak için izin aldıklarını belirten telif hakkı sahibi/sahiplerinden/sahiplerinden yazılı bir beyan göndermelidir. jomat tarafından yayınlanan makalelerin yazarları, jomat'a makaleleri kendi veri tabanlarında sınırsız bir süre boyunca saklama ve makaleleri elektronik ortamda dağıtma ve çoğaltma hakkı verir. Yazarlar, makalelerin başka herhangi bir şekilde kullanılması durumunda orijinal yayınlarına atıfta bulunulması koşuluna bağlı olarak, makalelerinin kalan tüm kullanım haklarını elinde tutar ("orijinal olarak JOMAT'ta yayınlanmıştır").
Yazarlar, makalelerinde rapor edilen araştırmanın ücretli bir danışmanlık ilişkisinin sonucu olup olmadığını veya kendilerinin veya işverenlerinin makalenin konusuyla ilgili finansal çıkarlarının olup olmadığını kapak mektubunda veya başlık sayfasında belirtmelidir. çıkar çatışması oluşturur.
Genel olarak, makaleler herhangi bir uzunlukta olabilir, ancak bağımsız olmalıdır. Ayrıca, yeni bulgular sağlamalı veya yeni yöntemlerle uğraşmalıdırlar.
Veri setleri vb. gibi ek materyaller makale ile birlikte sunulmalıdır.
Gönderim ve yayın ücreti veya sayfa ücreti yoktur.


Gönderme

Yazılar elektronik ortamda gönderilmelidir. Başvuru için Dergipark sisteminde hesap oluşturulması gerekmektedir. Kayıt olmak için tıklayın. (https://dergipark.org.tr/en/register). Tercihen yazarların bir Microsoft Word veya pdf dosyası göndermeleri beklenir. Lütfen makaleyi Journal of Multidisipliner Academic Tourism (Jomat) için hazırlanan şablona uygun olarak hazırlayın. Şablonu indirmek için lütfen buraya tıklayın. Sisteme gönderilen yazıda yazar bilgisi bulunmadığından emin olunuz. Makale dosyasıyla birlikte yazarlardan bir Meta Veri dosyası yüklemeleri istenecektir. Metadata excel dosyasını indirmek için lütfen buraya tıklayın. İndirdiğiniz excel dosyasını doldurmanız gereken iki sayfa bulunmaktadır. Sırasıyla “Meta Veri” ve “Yazar Katkıları” sayfalarını doldurun ve kaydedin. Gönderim aşamasında bu dosyayı makale ile birlikte ek dosya olarak yükleyiniz. Metadata excel dosyası excel makroları içerir. Bu nedenle lütfen aktivasyon işleminizi doldurmaya başlamadan önce yapınız. Makale ve metadata dışında yazarların bir "Başlık Sayfası" yüklemeleri önerilir. Deneysel çalışmalar için veri setinin yüklenmesi de önerilir.

Makale Düzeni
1) Ana belge başlığı (başlık cümle formatında yazılmalıdır. Yani cümlenin sadece ilk kelimesinin ilk harfi büyük olmalıdır), özet, 3 ila 7 anahtar kelime, metin, ekler içermelidir. , notlar, referanslar, her tablo ve şekil. Tablolar ve şekiller yazıya uygun şekilde yerleştirilmelidir. Bildiri içindeki dipnotlar ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
2) Özet 150 - 300 kelime olacaktır. Kısa ve gerçek bir özet gereklidir. Özet, araştırmanın amacını, metodolojisini, temel sonuçları ve ana sonuçları kısaca belirtmelidir.
3) Mutlak kelime sayısı şartı yoktur, ancak araştırma notları için hedef uzunluklar her şey dahil 3.000 ila 5.000 kelimedir. Tipik bir el yazması 12.000 kelimeyi geçmeyecektir.

Referanslar
Referans listesi, Web'deki tam metin makalelere köprülerle birlikte metnin sonunda görünmeli ve yeni bir sayfadan başlamalıdır. Kaynaklarda atıfta bulunulan tüm dergiler için sayı numaraları ve sayfalar verilmeli ve APA 7 Stili olmalıdır. APA 7 üzerinden doğru referans için, daha fazla bilgi için aşağıdaki linkler önerilebilir; https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples

formüller
Görüntülenen formüller sağda (1), (2) vb. şeklinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tüm karakterler açık bir şekilde tanımlanmalı ve kullanılmalıdır. Standart italik yazı kullanılmalıdır. Metin içindeki formüllere atıfta bulunurken sadece parantez içindeki sayılar kullanılmalıdır, örneğin (1). Cümlelerin başında, parantez içindeki rakamlardan önce "denklem" kelimesi gelmelidir, örneğin Denklem (1).
Tablolar
Tablolar makul sayıda ve boyutta olmalıdır. Sütunlar anlaşılır bir şekilde tasarlanmalı ve açıklamalar tablo gövdesinin altında harfler kullanılarak dipnotlarda verilmelidir. Her sütun başlığındaki ve saplama sütununun her girişindeki yalnızca ilk kelime büyük harfle yazılmalıdır. Başlıklar tabloların üzerinde aşağıdaki gibi biçimlendirilmelidir:
Tablo 1: Ölçüm modelinin sonucu
Not: Kaynak her tablonun altında belirtilmelidir. Tablo yazar(lar) tarafından oluşturulmuşsa aşağıdaki gibi belirtilmelidir:
Kaynak: Yazarların detaylandırılması

