Cilt: 13 Sayı: 31, 15.09.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Mehmet AÇA Marmara Üniversitesi | Marmara University
Türk Halk Bilimi, Dinler Tarihi, Sosyal ve Kültürel Antropoloji
Doç. Dr. Mustafa AÇA İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0784-9846
Türk Halk Bilimi, Dinler Tarihi, Sosyal ve Kültürel Antropoloji