Cilt: 13 - Sayı: 1

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Derleme Makalesi

Olgu Sunumu

International Refereed and Indexed Journal of Urban Culture and Management

Kent Kültürü ve Yönetimi Uluslararası Hakemli İndeksli Dergi