Şekiller
Şekiller eksiksiz ve net bir şekilde çizilmiş olmalıdır. Harflerin ve simgelerin karşılaştırılabilir boyutta ve okunabilir olmasını sağlamak için özel dikkat gösterilmelidir. Şekiller bilgi ile aşırı yüklenmemelidir. Rakamların vektörel (ölçeklenebilir ve düzenlenebilir) grafikler olarak sağlanması tercih edilir. Mümkün değilse yüksek çözünürlüklü ve boyutlu bir görüntü sağlanmalıdır. Resmin en az 300 dpi olması önerilir. Ancak görsel içeriğe bağlı olarak daha iyi bir çözünürlük gerekebilir. Etiketleme yapılırken ilk büyük harf kullanılmalıdır. Etiket şeklin altında olmalı ve şöyle görünmelidir:
Şekil: Çalışma bölgesi
Not: Kaynak her Şekil altında belirtilmelidir. Şekil yazar(lar) tarafından oluşturulmuşsa aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:
Kaynak: Yazarların detaylandırılması

YAZARIN SÖZLEŞMESİ
Jomat'a makale gönderirken yazarlar şunları onaylar:
Bir makaleye katkıda bulunan tüm yazarlar, ilgili yazarın dergi ile iletişim kurmasına izin verir. Sorumlu yazar, tüm yazarlar adına iletişimden sorumludur ve bu iki taraf arasında herhangi bir onay ve sözleşme yapılacaktır. Yazarlar Jomat'a bildiri göndermekle bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
Bir makale için en fazla 7 yazar olması tavsiye edilir.
Sorumlu yazarlar, kendileri ve ortak yazarları adına, makalenin orijinal olduğunu, başka bir hakemli dergide resmi olarak yayınlanmadığını, başka bir dergi tarafından değerlendirilmediğini ve mevcut herhangi bir telif hakkını  (veya diğer üçüncü taraf hakları) ihlal etmediğini garanti eder.;
Makalenin tek yazarları onlar ve bu sözleşmeyi imzalama konusunda tam yetkiye sahipler ve Jomat'a hak verme konusunda başka herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmiyorlar. Yasa, makalenin kamu malı olarak yayınlanmasını gerektiriyorsa, gönderim anında Jomat'a bildireceklerdir.
Makalede yasa dışı, iftira niteliğinde veya yayınlandığında sözleşmenin veya güvenin veya gizliliğe verilen taahhüdün ihlali teşkil edecek hiçbir şey içermemesi; makalenin bütünlüğünü sağlamak için gerekli özeni göstermişlerdir. Ellerinden gelenin en iyisini - ve şu anda kabul edilen bilimsel - bilgisine göre, içinde yer alan ve gerçek olduğu iddia edilen tüm ifadeler doğrudur ve makalede yer alan herhangi bir formül veya talimat, doğru bir şekilde takip edildiği takdirde, kullanıcıda herhangi bir yaralanma, hastalık veya hasara neden olmaz.
Makaledeki her içerikten yazar(lar) sorumludur. Bildiri göndererek Jomat'ın tüm kural ve politikalarını kabul etmiş sayılırlar.

Yazarlar, makalelerinin JOMAT tarafından Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY) kapsamında yayınlanabileceğini kabul eder.

ETİK İLKELER

Tüm makaleler, editör kriterleri ve Committe on Publication Ethics(COPE)'nin değerlendirme ilkeleri, alana önemli katkı, kavramsal kalite, uygun metodoloji ve açıklamanın netliğini içeren ilk taramaya dayalı çift kör hakemlik sürecine tabidir. Bir makalenin “çift kör hakemli” bir dergide yayınlanması, tutarlı ve saygın bir bilgi ağının geliştirilmesinde esastır. Çift kör hakem değerlendirmesinde, “prestijli” veya tanınmış yazarlar tarafından yazılan makaleler, yazarın itibarından ziyade makalelerinin içeriğine göre değerlendirilir. Bu nedenle, yayıncılık faaliyetinde yer alan tüm taraflar için beklenen etik davranış standartları üzerinde anlaşmak esastır: yazarlar, dergi editörü, hakemler ve yayıncı. Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve yazarlar başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, buna uygun şekilde atıfta bulunulduğundan veya alıntı yapıldığından emin olmalıdır.

Yayın Etiği Komitesi Hakkında (COPE,https://publicationethics.org/)
COPE, editörlere ve yayıncılara yayın etiğinin tüm yönleri ve özellikle araştırma ve yayın suistimali vakalarının nasıl ele alınacağı konusunda tavsiyelerde bulunur. Ayrıca üyelerine bireysel vakaları tartışmaları için bir forum sağlar. COPE bireysel vakaları araştırmaz ancak editörleri vakaların uygun yetkililer (genellikle bir araştırma kurumu veya işveren) tarafından soruşturulmasını sağlamaya teşvik eder. Tüm COPE üyelerinden, temel uygulamalarda özetlenen COPE yayın etiği ilkelerini uygulamaları beklenmektedir.

Editörün sorumlulukları

1- Yayın kararları
Dergiye gönderilen yazıların hangilerinin yayımlanacağına editör karar verir. Editör, yazarların ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini inancı, etnik kökeni, vatandaşlığı veya siyasi felsefesi dikkate alınmaksızın yazıları değerlendirecektir. Karar, makalenin önemine, özgünlüğüne ve açıklığına ve çalışmanın geçerliliğine ve derginin kapsamıyla olan ilgisine dayanacaktır. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.

2- Gizlilik
Editör ve herhangi bir editoryal personel, gönderilen bir makale hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör danışmanları ve uygun olduğu şekilde yayıncı dışında hiç kimseye açıklamamalıdır.

3- İfşa ve çıkar çatışmaları
Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmaksızın editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları için kullanılmayacaktır.

Gözden geçirenlerin sorumlulukları

1- Editoryal kararlara katkı
Hakem değerlendirmesi, editöre ve yayın kuruluna editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazara makaleyi iyileştirmede de hizmet edebilir.

2- Hızlılık
Bir makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirme konusunda kendini yetersiz hisseden veya derhal incelemenin imkansız olacağını bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editöre haber vermeli ve inceleme sürecinden çekilmelidir.

3- Gizlilik
İncelenmek üzere alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak ele alınmalıdır. Editör tarafından izin verilmedikçe başkalarıyla paylaşılmamalı veya tartışılmamalıdır.

4- Objektiflik standartları
İncelemeler objektif olarak yapılmalıdır. Yazarın kişisel eleştirisi uygun değildir. Hakemler görüşlerini destekleyici argümanlarla açıkça ifade etmelidir.

5- Kaynakların teyidi
Hakemler, makalede atıfta bulunulan ilgili yayınlanmış çalışmalara referans bölümünde atıfta bulunulmadığı durumları belirlemelidir. Diğer yayınlardan elde edilen gözlem veya argümanlara ilgili kaynağın eşlik edip etmediğini belirtmelidirler. Hakemler, incelenmekte olan makale ile kişisel bilgilerine sahip oldukları diğer yayınlanmış makaleler arasında herhangi bir önemli benzerlik veya örtüşme olduğunda editöre bildirecektir.

6- İfşa ve çıkar çatışması
Akran değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel menfaat için kullanılmamalıdır. Hakemler, yazarlardan, şirketlerden veya makalelerle ilişkili kurumlardan herhangi biriyle rekabetten, işbirliğinden veya diğer ilişkilerden veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmalarının olduğu makaleleri dikkate almamalıdır.

Yazarların sorumlulukları

1- Raporlama standartları
Orijinal araştırma raporlarının yazarları, yapılan çalışmanın doğru bir hesabını ve bunun yanı sıra öneminin nesnel bir tartışmasını sunmalıdır. Altta yatan veriler makalede doğru bir şekilde sunulmalıdır. Bir kağıt, başkalarının çalışmayı tekrarlamasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik dışı davranış teşkil eder ve kabul edilemez.

2- Veriye erişim ve saklama
Yazarlardan çalışmalarının ham verilerini sağlamaları istenebilir.

JOMAT, açık erişim politikası kapsamında makalenin kabulü ve yayımlanması sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmez. Derginin masrafları tamamen yayıncı tarafından karşılanır. Dergi, faaliyetlerini tamamen bilimsel kaygılarla yürütmekte ve bilimsel bilginin ücretsiz olarak yayılabilmesi için abonelik ücreti gerektirmeden tam açık erişim olarak yayınlanmaktadır.88x31.png   All the contents of this journal are licensed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 License (From September 2022) and available as full open access.

© Copyrights of all contents published in this journal are retained by their authors, but the journal (JOMAT) retains the exclusive right of first publication and dissemination.